Climate Action

Climate Action

Climate Action

Location-based solutions drive successful adaptation and mitigation

Climate Action

Location-based solutions drive successful adaptation and mitigation

ภูมิศาสตร์กับการรับมือสภาพภูมิอากาศ

องค์กรต่างๆ กำลังค้นหาวิธีการปรับตัวและเติบโต โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ความเสี่ยง ผลกระทบ และทางออกย่อมแตกต่างกัน การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่

การเข้าใจและแก้ปัญหาโดยใช้มุมมองทางภูมิศาสตร์

การเข้าใจข้อมูลสภาพภูมิอากาศในบริบทเชิงพื้นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และปรับตัวรับมือได้อย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีด้านโลเคชัน

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้รวบรวม แสดง จัดการ วิเคราะห์ และแชร์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลเชิงลึกช่วยตัดสินใจ

นักธุรกิจ หน่วยงานรัฐ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ GIS เพื่อเข้าใจสถานการณ์และรับมือได้อย่างรวดเร็ว

ผู้นำด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

องค์กรทั่วโลกต่างเลือกใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ Esri เพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความก้าวหน้า

บริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่าหลายแสนแห่ง รวมทั้งบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Fortune 500 ต่างใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี GIS ของ Esri เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

สร้างสรรค์เทคโนโลยี GIS ที่เหนือชั้น

ซอฟต์แวร์ GIS ของ Esri ช่วยสร้างแผนที่ที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และให้คุณเข้าถึงชุดข้อมูลและแผนที่ได้อย่างง่ายดาย

บริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ

รายงานจาก Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics ไตรมาส 4 ปี 2022-2023 ยกย่อง Esri ในด้าน Data visualizations และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง

หากองค์กรของคุณมีทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
Esri สามารถนำข้อมูลพร้อม กระบวนการต่างๆ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

–The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, Q4 2022

เข้าใจความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและแผนที่อัจฉริยะ

มองเห็นแพทเทิร์น เทรนด์ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน Dynamic map ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่แม่นยำเพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

Tabbed Content Example

Flooding

Drought

Wildfire

Extreme heat

Extreme heat

น้ำท่วม

การจำลองผลกระทบของน้ำท่วมจากโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สิน ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลที่แม่นยำเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ดีที่สุดจนกระทั่งเลวร้ายที่สุด

Modeling potential sea level rise in 2100 first shows impacted areas and then where a sea wall (light blue) would protect buildings.

ภัยแล้ง

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่พร้อมแสดงภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำรองรับความต้องการทั้งด้านพลังงาน เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยในอนาคต

As drought conditions threaten agricultural areas along the Po River in Italy, suitability analysis shows the ideal locations for reservoirs that can supplement water resources.

ไฟป่า

แผนที่ที่แสดงข้อมูลไฟป่าทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์พร้อมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยสร้างแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศสำหรับการปกป้องชุมชน โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และระบบนิเวศป่าไม้

A map showing electric transmission lines and areas of increasing wildfire risk reveals where to prioritize clearing vegetation to reduce risk.

วิกฤติคลื่นความร้อน

การวิเคราะห์เชิงพื้นด้วยการแสดงแผนที่ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูง ทำให้เข้าใจคลื่นความร้อนในมิติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้นำสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในการจัดการความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับเลือกสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาใหม่ ๆ ที่สอดรับกัน เช่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

In this neighborhood in Rio de Janeiro, visualizing urban heat, existing tree canopy, and population density on a single map reveals where planting trees will lower temperatures for the most people.

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การเข้าถึงข้อมูลและทำแผนที่เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่าง ๆ พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครอง และกิจกรรมของมนุษย์ ช่วยให้เห็นพื้นที่ที่ควรได้รับการวางแผนป้องกันจากวิกฤติทางสภาพภูมิอากาศเพื่อโลกที่ยั่งยืน

As lynx on the Iberian Peninsula need to migrate north toward more suitable habitat, spatial analysis shows where wildlife corridors would support the most efficient path.

