Natural Resources

Natural Resourcesเรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 


ผู้เลี้ยงและจำหน่ายหอยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Taylor Shellfish Farms ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ในการดำเนินงาน แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มผลผลิต รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันภาคสนามที่ใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real-time

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของคุณ


ไม่ว่าคุณจะจัดการทรัพยากรของโลกหรือผลผลิตของคุณ รวมไปถึงการทำงานของพนักงานในองค์กร ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่ทำให้มองเห็นรูปแบบและแนวโน้มใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ

สร้างที่เก็บส่วนกลางสำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมด

จัดเตรียมแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถค้นหา แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงข้อมูล

เข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงภาพ ขอบเขตแนวนอน และข้อมูลประชากร

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานรายวัน

ปรับเปลี่ยนปฏิบัติการประจำวันของคุณ รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและแบ่งปันข้อมูลแบบ Real-time กับเพื่อนร่วมงานของคุณในสำนักงาน

รู้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองเชิงรุก

Case Study

Interactive Map แสดงบริเวณโซนน้ำอุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในทะเล สาเหตุที่ทำให้ปะการังเปลี่ยนสี

แผนที่แบบ Interactive แสดงบริเวณโซนน้ำอุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในทะเลสาเหตุที่ทำให้ปะการังเปลี่ยนสี รวมถึงพื้นที่ความเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดปะการังฟอกขาวเรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 


ผู้เลี้ยงและจำหน่ายหอยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Taylor Shellfish Farms ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ในการดำเนินงาน แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มผลผลิต รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันภาคสนามที่ใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real-time

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของคุณ


ไม่ว่าคุณจะจัดการทรัพยากรของโลกหรือผลผลิตของคุณ รวมไปถึงการทำงานของพนักงานในองค์กร ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่ทำให้มองเห็นรูปแบบและแนวโน้มใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ

สร้างที่เก็บส่วนกลางสำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมด

จัดเตรียมแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถค้นหา แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงข้อมูล

เข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงภาพ ขอบเขตแนวนอน และข้อมูลประชากร

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานรายวัน

ปรับเปลี่ยนปฏิบัติการประจำวันของคุณ รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและแบ่งปันข้อมูลแบบ Real-time กับเพื่อนร่วมงานของคุณในสำนักงาน

รู้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองเชิงรุก

Case Study

Interactive Map แสดงบริเวณโซนน้ำอุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในทะเล สาเหตุที่ทำให้ปะการังเปลี่ยนสี

แผนที่แบบ Interactive แสดงบริเวณโซนน้ำอุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในทะเลสาเหตุที่ทำให้ปะการังเปลี่ยนสี รวมถึงพื้นที่ความเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดปะการังฟอกขาว