GeoAI

AI-driven geospatial
workflows

Discover how organizations are building a more resilient future with accelerated spatial problem-solving

GeoAI

AI-driven geospatial
workflows

Discover how organizations are building a more resilient future with accelerated spatial problem-solving

GeoAI คืออะไร

Geospatial artificial intelligence (GeoAI) คือการประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ ให้เข้าใจความเป็นไปของโลกได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันองค์กรต่างๆ กำลังปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบสร้างข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องมือเชิงพื้นที่ที่ใช้งานง่าย และอัลกอริทึม

01.  ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี Deep learning

ประหยัดเวลาเพราะทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งการดึงข้อมูล จำแนกประเภท และตรวจจับข้อมูลที่ได้จากภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ และ Point clouds

02.  วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยี Machine learning

สร้างแบบจำลองที่แม่นยำขึ้น สามารถตรวจจับกลุ่มข้อมูล คำนวณการเปลี่ยนแปลง ค้นหาแพทเทิร์น และคาดการณ์ผลลัพธ์ด้วยอัลกอริทึมเชิงพื้นที่

GeoAI ทำไมถึงสำคัญ

GeoAI พลิกโฉมการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนด้วยความเร็วที่เหนือชั้น ช่วยให้เราค้นพบแพทเทิร์น และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในข้อมูลหลากหลายประเภท GeoAI คือเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ผ่านแบบจำลองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

01.  เพิ่มคุณภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการสร้างข้อมูลด้วยการใช้ระบบ Automation แทนระบบ Manual

02.  รับรู้สถานการณ์ได้เร็วขึ้น

ติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งต่าง ๆ จากเซนเซอร์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิดีโอ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และตัดสินใจเชิงรุกได้เร็วขึ้น

03.  ใช้ Location intelligence ในการตัดสินใจ

นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจอย่างเข้าใจสถานการณ์จริง พร้อมสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแพทเทิร์นเชิงพื้นที่และการคาดการณ์ที่แม่นยำ

GeoAI ใช้งานอย่างไร

GeoAI ถูกนำใช้ในหลายอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายและค้นพบโอกาสใหม่ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มความปลอดภัยของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สิน
ไปจนกระทั่งการร่นเวลาในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ภาครัฐ

GeoAI ถูกนำใช้ในหลายอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายและค้นพบโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มความปลอดภัยของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สิน ไปจนกระทั่งการร่นเวลาในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ทรัพยากรธรรมชาติ

GeoAI กำลังปฏิวัติวงการเกษตรแม่นยำผ่านการตรวจจับศัตรูพืชรุกรานแบบอัตโนมัติ หรือในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สก็ใช้ GeoAI ในการติดตามทรัพย์สินผ่านการดึงข้อมูลเปลวไฟ แท่นขุดเจาะใหม่ หรือเส้นทางเข้าพื้นที่แบบอัตโนมัติ ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าของที่ดินก็ใช้ GeoAI ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและพันธุ์ของต้นไม้โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปสำรวจในพื้นที่จริง

การทำแผนที่และสถิติระดับชาติ

GeoAI กำลังพลิกโฉมหน่วยงานแผนที่แห่งชาติด้วยการยกระดับการทำงานให้ว่องไว มีประสิทธิภาพ และส่งงานได้รวดเร็วขึ้น ระบบ Automation ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถภายในองค์กรและกระบวนการผลิต
ทำให้หน่วยงานแผนที่แห่งชาติสามารถอัปเดตระบบ GIS ของทั้งประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง รวดเร็วกว่าในอดีตมาก

หน่วยข่าวกรองทหาร

GeoAI กำลังเปลี่ยนองค์กรให้มีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ค้นหาแพทเทิร์น และประเมินการเปลี่ยนแปลง GeoAI ยังใช้เพื่อสนับสนุนการรวบรวมข่าวกรองตามกิจกรรม (Activity-based intelligence) โดยใช้ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ บุคคล กล้องวงจรปิด และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล

ความปลอดภัยสาธารณะ

GeoAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสาธารณะในด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน การตอบสนองฉุกเฉิน และการจัดการภัยพิบัติ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ กำลังสร้างชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการคาดการณ์พื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เร็วขึ้น หรือแม้กระทั่งความสามารถในการระบุโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดความเสียหายและถนนที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดสรรหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

ประกันภัย

GeoAI ช่วยให้บริษัทประกันรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์เร็วขึ้นในเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส่งผลให้กระบวนการเคลมและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าดียิ่งขึ้น บริษัทประกันยังสามารถใช้ภาพถ่าย และ GeoAI เพื่อตรวจจับและจำแนกความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ด้วยความเข้าใจดังกล่าวย่อมช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มอุตสาหกรรม AEC

GeoAI เปลี่ยนอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) ด้วยความสามารถในการดึงข้อมูลจากภาพถ่ายเพื่อนำไปสร้าง Digital twin ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจบริหารโครงการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร จนนำไปสู่การออกแบบอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคธุรกิจ

