Apps for the Office

Apps for the Office

ตัดสินใจให้ดีกว่าเดิมด้วยข้อมูลเชิงลึกทางภูมิศาสตร์

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการเห็นที่ตั้งของสินทรัพย์หรือนักวิเคราะห์ตลาดที่สนใจทำความเข้าใจข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมาย คุณสามารถใช้ ArcGIS for the Office เพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลา มองภาพข้อมูลของคุณในบริบททางภูมิศาสตร์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งพื้นที่เชิงลึกที่คุณอาจจะมองข้ามไป

ค้นหาทำเลที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

มองเห็น
สร้างแผนที่เพื่อดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่การขาย และทำเลศักยภาพของคุณ ด้วยการใช้ข้อมูลประชากร การใช้ชีวิต และข้อมูลการใช้จ่ายของพวกเขา
เข้าใจ
ประเมินความเป็นไปได้ของตลาดและข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าบนทำเลศักยภาพของคุณ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่คุณพลาดไป
ตัดสินใจ
ค้นหาทำเลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดเป้าหมายของคุณและมีแนวโน้มทำกำไรได้มากที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

มองเห็น
สร้างแผนที่สินทรัพย์ โครงข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการสั่งงานของคุณ เพื่อเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหล่านี้ เพิ่มเติมด้วยข้อมูลสภาพอากาศ ภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลจากภาคสนาม
เข้าใจ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของบุคลากรได้มากขึ้น เช่น ระบุลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากระบบท่อส่งน้ำที่เสียหายและติดตามการสั่งงานที่มอบหมายไป
ตัดสินใจ
เข้าใจประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ ประวัติการซ่อมบำรุง และแผนการตรวจสอบได้ทันที ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรและลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรคุณ

ทบทวนและประเมินสถานการณ์การวางแผน

มองเห็น
สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง และแสดงภาพผังเมือง สถาปัตยกรรมและการออกแบบในรูปแบบสามมิติ
เข้าใจ
ทำความเข้าใจทัศนวิสัยของตัวอาคาร เงาตกทอดของอาคาร และแสงที่สะท้อนความร้อนออกไป
ตัดสินใจ
กำหนดข้อเสนอการสร้างอาคารและสถานการณ์ทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะกับวิสัยทัศน์โดยรวมของเมือง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดิน

มองเห็น
คุณจะเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีที่สุดจากภาพดาวเทียมและถ่ายภาพโดยใช้โดรน ตั้งแต่การทำความเข้าใจในการทำลายป่าไม้และสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัย ตลอดจนการตอบสนองต่อภัยพิบัติและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใจ
เปรียบเทียบพื้นที่ที่สนใจตามช่วงเวลาและแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน วิเคราะห์เพื่อตีความหมาย ใช้ข้อมูล meta data เพื่อทราบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมากขึ้น
ตัดสินใจ
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของเมือง พัฒนาการบริหารจัดการป่าไม้ ทราบพื้นที่สำหรับส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมจัดการการบุกรุกพื้นที่เพื่อเพาะปลูก


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Business Analyst

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ตลาดด้วยข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ArcGIS Community Analyst

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ArcGIS Earth

สำรวจโลกด้วยโปรแกรม ArcGIS Earth พร้อมทำงานกับรูปแบบข้อมูลแผนที่ที่หลากหลายทั้ง 3 มิติ และ 2 มิติ

ArcGIS for Adobe Creative Cloud

เข้าถึงและออกแบบแผนที่ด้วยข้อมูลได้แล้วบนโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop

ArcGIS for Office

แผนที่ Interactive ในตารางข้อมูลและงานนำเสนอของคุณ

ArcGIS for Power BI

สร้างแผนที่ที่สวยงาม ยกระดับการมองภาพแผนที่ของคุณ

ArcGIS for SharePoint

สร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลใน Microsoft SharePoint

ArcGIS CityEngine

สำหรับการออกแบบเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ขั้นสูง และสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง

