Esri Maintenance Program

Esri Maintenance Program

Esri Maintenance Program

Esri Maintenance Program


ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ต่างนำเทคโนโลยีของ Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ และหาข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจที่สำคัญ Esri Maintenance Program จะช่วยให้คุณได้รับนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศล่าสุด พร้อมทีมสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

ใช้ GIS ให้คุ้มค่าการลงทุนด้วย Esri Maintenance Program

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน


ผู้ใช้งานที่ซื้อบริการ Maintenance จะได้รับบริการดังนี้

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณได้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชันใหม่ ๆ ทั้งประหยัดเวลา และช่วยให้ขั้นตอนการทำงานดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการบริการ IT Support Services อย่างสม่ำเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิคอย่างมืออาชีพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้ในทุกขั้นตอน

ผ่านการทดสอบ Compatibility Testing ที่ครบถ้วน

ซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชันของ Esri ได้ผ่านการทดสอบและรับรองว่าสามารถทำงานเข้ากับ Operating Systems เวอร์ชันใหม่ เช่น Windows และ Linux รวมทั้งฐานข้อมูลเวอร์ชันต่าง ๆ การทดสอบ Compatibility Testing จะช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถใช้เครื่องมือ และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างแน่นอน และยังคงใช้ระบบที่มีการอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ

บริการข้อมูลพร้อมใช้งานที่หลากหลายบน Cloud service

ArcGIS Living Atlas of the World แหล่งข้อมูลพร้อมใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (Verified) จากองค์กรนับล้านทั่วโลกได้ เช่นภาพถ่านทางอากาศ (Imagery) แผนที่ฐาน (Basemaps) และข้อมูลสำมโนประชากร (Demographics) เป็นต้น โดยผู้ใช้งาน ArcGIS สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ผ่านการสมัคร Maintenance Program

ติดต่อ Esri เพื่อซื้อหรือต่ออายุการบำรุงรักษา Maintenance Program

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมการรับประกัน และการบริการบำรุงรักษานาน 12 เดือน และสามารถต่ออายุการใช้งานการบำรุงรักษา เพียงติดต่อ Customer Service ได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ esrith.contact@cdg.co.th

Esri Maintenance Program


ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ต่างนำเทคโนโลยีของ Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ และหาข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจที่สำคัญ Esri Maintenance Program จะช่วยให้คุณได้รับนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศล่าสุด พร้อมทีมสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

ใช้ GIS ให้คุ้มค่าการลงทุนด้วย Esri Maintenance Program

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน


ผู้ใช้งานที่ซื้อบริการ Maintenance จะได้รับบริการดังนี้

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณได้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชันใหม่ ๆ ทั้งประหยัดเวลา และช่วยให้ขั้นตอนการทำงานดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการบริการ IT Support Services อย่างสม่ำเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิคอย่างมืออาชีพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้ในทุกขั้นตอน

ผ่านการทดสอบ Compatibility Testing ที่ครบถ้วน

ซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชันของ Esri ได้ผ่านการทดสอบและรับรองว่าสามารถทำงานเข้ากับ Operating Systems เวอร์ชันใหม่ เช่น Windows และ Linux รวมทั้งฐานข้อมูลเวอร์ชันต่าง ๆ การทดสอบ Compatibility Testing จะช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถใช้เครื่องมือ และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างแน่นอน และยังคงใช้ระบบที่มีการอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ

บริการข้อมูลพร้อมใช้งานที่หลากหลายบน Cloud service

ArcGIS Living Atlas of the World แหล่งข้อมูลพร้อมใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (Verified) จากองค์กรนับล้านทั่วโลกได้ เช่นภาพถ่านทางอากาศ (Imagery) แผนที่ฐาน (Basemaps) และข้อมูลสำมโนประชากร (Demographics) เป็นต้น โดยผู้ใช้งาน ArcGIS สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ผ่านการสมัคร Maintenance Program

ติดต่อ Esri เพื่อซื้อหรือต่ออายุการบำรุงรักษา Maintenance Program

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมการรับประกัน และการบริการบำรุงรักษานาน 12 เดือน และสามารถต่ออายุการใช้งานการบำรุงรักษา เพียงติดต่อ Customer Service ได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ esrith.contact@cdg.co.th