ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มาร่วมค้นพบว่า ArcGIS  สามารถช่วยธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างไร

ค้นหา ใช้งาน สร้าง และแบ่งปันแผนที่จากอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา


ArcGIS ช่วยให้ทุกคนในองค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และเกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ArcGIS


ArcGIS มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองกระบวนการการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน

Spatial Analysis & Data Science

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของซอฟท์แวร์ ArcGIS สามารถนำมิติของโลเคชันมาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูล และยังสร้างโมเดลการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ในรูปแบบเดสก์ท็อปหรือบนคลาวด์

Field Operations

โลเคชันคือปัจจัยหลักของการเก็บหรือสำรวจข้อมูลภาคสนาม ArcGIS มีโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างราบลื่น โดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและภาคสนามสามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลได้แบบ Real-time ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

Mapping

การสร้างแผนที่สามารถช่วยเพิ่มมิติมุมมองเชิงพื้นที่ให้แก่ข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นสื่อสำคัญในการสื่อสารและทำงานร่วมกันด้วยการนำแผนที่ไปใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ เว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์พกพา เป็นต้น

3D GIS

ยกระดับการทำงานด้าน GIS ด้วยข้อมูล 3 มิติ เพิ่มความเสมือนจริงของข้อมูลได้ด้วยการแปลงข้อมูล GIS เป็นโมเดล 3 มิติ สำหรับการวิเคราะห์และแบ่งปันไอเดียให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

Imagery & Remote Sensing

ArcGIS มีเครื่องมือรองรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลจากการสำรวจ ในด้านของการแสดงผล การวิเคราะห์ และการเรียกใช้ข้อมูลจากคลังภาพขนาดใหญ่ใน ArcGIS Platform

Data Collection & Management

สามารถใช้ ArcGIS ในการสำรวจ จัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการบูรณาการกับระบบจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ และสามารถเพิ่มมิติเชิงพื้นที่ให้แก่ข้อมูลเหล่านี้ได้

ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มาร่วมค้นพบว่า ArcGIS  สามารถช่วยธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างไร

ค้นหา ใช้งาน สร้าง และแบ่งปันแผนที่จากอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา


ArcGIS ช่วยให้ทุกคนในองค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และเกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ArcGIS


ArcGIS มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองกระบวนการการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน

Spatial Analysis & Data Science

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของซอฟท์แวร์ ArcGIS สามารถนำมิติของโลเคชันมาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูล และยังสร้างโมเดลการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ในรูปแบบเดสก์ท็อปหรือบนคลาวด์

Field Operations

โลเคชันคือปัจจัยหลักของการเก็บหรือสำรวจข้อมูลภาคสนาม ArcGIS มีโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างราบลื่น โดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและภาคสนามสามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลได้แบบ Real-time ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

Mapping

การสร้างแผนที่สามารถช่วยเพิ่มมิติมุมมองเชิงพื้นที่ให้แก่ข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นสื่อสำคัญในการสื่อสารและทำงานร่วมกันด้วยการนำแผนที่ไปใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ เว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์พกพา เป็นต้น

3D GIS

ยกระดับการทำงานด้าน GIS ด้วยข้อมูล 3 มิติ เพิ่มความเสมือนจริงของข้อมูลได้ด้วยการแปลงข้อมูล GIS เป็นโมเดล 3 มิติ สำหรับการวิเคราะห์และแบ่งปันไอเดียให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

Imagery & Remote Sensing

ArcGIS มีเครื่องมือรองรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลจากการสำรวจ ในด้านของการแสดงผล การวิเคราะห์ และการเรียกใช้ข้อมูลจากคลังภาพขนาดใหญ่ใน ArcGIS Platform

Data Collection & Management

สามารถใช้ ArcGIS ในการสำรวจ จัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการบูรณาการกับระบบจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ และสามารถเพิ่มมิติเชิงพื้นที่ให้แก่ข้อมูลเหล่านี้ได้

Flexible licensing and deployment


ArcGIS มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองกระบวนการการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน

Esri’s cloud infrastructure

การใช้งานในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) ระบบคลาวด์ที่รองรับการใช้งานตลอดเวลาด้วยการดูแลระบบโดย Esri และรองรับการขยายตัวของระบบได้อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

Your cloud infrastructure

การใช้งานภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร หรือบนระบบคลาวด์ เช่น Amazon Web Services และ Microsoft Azure โดยสามารถติดตั้งในรูปแบบ Single-Machine หรือ Multiple-Machine ได้

Flexible licensing and deployment


ArcGIS มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองกระบวนการการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน

Esri’s cloud infrastructure

การใช้งานในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) ระบบคลาวด์ที่รองรับการใช้งานตลอดเวลาด้วยการดูแลระบบโดย Esri และรองรับการขยายตัวของระบบได้อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

Your cloud infrastructure

การใช้งานภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร หรือบนระบบคลาวด์ เช่น Amazon Web Services และ Microsoft Azure โดยสามารถติดตั้งในรูปแบบ Single-Machine หรือ Multiple-Machine ได้