GeoAI ทำให้การตัดสินใจด้านธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการมอบข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านวางแผนทางการตลาด การเลือกสถานที่ ห่วงโซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก นักธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และประเมินศักยภาพของตลาดใหม่ ผ่านการวิเคราะห์แพทเทิร์นและวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ลักษณะของตลาด

เริ่มใช้งานกับ Esri

ประหยัดเวลาค้นหาข้อมูลเชิงลึก

ด้วยความเชี่ยวชาญของ Esri ที่รวมสุดยอดเทคโนโลยี GIS และ Location intelligence เข้ากับความสามารถของ AI
และความสามารถในการขยายขนาดของข้อมูล คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้โซลูชันที่ตอบโจทย์จาก Big data จำนวนมหาศาล
โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Training data ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือความรู้ด้าน AI ให้วุ่นวาย
เราพร้อมเปลี่ยนการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ขององค์กรคุณไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

การเริ่มต้นใช้ GeoAI ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ใช้โมเดล Deep learning ที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว และเครื่องมือ Machine learning เชิงพื้นที่ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยโมเดล Deep learning ที่ผ่านการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการเริ่มต้นดึงข้อมูล จำแนก ตรวจจับ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่คุณมีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Training data รวมทั้งเครื่องมือ Machine learning ก็ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือออกแบบ UI ที่มีการตั้งค่าเบื้องต้นตามข้อมูลที่คุณใช้งานอยู่

ปรับแต่งโมเดลได้ตามต้องการ

เมื่อเริ่มต้นสำเร็จแล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งค่าให้ตรงความต้องการได้ ลองปรับเปลี่ยนโมเดล Deep learning และอัลกอริทึมของ Machine learning ให้ตรงตามค่าพารามิเตอร์และความแม่นยำที่ต้องการ หรือจะเลือกใช้การตั้งค่าขั้นสูงหรือกำหนดค่าต่างๆ ตามความต้องการของคุณเองก็ทำได้เช่นกัน

เจาะลึกยิ่งขึ้น

ค้นพบศักยภาพที่เหนือชั้นของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ และการทำงานกับข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลภายใน ArcGIS

Spatial analysis and data science

ใช้โลเคชันเป็นตัวเชื่อมเพื่อค้นพบแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ ส่งผลให้การสร้าง Predictive modeling ดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Imagery and remote sensing

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละพิกเซล และแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพดิจิทัลแบบไดนามิกที่จำลองโลกแห่งความจริง

GeoAI คืออะไร

Geospatial artificial intelligence (GeoAI) คือการประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ ให้เข้าใจความเป็นไปของโลกได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันองค์กรต่างๆ กำลังปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบสร้างข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องมือเชิงพื้นที่ที่ใช้งานง่าย และอัลกอริทึม

01. ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี Deep

learning

ประหยัดเวลาเพราะทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งการดึงข้อมูล จำแนกประเภท และตรวจจับข้อมูลที่ได้จากภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ และ Point clouds

02.  วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยี Machine

learning

สร้างแบบจำลองที่แม่นยำขึ้น สามารถตรวจจับกลุ่มข้อมูล คำนวณการเปลี่ยนแปลง ค้นหาแพทเทิร์น และคาดการณ์ผลลัพธ์ด้วยอัลกอริทึมเชิงพื้นที่

GeoAI ทำไมถึงสำคัญ

GeoAI พลิกโฉมการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนด้วยความเร็วที่เหนือชั้น ช่วยให้เราค้นพบแพทเทิร์น และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในข้อมูลหลากหลายประเภท GeoAI คือเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ผ่านแบบจำลองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

01.  เพิ่มคุณภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการสร้างข้อมูลด้วยการใช้ระบบ Automation แทนระบบ Manual

02.  รับรู้สถานการณ์ได้เร็วขึ้น

ติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งต่าง ๆ จากเซนเซอร์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิดีโอ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และตัดสินใจเชิงรุกได้เร็วขึ้น

03.  ใช้ Location intelligence ในการตัดสินใจ

นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจอย่างเข้าใจสถานการณ์จริง พร้อมสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแพทเทิร์นเชิงพื้นที่และการคาดการณ์ที่แม่นยำ

GeoAI ใช้งานอย่างไร

GeoAI ถูกนำใช้ในหลายอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายและค้นพบโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มความปลอดภัยของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สิน ไปจนกระทั่งการร่นเวลาในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ภาครัฐ

GeoAI ถูกนำใช้ในหลายอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายและค้นพบโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มความปลอดภัยของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สิน ไปจนกระทั่งการร่นเวลาในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ทรัพยากรธรรมชาติ