เทคโนโลยี GIS เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

GIS เชื่อมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อแสดงภาพรวมของวิกฤติทางสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องมนุษย์และโลกอย่างยั่งยืน

Mapping and visualization

Dynamic map ทำให้การสำรวจ ทำความเข้าใจ และแชร์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ทั้งการแสดงภาพที่ละเอียดและครอบคลุมยังชี้ให้เห็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการออกมาตรการเชิงรุก

Mapping and visualization

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ครบครันและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะระดับไหนก็สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมหาศาลได้

Predictive modeling

โมเดล 3 มิติ และเทคโนโลยี GeoAI ช่วยให้องค์กรคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต ป้องกันปัญหา และเข้าใจผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

Authoritative data

ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระดับโลกอย่าง ArcGIS Living Atlas of the World รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศขององค์กรต่างๆ

เมืองปรากใช้ Location intelligence สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เมื่อคลื่นความร้อนเพิ่มมากขึ้น ปรากจึงใช้ GIS และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อค้นหา Hotspots และระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาความร้อน

AT&T ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงทำแผนที่ความเสี่ยงหลายสิบปีล่วงหน้า
AT&T เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศล้ำหน้าที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึง 30 ปีว่าธุรกิจในพื้นที่ใดบ้างที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ

การคาดการณ์ผลกระทบจากพายุด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ AI
การจำลองโมเดล 3D ทำให้ผู้บริหารรับรู้ผลกระทบที่อาจเกิดกับทรัพย์สินขององค์กรหากเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง พร้อมวิธีการรับมือที่ดีที่สุด

กรอบแนวคิดเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

เทคโนโลยี GIS ของ Esri มอบกรอบแนวคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงภาพและทำความเข้าใจข้อมูลสภาพภูมิอากาศจำนวนมหาศาล
ด้วย Climate Checklist นี้จะช่วยชี้แนะภาครัฐและภาคธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อประเมินความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เข้าใจความเสี่ยง

เห็นภาพข้อมูลความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดภายในที่เดียว เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคน ทรัพย์สิน และเครือข่ายต่างๆ

วิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน

ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลประชากร และข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง เพื่อเห็นความสัมพันธ์และเข้าใจความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต

ศึกษาและสื่อสาร

Interactive map ช่วยประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงและแผนในการบรรเทาผลกระทบ

ลำดับความสำคัญและวางแผน

ใช้โมเดล 3D เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายต่าง ๆ และ ชุมชน

ลงมือทำ

ใช้ข้อมูลด้านโลเคชันและองค์ความรู้จากศูนย์การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ สร้างความร่วมมือ และติดตามความคืบหน้า

ภูมิศาสตร์กับการรับมือ
สภาพภูมิอากาศ

องค์กรต่างๆ กำลังค้นหาวิธีการปรับตัวและเติบโต โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ความเสี่ยง ผลกระทบ และทางออกย่อมแตกต่างกัน การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่

การเข้าใจและแก้ปัญหาโดยใช้มุมมองทางภูมิศาสตร์

การเข้าใจข้อมูลสภาพภูมิอากาศในบริบทเชิงพื้นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และปรับตัวรับมือได้อย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีด้านโลเคชัน

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้รวบรวม แสดง จัดการ วิเคราะห์ และแชร์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลเชิงลึกช่วยตัดสินใจ

นักธุรกิจ หน่วยงานรัฐ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ GIS เพื่อเข้าใจสถานการณ์และรับมือได้อย่างรวดเร็ว

ผู้นำด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

องค์กรทั่วโลกต่างเลือกใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ Esri เพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความก้าวหน้า

บริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่าหลายแสนแห่ง รวมทั้งบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Fortune 500 ต่างใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี GIS ของ Esri เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

สร้างสรรค์เทคโนโลยี GIS ที่เหนือชั้น

ซอฟต์แวร์ GIS ของ Esri ช่วยสร้างแผนที่ที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และให้คุณเข้าถึงชุดข้อมูลและแผนที่ได้อย่างง่ายดาย

บริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ

รายงานจาก Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics ไตรมาส 4 ปี 2022-2023 ยกย่อง Esri ในด้าน Data visualizations และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง

หากองค์กรของคุณมีทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
Esri สามารถนำข้อมูลพร้อ กระบวนการต่างๆ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

–The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, Q4 2022

เข้าใจความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและแผนที่อัจฉริยะ

มองเห็นแพทเทิร์น เทรนด์ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน Dynamic map ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่แม่นยำเพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

Flooding

Drought

Wildfire

Extreme heat

Biodiversity loss

น้ำท่วม

การจำลองผลกระทบของน้ำท่วมจากโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สิน ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลที่แม่นยำเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ดีที่สุดจนกระทั่งเลวร้ายที่สุด

Modeling potential sea level rise in 2100 first shows impacted areas and then where a sea wall (light blue) would protect buildings.

