ArcGIS Business Analyst

ArcGIS Business Analyst

เห็นผู้คนและโอกาสชัดเจนยิ่งขึ้น


ArcGIS Business Analyst ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มมุมมองทางธุรกิจด้วยข้อมูล Location ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการวางแผนการตลาด การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือการบริการ และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในพื้นที่ หรือการค้นหาข้อมูลคู่แข่ง โดยการรวบรวมข้อมูลประชากร (Demographic) และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดศักยภาพพื้นที่โดยรอบมาไว้บนซอฟต์แวร์แบบพร้อมใช้งาน ผ่านมุมมองการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ในรูปแบบ Interactive พร้อมสร้างรายงานนำเสนอแบบไดนามิก ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้งานต่อได้ทันที อีกทั้งยังรองรับการทำงานได้ทั้งบน Desktop Web และ Mobile

สร้างความได้เปรียบด้วย ArcGIS Business Analyst


ถ้าอยากได้เปรียบทางธุรกิจ ก็อย่าลืมให้ความสำคัญในเรื่องของทำเลที่ตั้งและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ซึ่งการมีข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมจะช่วยให้คุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ของ ArcGIS Business Analyst

เลือกทำเลที่ตั้งโครงการและวางแผนการตลาด

เลือกทำเลที่ตั้งโครงการและวางแผนการตลาด – วิเคราะห์ตลาดเพื่อปรับ-รวม-ย้ายสาขา ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Consumer profiling, Market potential, Sales forecasting, Drive time และ Trade area rings นอกจากนั้น คุณยังสามารถทำการวิเคราะห์ประชากร และเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า พร้อมสร้างพื้นที่การค้ารอบ ๆ ทำเลนั้น รวมทั้งระบุตลาดที่เหมาะสำหรับสินค้าและบริการของคุณด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกอาณาเขต

การออกแบบอาณาเขตและวางแผนพื้นที่ – เพิ่มความสมดุลให้กับโครงข่ายของคุณเพื่อช่วยแบ่งขอบเขตการขาย โดยใช้เครื่องมือ territory design, location-allocation, and market penetration ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถรู้จุดโครงการที่่ทำผลงานได้ไม่ดี และคาดการณ์ทำเลที่น่าจะทำผลงานได้ดี โดยใช้ข้อมูลจากหลากหลายที่เพื่อกำหนดทำเลที่ดีที่สุด

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

ระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่และลูกค้าปัจจุบัน – เข้าใจความชอบและความต้องการของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีกำลังซื้อ เพื่อให้คุณทราบว่าเป้าหมายคือใคร และจะดึงดูดพวกเขาได้อย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเรียกดูและใช้ข้อมูลประชากรและสำมะโนประชากร ประกอบด้วย อายุ รายได้ เพศ ขนาดครอบครัว ไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาชื่นชอบได้อีกด้วย

ข้อมูลและอินโฟกราฟิก

ใช้ข้อมูลและอินโฟกราฟิกประกอบการตัดสินใจ – เข้าถึงชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยชุดข้อมูลประชากร (Demographic) กว่า 130 ประเทศทั่วโลก และมีตัวแปร (Variables) ให้เลือกมากกว่า 15,000 ตัวแปร อาทิ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรแยกตามอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่าย อีกทั้งยังมีข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) กว่า 2,000,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ และสามารถลงลึกได้ถึงระดับชื่อแบรนด์ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่และอินโฟกราฟิก (infographic report) ช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่ซับซ้อนได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเอง พร้อมนำไปต่อยอดใช้งานได้ทันที

เครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำ

มีกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นยำ – สามารถใช้ชุดเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจที่ใช้งานได้ผ่าน Web Application และ Mobile Application ประหยัดเวลาและลดต้นทุน เพราะซอฟต์แวร์มีข้อมูลพร้อมใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาสำรวจเองหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อซื้อข้อมูลในการวิเคราะห์ และด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดที่จะช่วยลดขั้นตอนการวิเคราะห์เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานให้คุณ

Business Analyst ทำงานอย่างไร

ขั้นที่ 1 – ระบุตำแหน่ง

ระบุพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมของคุณ ตั้งแต่การเลือกทำเลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ไปจนกระทั่ง สถานที่หลบภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นที่ 2 – วิเคราะห์

วิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ Esri Demographics ควบคู่ไปกับข้อมูลของคุณ พร้อมแปลผลลัพธ์ให้อยู่ในบริบทเชิงพื้นที่ ทดสอบการวิเคราะห์ และสร้างแผนที่อย่างสวยงาม

ขั้นที่ 3 – แชร์

พรีเซนต์การค้นพบของคุณด้วย Informative maps, Infographics และ Map-based stories

ArcGIS Business Analyst ผสานพลัง ArcGIS

ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสามารถใช้ ArcGIS Business Analyst ผ่านเว็บเบราเซอร์ ในรูปแบบ software-as-a-service (SaaS) หรือแบบ On-premise ร่วมกับ ArcGIS ecosystem ก็ได้

Case Study

The Shopping Center Group (TSCG) ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30% หลังจากนำ ArcGIS Business Analyst ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลตลาด

Mid-America Real Estate Group ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

Mid-America Real Estate Group ใช้ ArcGIS Business Analyst วิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของลูกค้า

