ArcGIS Insights

ArcGIS Insights

ArcGIS Insights

ArcGIS Insights

ArcGIS Insights เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย ๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือเดสก์ท็อป ArcGIS Insights จะช่วยให้คุณได้หาคำตอบอย่างชาญฉลาด เห็นนัยยะสำคัญของข้อมูล เข้าใจเหตุและผลหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล และยังสามารถสร้าง Data Story สำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งหมดนี้โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรง แล้วใช้แผนที่ ตาราง แผนภูมิ ในการเปลี่ยนจากข้อมูลธรรมดาเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกให้เหมาะกับความต้องการและเพียงพอต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

Powerful analysis made simple

ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา
หมดปัญหาที่ต้องใช้เครื่องมือมากมายกว่าจะทำงานเสร็จ เพราะ ArcGIS Insights สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visual analytics ด้วยการรวมข้อมูลทำเลที่ตั้งเข้ากับข้อมูลธุรกิจ ทั้งยังเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ใน ArcGIS หรือไม่ ตั้งแต่ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases), ไฟล์ Spreadsheets ไปจนกระทั่งข้อมูลพร้อมใช้งานจาก ArcGIS Living Atlas of the World

สร้างแผนภาพอันไร้ขีดจำกัด

สร้างแผนที่จากค่าพิกัดแล้วทำการวิเคราะห์ได้ทันที
สร้างแผนที่จากค่าต่าง ๆ ด้วยความแม่นยำของเส้นโครงแผนที่และพิกัด – ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ ระบบพิกัด เส้น และเส้นแบ่งอาณาเขต คุณสามารถใช้งานแผนที่ได้หลายเลเยอร์ในคราวเดียวกัน ทั้งยังมีเทคนิควิเคราะห์พื้นที่ขั้นสูงที่ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิก เช่นการสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Aggregation) การค้นหาข้อมูลที่ไกล้ที่สุด (Find Nearest) และ การสร้างขอบเขตพื้นที่การเดินทางตามโครงข่ายถนน (Drive Times)

เพิ่มบริบทและคุณค่าของข้อมูล

ปิดช่องว่างของข้อมูลด้วย Location Data จาก Esri
เข้าถึงชุดข้อมูลพร้อมใช้งานด้านภูมิศาสตร์ที่สุดรวบรวมจาก 130 ประเทศทั่วโลก โดยการใส่ตัวแปรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านประชากร ด้านจิตวิทยา และ ด้านสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

วิเคราะห์เพื่อตอบทุกคำถาม

ตอบคำถามที่คุณไม่เคยคาดคิด
เปลี่ยนชุดข้อมูลอันซับซ้อนให้เป็นคำถามที่จัดการได้ ใช้เทคนิค Exploratory Analysis เพื่อมองเห็นรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถใช้การวิเคราะห์ระดับสูง เช่น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เชิงสถิติ และ Link Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาซึ่ง Insights

แชร์ผลลัพธ์ได้อย่างมั่นใจ
สร้างรายงานที่สามารถใส่ข้อความ ลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ หรืออื่น ๆ เพื่ออธิบายผลลัพธ์และที่มาของผลลัพธ์นั้นได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แบบอัตโนมัติ และสามารถแชร์ผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ โดยเลือกแจ้งผลรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบเฉพาะภายในหรือเปิดเผยไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

ArcGIS Insights เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย ๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือเดสก์ท็อป ArcGIS Insights จะช่วยให้คุณได้หาคำตอบอย่างชาญฉลาด เห็นนัยยะสำคัญของข้อมูล เข้าใจเหตุและผลหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล และยังสามารถสร้าง Data Story สำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งหมดนี้โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรง แล้วใช้แผนที่ ตาราง แผนภูมิ ในการเปลี่ยนจากข้อมูลธรรมดาเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกให้เหมาะกับความต้องการและเพียงพอต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

Powerful analysis made simple

ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา
หมดปัญหาที่ต้องใช้เครื่องมือมากมายกว่าจะทำงานเสร็จ เพราะ ArcGIS Insights สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visual analytics ด้วยการรวมข้อมูลทำเลที่ตั้งเข้ากับข้อมูลธุรกิจ ทั้งยังเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ใน ArcGIS หรือไม่ ตั้งแต่ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases), ไฟล์ Spreadsheets ไปจนกระทั่งข้อมูลพร้อมใช้งานจาก ArcGIS Living Atlas of the World

สร้างแผนภาพอันไร้ขีดจำกัด

สร้างแผนที่จากค่าพิกัดแล้วทำการวิเคราะห์ได้ทันที
สร้างแผนที่จากค่าต่าง ๆ ด้วยความแม่นยำของเส้นโครงแผนที่และพิกัด – ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ ระบบพิกัด เส้น และเส้นแบ่งอาณาเขต คุณสามารถใช้งานแผนที่ได้หลายเลเยอร์ในคราวเดียวกัน ทั้งยังมีเทคนิควิเคราะห์พื้นที่ขั้นสูงที่ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิก เช่นการสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Aggregation) การค้นหาข้อมูลที่ไกล้ที่สุด (Find Nearest) และ การสร้างขอบเขตพื้นที่การเดินทางตามโครงข่ายถนน (Drive Times)

เพิ่มบริบทและคุณค่าของข้อมูล

ปิดช่องว่างของข้อมูลด้วย Location Data จาก Esri
เข้าถึงชุดข้อมูลพร้อมใช้งานด้านภูมิศาสตร์ที่สุดรวบรวมจาก 130 ประเทศทั่วโลก โดยการใส่ตัวแปรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านประชากร ด้านจิตวิทยา และ ด้านสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

วิเคราะห์เพื่อตอบทุกคำถาม

ตอบคำถามที่คุณไม่เคยคาดคิด
เปลี่ยนชุดข้อมูลอันซับซ้อนให้เป็นคำถามที่จัดการได้ ใช้เทคนิค Exploratory Analysis เพื่อมองเห็นรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถใช้การวิเคราะห์ระดับสูง เช่น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เชิงสถิติ และ Link Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาซึ่ง Insights

แชร์ผลลัพธ์ได้อย่างมั่นใจ
สร้างรายงานที่สามารถใส่ข้อความ ลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ หรืออื่น ๆ เพื่ออธิบายผลลัพธ์และที่มาของผลลัพธ์นั้นได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แบบอัตโนมัติ และสามารถแชร์ผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ โดยเลือกแจ้งผลรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบเฉพาะภายในหรือเปิดเผยไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้