ภัยแล้ง

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่พร้อมแสดงภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำรองรับความต้องการทั้งด้านพลังงาน เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยในอนาคต

As drought conditions threaten agricultural areas along the Po River in Italy, suitability analysis shows the ideal locations for reservoirs that can supplement water resources.

ไฟป่า

แผนที่ที่แสดงข้อมูลไฟป่าทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์พร้อมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยสร้างแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศสำหรับการปกป้องชุมชน โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และระบบนิเวศป่าไม้

A map showing electric transmission lines and areas of increasing wildfire risk reveals where to prioritize clearing vegetation to reduce risk.

วิกฤติคลื่นความร้อน

การวิเคราะห์เชิงพื้นด้วยการแสดงแผนที่ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูง ทำให้เข้าใจคลื่นความร้อนในมิติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้นำสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในการจัดการความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับเลือกสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาใหม่ ๆ ที่สอดรับกัน เช่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

In this neighborhood in Rio de Janeiro, visualizing urban heat, existing tree canopy, and population density on a single map reveals where planting trees will lower temperatures for the most people.

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การเข้าถึงข้อมูลและทำแผนที่เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่าง ๆ พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครอง และกิจกรรมของมนุษย์ ช่วยให้เห็นพื้นที่ที่ควรได้รับการวางแผนป้องกันจากวิกฤติทางสภาพภูมิอากาศเพื่อโลกที่ยั่งยืน

As lynx on the Iberian Peninsula need to migrate north toward more suitable habitat, spatial analysis shows where wildlife corridors would support the most efficient path.

เทคโนโลยี GIS เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

GIS เชื่อมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อแสดงภาพรวมของวิกฤติทางสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องมนุษย์และโลกอย่างยั่งยืน

Mapping and visualization

Dynamic map ทำให้การสำรวจ ทำความเข้าใจ และแชร์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ทั้งการแสดงภาพที่ละเอียดและครอบคลุมยังชี้ให้เห็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการออกมาตรการเชิงรุก

Mapping and visualization

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ครบครันและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะระดับไหนก็สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมหาศาลได้

Predictive modeling

โมเดล 3 มิติ และเทคโนโลยี GeoAI ช่วยให้องค์กรคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต ป้องกันปัญหา และเข้าใจผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

Authoritative data

ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระดับโลกอย่าง ArcGIS Living Atlas of the World รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศขององค์กรต่างๆ

เมืองปรากใช้ Location intelligence สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เมื่อคลื่นความร้อนเพิ่มมากขึ้น ปรากจึงใช้ GIS และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อค้นหา Hotspots และระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาความร้อน

AT&T ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงทำแผนที่ความเสี่ยงหลายสิบปีล่วงหน้า
AT&T เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศล้ำหน้าที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึง 30 ปีว่าธุรกิจในพื้นที่ใดบ้างที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ

การคาดการณ์ผลกระทบจากพายุด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ AI
การจำลองโมเดล 3D ทำให้ผู้บริหารรับรู้ผลกระทบที่อาจเกิดกับทรัพย์สินขององค์กรหากเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง พร้อมวิธีการรับมือที่ดีที่สุด

กรอบแนวคิดเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

เทคโนโลยี GIS ของ Esri มอบกรอบแนวคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงภาพและทำความเข้าใจข้อมูลสภาพภูมิอากาศจำนวนมหาศาล ด้วย Climate Checklist นี้จะช่วยชี้แนะภาครัฐและภาคธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อประเมินความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เข้าใจความเสี่ยง

เห็นภาพข้อมูลความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดภายในที่เดียว เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคน ทรัพย์สิน และเครือข่ายต่างๆ

วิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน

ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลประชากร และข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง เพื่อเห็นความสัมพันธ์และเข้าใจความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต

ศึกษาและสื่อสาร

Interactive map ช่วยประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงและแผนในการบรรเทาผลกระทบ

ลำดับความสำคัญและวางแผน

ใช้โมเดล 3D เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายต่าง ๆ และ ชุมชน

ลงมือทำ

ใช้ข้อมูลด้านโลเคชันและองค์ความรู้จากศูนย์การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ สร้างความร่วมมือ และติดตามความคืบหน้า