เห็นผู้คนและโอกาสชัดเจนยิ่งขึ้น


ArcGIS Business Analyst ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มมุมมองทางธุรกิจด้วยข้อมูล Location ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการวางแผนการตลาด การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือการบริการ และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในพื้นที่ หรือการค้นหาข้อมูลคู่แข่ง โดยการรวบรวมข้อมูลประชากร (Demographic) และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดศักยภาพพื้นที่โดยรอบมาไว้บนซอฟต์แวร์แบบพร้อมใช้งาน ผ่านมุมมองการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ในรูปแบบ Interactive พร้อมสร้างรายงานนำเสนอแบบไดนามิก ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้งานต่อได้ทันที อีกทั้งยังรองรับการทำงานได้ทั้งบน Desktop Web และ Mobile

สร้างความได้เปรียบด้วย ArcGIS Business Analyst


ถ้าอยากได้เปรียบทางธุรกิจ ก็อย่าลืมให้ความสำคัญในเรื่องของทำเลที่ตั้งและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ซึ่งการมีข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมจะช่วยให้คุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ของ ArcGIS Business Analyst

เลือกทำเลที่ตั้งโครงการและวางแผนการตลาด

เลือกทำเลที่ตั้งโครงการและวางแผนการตลาด – วิเคราะห์ตลาดเพื่อปรับ-รวม-ย้ายสาขา ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Consumer profiling, Market potential, Sales forecasting, Drive time และ Trade area rings นอกจากนั้น คุณยังสามารถทำการวิเคราะห์ประชากร และเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า พร้อมสร้างพื้นที่การค้ารอบ ๆ ทำเลนั้น รวมทั้งระบุตลาดที่เหมาะสำหรับสินค้าและบริการของคุณด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกอาณาเขต

การออกแบบอาณาเขตและวางแผนพื้นที่ – เพิ่มความสมดุลให้กับโครงข่ายของคุณเพื่อช่วยแบ่งขอบเขตการขาย โดยใช้เครื่องมือ territory design, location-allocation, and market penetration ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถรู้จุดโครงการที่่ทำผลงานได้ไม่ดี และคาดการณ์ทำเลที่น่าจะทำผลงานได้ดี โดยใช้ข้อมูลจากหลากหลายที่เพื่อกำหนดทำเลที่ดีที่สุด

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

ระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่และลูกค้าปัจจุบัน – เข้าใจความชอบและความต้องการของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีกำลังซื้อ เพื่อให้คุณทราบว่าเป้าหมายคือใคร และจะดึงดูดพวกเขาได้อย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเรียกดูและใช้ข้อมูลประชากรและสำมะโนประชากร ประกอบด้วย อายุ รายได้ เพศ ขนาดครอบครัว ไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาชื่นชอบได้อีกด้วย

ข้อมูลและอินโฟกราฟิก

ใช้ข้อมูลและอินโฟกราฟิกประกอบการตัดสินใจ – เข้าถึงชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยชุดข้อมูลประชากร (Demographic) กว่า 130 ประเทศทั่วโลก และมีตัวแปร (Variables) ให้เลือกมากกว่า 15,000 ตัวแปร อาทิ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรแยกตามอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่าย อีกทั้งยังมีข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) กว่า 2,000,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ และสามารถลงลึกได้ถึงระดับชื่อแบรนด์ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่และอินโฟกราฟิก (infographic report) ช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่ซับซ้อนได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเอง พร้อมนำไปต่อยอดใช้งานได้ทันที

เครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำ

มีกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นยำ – สามารถใช้ชุดเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจที่ใช้งานได้ผ่าน Web Application และ Mobile Application ประหยัดเวลาและลดต้นทุน เพราะซอฟต์แวร์มีข้อมูลพร้อมใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาสำรวจเองหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อซื้อข้อมูลในการวิเคราะห์ และด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดที่จะช่วยลดขั้นตอนการวิเคราะห์เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานให้คุณ

Business Analyst ทำงานอย่างไร

ขั้นที่ 1 – ระบุตำแหน่ง

ระบุพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมของคุณ ตั้งแต่การเลือกทำเลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ไปจนกระทั่ง สถานที่หลบภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นที่ 2 – วิเคราะห์

วิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ Esri Demographics ควบคู่ไปกับข้อมูลของคุณ พร้อมแปลผลลัพธ์ให้อยู่ในบริบทเชิงพื้นที่ ทดสอบการวิเคราะห์ และสร้างแผนที่อย่างสวยงาม

ขั้นที่ 3 – แชร์

พรีเซนต์การค้นพบของคุณด้วย Informative maps, Infographics และ Map-based stories

ArcGIS Business Analyst ผสานพลัง ArcGIS

ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสามารถใช้ ArcGIS Business Analyst ผ่านเว็บเบราเซอร์ ในรูปแบบ software-as-a-service (SaaS) หรือแบบ On-premise ร่วมกับ ArcGIS ecosystem ก็ได้

Case Study

The Shopping Center Group (TSCG) ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30% หลังจากนำ ArcGIS Business Analyst ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลตลาด

Mid-America Real Estate Group ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

Mid-America Real Estate Group ใช้ ArcGIS Business Analyst วิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของลูกค้า