ArcGIS GeoPlanner

สร้าง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์จำลองการวางแผนในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ตัดสินใจให้ดีกว่าเดิมด้วยข้อมูลเชิงลึกทางภูมิศาสตร์

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการเห็นที่ตั้งของสินทรัพย์หรือนักวิเคราะห์ตลาดที่สนใจทำความเข้าใจข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมาย คุณสามารถใช้ ArcGIS for the Office เพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลา มองภาพข้อมูลของคุณในบริบททางภูมิศาสตร์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งพื้นที่เชิงลึกที่คุณอาจจะมองข้ามไป

ค้นหาทำเลที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

มองเห็น
สร้างแผนที่เพื่อดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่การขาย และทำเลศักยภาพของคุณ ด้วยการใช้ข้อมูลประชากร การใช้ชีวิต และข้อมูลการใช้จ่ายของพวกเขา
เข้าใจ
ประเมินความเป็นไปได้ของตลาดและข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าบนทำเลศักยภาพของคุณ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่คุณพลาดไป
ตัดสินใจ
ค้นหาทำเลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดเป้าหมายของคุณและมีแนวโน้มทำกำไรได้มากที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

มองเห็น
สร้างแผนที่สินทรัพย์ โครงข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการสั่งงานของคุณ เพื่อเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหล่านี้ เพิ่มเติมด้วยข้อมูลสภาพอากาศ ภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลจากภาคสนาม
เข้าใจ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของบุคลากรได้มากขึ้น เช่น ระบุลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากระบบท่อส่งน้ำที่เสียหายและติดตามการสั่งงานที่มอบหมายไป
ตัดสินใจ
เข้าใจประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ ประวัติการซ่อมบำรุง และแผนการตรวจสอบได้ทันที ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรและลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรคุณ

ทบทวนและประเมินสถานการณ์การวางแผน

มองเห็น
สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง และแสดงภาพผังเมือง สถาปัตยกรรมและการออกแบบในรูปแบบสามมิติ
เข้าใจ
ทำความเข้าใจทัศนวิสัยของตัวอาคาร เงาตกทอดของอาคาร และแสงที่สะท้อนความร้อนออกไป
ตัดสินใจ
กำหนดข้อเสนอการสร้างอาคารและสถานการณ์ทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะกับวิสัยทัศน์โดยรวมของเมือง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดิน

มองเห็น
คุณจะเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีที่สุดจากภาพดาวเทียมและถ่ายภาพโดยใช้โดรน ตั้งแต่การทำความเข้าใจในการทำลายป่าไม้และสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัย ตลอดจนการตอบสนองต่อภัยพิบัติและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใจ
เปรียบเทียบพื้นที่ที่สนใจตามช่วงเวลาและแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน วิเคราะห์เพื่อตีความหมาย ใช้ข้อมูล meta data เพื่อทราบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมากขึ้น
ตัดสินใจ
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของเมือง พัฒนาการบริหารจัดการป่าไม้ ทราบพื้นที่สำหรับส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมจัดการการบุกรุกพื้นที่เพื่อเพาะปลูก


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Business Analyst

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ตลาดด้วยข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ArcGIS Community Analyst

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ArcGIS Earth

สำรวจโลกด้วยโปรแกรม ArcGIS Earth พร้อมทำงานกับรูปแบบข้อมูลแผนที่ที่หลากหลายทั้ง 3 มิติ และ 2 มิติ

ArcGIS for Adobe Creative Cloud

เข้าถึงและออกแบบแผนที่ด้วยข้อมูลได้แล้วบนโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop

ArcGIS for Office

แผนที่ Interactive ในตารางข้อมูลและงานนำเสนอของคุณ

ArcGIS for Power BI

สร้างแผนที่ที่สวยงาม ยกระดับการมองภาพแผนที่ของคุณ

ArcGIS for SharePoint

สร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลใน Microsoft SharePoint

ArcGIS CityEngine

สำหรับการออกแบบเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ขั้นสูง และสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง

ArcGIS GeoPlanner

สร้าง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์จำลองการวางแผนในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