Esri Thailand | Government Overview
Government Overview
ESRI THAILAND ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์ ArcGIS แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี GIS รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ ช่วยในการตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ ค.ศ. 1969
ESRI, GIS, What is GIS, Location intelligence, วิเคราะห์ข้อมูล, ArcGIS, ระบบภูมิสารสนเทศ, ArcGIS Pro, ระบบ GIS, gis คืออะไร
1358
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1358,page-child,parent-pageid-1291,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Government

Government

Government

แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เหตุการณ์ของภาครัฐในอนาคต


ภาครัฐได้รวบรวมและนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยข้อมูลลักษณะต่างๆในพื้นที่จะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วและยังง่ายต่อการใช้งาน ช่วยในการตัดสินใจเชิงรุกให้กับภาครัฐ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเทคโนยี จาก Esri จะช่วยในการทำงานให้ทุกหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด

สร้างแผนที่ที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและช่วยในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ

การรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว

ลดความซับซ้อนของการรวบรวมข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน โดรน และเซ็นเซอร์ Internet of Things (IoT) โดยรวบรวมข้อมูลจากการแสดงผลแบบ Real-Time จากฐานข้อมูลหลายแห่งหรือข้อมูลสาธารณะออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การแบ่งปันข้อมูลอย่างง่าย

ใช้แผนที่ร่วมกันและการวิเคราะห์ที่ปลอดภัยกับผู้ร่วมงานในองค์กรหรือประชาชนเพื่อสนับสนุนความคิดด้าน Smart Initiatives ด้วย Dashboard, Story map และ Interactive web maps ที่มี Infographics ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประสานงาน

ใช้ข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลแผนที่ใน Dashboard เดียวแบบครบวงจร ดำเนินการด้วยความมั่นใจในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุเร่งด่วนต่างๆ

Case Study

Real-Time GIS ช่วยให้การบริการของภาครัฐบาลดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เหตุการณ์ของภาครัฐในอนาคต


ภาครัฐได้รวบรวมและนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยข้อมูลลักษณะต่างๆในพื้นที่จะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วและยังง่ายต่อการใช้งาน ช่วยในการตัดสินใจเชิงรุกให้กับภาครัฐ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเทคโนยี จาก Esri จะช่วยในการทำงานให้ทุกหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด

สร้างแผนที่ที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและช่วยในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ

การรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว

ลดความซับซ้อนของการรวบรวมข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน โดรน และเซ็นเซอร์ Internet of Things (IoT) โดยรวบรวมข้อมูลจากการแสดงผลแบบ Real-Time จากฐานข้อมูลหลายแห่งหรือข้อมูลสาธารณะออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การแบ่งปันข้อมูลอย่างง่าย

ใช้แผนที่ร่วมกันและการวิเคราะห์ที่ปลอดภัยกับผู้ร่วมงานในองค์กรหรือประชาชนเพื่อสนับสนุนความคิดด้าน Smart Initiatives ด้วย Dashboard, Story map และ Interactive web maps ที่มี Infographics ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประสานงาน

ใช้ข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลแผนที่ใน Dashboard เดียวแบบครบวงจร ดำเนินการด้วยความมั่นใจในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุเร่งด่วนต่างๆ

Case Study

Real-Time GIS ช่วยให้การบริการของภาครัฐบาลดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น