GeoAI กำลังปฏิวัติวงการเกษตรแม่นยำผ่านการตรวจจับศัตรูพืชรุกรานแบบอัตโนมัติ หรือในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สก็ใช้ GeoAI ในการติดตามทรัพย์สินผ่านการดึงข้อมูลเปลวไฟ แท่นขุดเจาะใหม่ หรือเส้นทางเข้าพื้นที่แบบอัตโนมัติ ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าของที่ดินก็ใช้ GeoAI ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและพันธุ์ของต้นไม้โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปสำรวจในพื้นที่จริง

การทำแผนที่และสถิติระดับชาติ

GeoAI กำลังพลิกโฉมหน่วยงานแผนที่แห่งชาติด้วยการยกระดับการทำงานให้ว่องไว มีประสิทธิภาพ และส่งงานได้รวดเร็วขึ้น ระบบ Automation ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถภายในองค์กรและกระบวนการผลิต
ทำให้หน่วยงานแผนที่แห่งชาติสามารถอัปเดตระบบ GIS ของทั้งประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง รวดเร็วกว่าในอดีตมาก

หน่วยข่าวกรองทหาร

GeoAI กำลังเปลี่ยนองค์กรให้มีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ค้นหาแพทเทิร์น และประเมินการเปลี่ยนแปลง GeoAI ยังใช้เพื่อสนับสนุนการรวบรวมข่าวกรองตามกิจกรรม (Activity-based intelligence) โดยใช้ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ บุคคล กล้องวงจรปิด และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล

ความปลอดภัยสาธารณะ

GeoAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสาธารณะในด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน การตอบสนองฉุกเฉิน และการจัดการภัยพิบัติ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ กำลังสร้างชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการคาดการณ์พื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เร็วขึ้น หรือแม้กระทั่งความสามารถในการระบุโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดความเสียหายและถนนที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดสรรหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

ประกันภัย

GeoAI ช่วยให้บริษัทประกันรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์เร็วขึ้นในเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส่งผลให้กระบวนการเคลมและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าดียิ่งขึ้น บริษัทประกันยังสามารถใช้ภาพถ่าย และ GeoAI เพื่อตรวจจับและจำแนกความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ด้วยความเข้าใจดังกล่าวย่อมช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มอุตสาหกรรม AEC

GeoAI เปลี่ยนอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) ด้วยความสามารถในการดึงข้อมูลจากภาพถ่ายเพื่อนำไปสร้าง Digital twin ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจบริหารโครงการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร จนนำไปสู่การออกแบบอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคธุรกิจ

GeoAI ทำให้การตัดสินใจด้านธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการมอบข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านวางแผนทางการตลาด การเลือกสถานที่ ห่วงโซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก นักธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และประเมินศักยภาพของตลาดใหม่ ผ่านการวิเคราะห์แพทเทิร์นและวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ลักษณะของตลาด

เริ่มใช้งานกับ Esri

ประหยัดเวลาค้นหาข้อมูลเชิงลึก

ด้วยความเชี่ยวชาญของ Esri ที่รวมสุดยอดเทคโนโลยี GIS และ Location intelligence เข้ากับความสามารถของ AI และความสามารถในการขยายขนาดของข้อมูล คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้โซลูชันที่ตอบโจทย์จาก Big data จำนวนมหาศาล โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Training data ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือความรู้ด้าน AI ให้วุ่นวาย เราพร้อมเปลี่ยนการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ขององค์กรคุณไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

การเริ่มต้นใช้ GeoAI ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ใช้โมเดล Deep learning ที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว และเครื่องมือ Machine learning เชิงพื้นที่ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยโมเดล Deep learning ที่ผ่านการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการเริ่มต้นดึงข้อมูล จำแนก ตรวจจับ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่คุณมีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Training data รวมทั้งเครื่องมือ Machine learning ก็ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือออกแบบ UI ที่มีการตั้งค่าเบื้องต้นตามข้อมูลที่คุณใช้งานอยู่

ปรับแต่งโมเดลได้ตามต้องการ

เมื่อเริ่มต้นสำเร็จแล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งค่าให้ตรงความต้องการได้ ลองปรับเปลี่ยนโมเดล Deep learning และอัลกอริทึมของ Machine learning ให้ตรงตามค่าพารามิเตอร์และความแม่นยำที่ต้องการ หรือจะเลือกใช้การตั้งค่าขั้นสูงหรือกำหนดค่าต่างๆ ตามความต้องการของคุณเองก็ทำได้เช่นกัน

เจาะลึกยิ่งขึ้น

ค้นพบศักยภาพที่เหนือชั้นของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ และการทำงานกับข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลภายใน ArcGIS

Spatial analysis and data science

ใช้โลเคชันเป็นตัวเชื่อมเพื่อค้นพบแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ ส่งผลให้การสร้าง Predictive modeling ดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Imagery and remote sensing

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละพิกเซล และแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพดิจิทัลแบบไดนามิกที่จำลองโลกแห่งความจริง