Esri Blog

Esri Blog

  ทั่วโลกกำลังพยายามเพิ่มศักยภาพแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการผสานเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์ พร้อมเร่งนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาให้เร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่าง...

  เมื่อภัยธรรมชาติถาโถม ทั้งต้นทุนการแทนที่ทรัพย์สินพุ่งสูงขึ้น บริษัทประกันภัยจึงจำเป็นต้องเลือกระหว่างถอนตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงบางแห่ง หรือปรับการมองเห็นความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมประกันภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

  รัฐเคนทักกีสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนโฉมจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ไปสู่แหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน แม้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ และยังคงเป็นหนึ่งใน 3 รัฐที่ผลิตถ่านหินมากที่สุด...

Case Study จากบริษัท Gammon รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมชั้นนำในฮ่องกง สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในแวดวงวิศวกรรมโยธายุคนี้...

ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Geo City Data Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ด้วย...

  Esri Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการฐานข้อมูลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านต่างๆ ของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

  อุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาขนส่งระหว่างประเทศ ปัญหาด้าน Supply chain...

  ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐฯ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy...