Telecommunications

Telecommunications


Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มความเร็วในการทำงานและเวลาตอบสนอง


ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี GIS Esri ผู้พัฒนาโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการในทุกอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กรเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ


การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร


GIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการดำเนินงาน ด้วยการรวมระบบ OSS / BSS เข้ากับความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งทำให้การภาคสนามทำงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น


การเติบโตของรายได้


GIS ช่วยให้มั่นใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


ประสบการณ์ของลูกค้า


GIS ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การรายงานความเชื่อมั่นของลูกค้า ดึงดูดลูกค้าด้วยการทำแผนที่และการนำเสนอที่น่าสนใจ


การแปลงเครือข่าย


GIS รองรับการเปิดตัว 5G, ไฟเบอร์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดเครือข่าย (SDN) สนับสนุนวิศวกรรมระยะไกลพร้อมเครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การจัดการการวางแผนเครือข่าย การปฏิบัติการ และการรับประกัน


การบริการในรูปแบบดิจิทัล


GIS ถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ แผนที่และการวิคราะห์เชิงพื้นที่ ทำให้เทคโนโลยี IoT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

GIS ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านโทรคมนาคม


Location Intelligence เป็นพื้นฐานสำคัญของบริการโทรคมนาคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Cable, Wireless, และ Wireline. ArcGIS ของ Esri เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี GIS ทำให้คุณสามารถวางแผน เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน และเห็นข้อมูลเชิงลึกที่มาจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การทำแผนที่และการมองเห็น

ด้วยความสามารถของแผนที่ GIS ทำให้องค์กรของคุณสามารถมองเห็นและทำแผนที่สินทรัพย์เครือข่ายด้วยข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย จัดการและแบ่งปันแผนที่ร่วมกันในองค์กร เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เปลี่ยนข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นความเข้าใจเชิงลึก ด้วยแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ Esri ใช้การวิเคราะห์ตำแหน่งเพื่อช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อใด และที่ไหน

การรวบรวมและการจัดการข้อมูล

ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี GIS ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ออกแบบและจัดการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยในการทำงานของสายไฟเบอร์, ระบบ 5G และซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (SDN)

เปิดและทำงานร่วมกัน

GIS โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่เปิดกว้าง, มีความยืดหยุ่น, และสามารถทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุด API และ SDK

Case Study

Horry Telephone Cooperative

Horry Telephone Cooperative ใช้ ArcGIS Online ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างไร

RelatedGeometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มความเร็วในการทำงานและเวลาตอบสนอง


ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี GIS Esri ผู้พัฒนาโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการในทุกอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กรเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ


การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร


GIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการดำเนินงาน ด้วยการรวมระบบ OSS / BSS เข้ากับความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งทำให้การภาคสนามทำงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น


การเติบโตของรายได้


GIS ช่วยให้มั่นใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


ประสบการณ์ของลูกค้า


GIS ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การรายงานความเชื่อมั่นของลูกค้า ดึงดูดลูกค้าด้วยการทำแผนที่และการนำเสนอที่น่าสนใจ


การแปลงเครือข่าย


GIS รองรับการเปิดตัว 5G, ไฟเบอร์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดเครือข่าย (SDN) สนับสนุนวิศวกรรมระยะไกลพร้อมเครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การจัดการการวางแผนเครือข่าย การปฏิบัติการ และการรับประกัน


การบริการในรูปแบบดิจิทัล


GIS ถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ แผนที่และการวิคราะห์เชิงพื้นที่ ทำให้เทคโนโลยี IoT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

GIS ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านโทรคมนาคม


Location Intelligence เป็นพื้นฐานสำคัญของบริการโทรคมนาคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Cable, Wireless, และ Wireline. ArcGIS ของ Esri เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี GIS ทำให้คุณสามารถวางแผน เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน และเห็นข้อมูลเชิงลึกที่มาจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การทำแผนที่และการมองเห็น

ด้วยความสามารถของแผนที่ GIS ทำให้องค์กรของคุณสามารถมองเห็นและทำแผนที่สินทรัพย์เครือข่ายด้วยข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย จัดการและแบ่งปันแผนที่ร่วมกันในองค์กร เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เปลี่ยนข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นความเข้าใจเชิงลึก ด้วยแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ Esri ใช้การวิเคราะห์ตำแหน่งเพื่อช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อใด และที่ไหน

การรวบรวมและการจัดการข้อมูล

ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี GIS ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ออกแบบและจัดการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยในการทำงานของสายไฟเบอร์, ระบบ 5G และซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (SDN)

เปิดและทำงานร่วมกัน

GIS โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่เปิดกว้าง, มีความยืดหยุ่น, และสามารถทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุด API และ SDK

Case Study

Horry Telephone Cooperative

Horry Telephone Cooperative ใช้ ArcGIS Online ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างไร

Related