Data Management

Data Management

Data Management

เครื่องมือสำหรับจัดการ ปรับปรุง และแบ่งปันข้อมูล GIS

องค์กรต่างๆ กำลังทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ตั้งแต่ข้อมูลภาพไปจนถึง 3 มิติ ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ซึ่งปริมาณและประเภทของข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมาจากหลายแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่ข้อมูลเซนเซอร์ โดยสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลได้ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่ทีมงานของคุณในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร สามารถบริหารจัดการและเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลทางพื้นที่ เพื่อช่วยรวบรวม จัดเก็บ รักษา จัดเตรียม และแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ เชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่พร้อมใช้ของ Esri ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รองรับรูปแบบข้อมูลมากมายและเสนอชุดแอปพลิเคชันสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและโซลูชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูลจากภาคสนามได้ และยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ประโยชน์จาก ArcGIS Living Atlas of the World ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลภูมิศาสตร์ระดับโลกพร้อมให้ใช้งานอีกด้วย

จัดเก็บข้อมูลในแบบของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ใด Esri ให้คุณทำได้ตามต้องการ โดยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือนำข้อมูลดิบมาใช้สำหรับการจัดทำแผนที่และการวิเคราะห์ทั้งหมดได้ หรือถ้าไม่มีฐานข้อมูลอยู่ก็ไม่เป็นปัญหา ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS Enterprise และ ArcGIS Online คุณจะได้รับการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงครอบคลุมการทำงานอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปจนถึงข้อมูลที่มากขึ้น

ทำงานฉลาดขึ้นด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

ArcGIS เครื่องมือที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ และล้างข้อมูลผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แบบ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลแม่นยำและมีคุณภาพ และยังสามารถตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งานหรือกำหนดโดยระบบเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลอรรถธิบายและข้อมูลทางพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่อัปเดตและแม่นยำมากที่สุดอยู่เสมอ

ข้อมูลแม่นยำเพียงปลายนิ้วของคุณ

ข้อมูลที่พร้อมวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภาพและสร้างแบบจำลอง ซึ่ง Esri มีเครื่องมือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทำแผนที่และการวิเคราะห์ที่มีตั้งแต่แบบที่ง่ายไปจนถึงแบบที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถช่วยคุณตอบคำถามสำคัญที่สุดขององค์กรได้ ด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูล GIS ทำให้สามารถเห็นภาพได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และยังสร้างแบบจำลองข้อมูลได้ หรือสามารถใช้งานด้วย Living Atlas ซึ่งเป็นข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ของ Esri สามารถเข้าถึงการสร้างแบบจำลองข้อมูลทรงประสิทธิภาพของ Esri และโซลูชันการวิเคราะห์ทางพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

ให้อำนาจผู้อื่นด้วยข้อมูล

การแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินการ เข้าถึงข้อมูลร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ในประเด็นสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยี ArcGIS จะช่วยให้คุณแบ่งปันและนำเสนอเรื่องราวไปยังคนที่คุณต้องการเพื่อความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น ตั้งแต่กลุ่มเฉพาะไปจนถึงสาธารณะ

องค์กรต่างๆ กำลังทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ตั้งแต่ข้อมูลภาพไปจนถึง 3 มิติ ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ซึ่งปริมาณและประเภทของข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมาจากหลายแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่ข้อมูลเซนเซอร์ โดยสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลได้ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่ทีมงานของคุณในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร สามารถบริหารจัดการและเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลทางพื้นที่ เพื่อช่วยรวบรวม จัดเก็บ รักษา จัดเตรียม และแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ เชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่พร้อมใช้ของ Esri ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รองรับรูปแบบข้อมูลมากมายและเสนอชุดแอปพลิเคชันสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและโซลูชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูลจากภาคสนามได้ และยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ประโยชน์จาก ArcGIS Living Atlas of the World ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลภูมิศาสตร์ระดับโลกพร้อมให้ใช้งานอีกด้วย

จัดเก็บข้อมูลในแบบของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ใด Esri ให้คุณทำได้ตามต้องการ โดยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือนำข้อมูลดิบมาใช้สำหรับการจัดทำแผนที่และการวิเคราะห์ทั้งหมดได้ หรือถ้าไม่มีฐานข้อมูลอยู่ก็ไม่เป็นปัญหา ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS Enterprise และ ArcGIS Online คุณจะได้รับการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงครอบคลุมการทำงานอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปจนถึงข้อมูลที่มากขึ้น

ทำงานฉลาดขึ้นด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

ArcGIS เครื่องมือที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ และล้างข้อมูลผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แบบ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลแม่นยำและมีคุณภาพ และยังสามารถตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งานหรือกำหนดโดยระบบเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลอรรถธิบายและข้อมูลทางพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่อัปเดตและแม่นยำมากที่สุดอยู่เสมอ

ข้อมูลแม่นยำเพียงปลายนิ้วของคุณ

ข้อมูลที่พร้อมวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภาพและสร้างแบบจำลอง ซึ่ง Esri มีเครื่องมือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทำแผนที่และการวิเคราะห์ที่มีตั้งแต่แบบที่ง่ายไปจนถึงแบบที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถช่วยคุณตอบคำถามสำคัญที่สุดขององค์กรได้ ด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูล GIS ทำให้สามารถเห็นภาพได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และยังสร้างแบบจำลองข้อมูลได้ หรือสามารถใช้งานด้วย Living Atlas ซึ่งเป็นข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ของ Esri สามารถเข้าถึงการสร้างแบบจำลองข้อมูลทรงประสิทธิภาพของ Esri และโซลูชันการวิเคราะห์ทางพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

ให้อำนาจผู้อื่นด้วยข้อมูล

การแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินการ เข้าถึงข้อมูลร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ในประเด็นสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยี ArcGIS จะช่วยให้คุณแบ่งปันและนำเสนอเรื่องราวไปยังคนที่คุณต้องการเพื่อความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น ตั้งแต่กลุ่มเฉพาะไปจนถึงสาธารณะ