ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

Power your location intelligence

ArcGIS Enterprise เป็นระบบบริการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ภายใต้รูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud ที่สามารถบริหารจัดข้อมูลเชิงพื้นที่ภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือเดสก์ท็อป

แผนที่และการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำอย่าง GIS


พร้อมสร้างพื้นฐานด้วย ArcGIS Enterprise

ปรับใช้ในองค์กรได้อย่างปลอดภัย

ArcGIS Enterprise รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-premises สามารถจัดการและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการข้อมูล

รองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลภายในองค์กร เช่น Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA และอื่น ๆ

แผนที่และการแสดงผลที่ทรงพลัง

สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลบนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างแอปพลิเคชัน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือบน ArcGIS Enterprise ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบและมุมมองเชิงพื้นที่

ArcGIS Enterprise ทำงานอย่างไร


จัดการและเข้าถึงข้อมูล

สามารถจัดการและเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกๆ อุปกรณ์

วิเคราะห์เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล

เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ในรูปแบบ Location Intelligence

แบ่งปันข้อมูลร่วมกันในองค์กร

เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถแบ่งปันและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS Enterprise เป็นระบบบริการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ภายใต้รูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud ที่สามารถบริหารจัดข้อมูลเชิงพื้นที่ภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือเดสก์ท็อป

แผนที่และการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำอย่าง GIS


พร้อมสร้างพื้นฐานด้วย ArcGIS Enterprise

ปรับใช้ในองค์กรได้อย่างปลอดภัย

ArcGIS Enterprise รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-premises สามารถจัดการและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการข้อมูล

รองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลภายในองค์กร เช่น Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA และอื่น ๆ

แผนที่และการแสดงผลที่ทรงพลัง

สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลบนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างแอปพลิเคชัน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือบน ArcGIS Enterprise ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบและมุมมองเชิงพื้นที่

ArcGIS Enterprise ทำงานอย่างไร


จัดการและเข้าถึงข้อมูล

สามารถจัดการและเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกๆ อุปกรณ์

วิเคราะห์เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล

เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ในรูปแบบ Location Intelligence

แบ่งปันข้อมูลร่วมกันในองค์กร

เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถแบ่งปันและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