ArcGIS GeoPlanner

ArcGIS GeoPlanner

สร้าง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์จำลองการวางแผน

ออกแบบ ทดสอบ และทำงานร่วมกันบนสถานการณ์จำลองในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ArcGIS GeoPlanner เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนและออกแบบที่มุ่งเน้นข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการ (Performance Based Design) ตัวโปรแกรมมีกรอบการทำงานออกแบบและสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับมืออาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งให้ผลลัพธ์การออกแบบที่ใกล้เคียงกับระบบธรรมชาติ GeoPlanner เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามแผนงานและการออกแบบหรือแบ่งปันบางสิ่ง รวมถึง web maps, feature layers และ data export โปรแกรม GeoPlanner สนับสนุนขั้นตอนการวางแผนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่สร้างโครงการจนกระทั่งการออกรายงาน ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ถูกนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน แนวความคิดของ Geodesign รวมถึงการให้ความคิดเห็นตอบกลับแบบทันที การตัดสินใจร่วมกันและการประเมินประสิทธิภาพและเงื่อนไขต่างๆ ของพื้นที่มีอิทธิพลต่อทุกส่วนของขั้นตอนการทำงาน ส่วนต่อจากนี้จะให้ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชันนี้

สำรวจ

ค้นหา วิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง.

GeoPlanner ให้คุณค้นหา GIS datasets ที่ถูกแชร์ไว้บน ArcGIS Online และเพิ่มเข้าไปในโครงการของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณหรือเข้าถึงคอนเทนต์ที่บริการโดย Esri รวมถึงข้อมูลภูมิประเทศ คุณสามารถประเมินความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ของพื้นที่โดยใช้ภาพราสเตอร์ซ้อนทับ การวิเคราะห์ทางพื้นที่ บริการ GeoEnrichment และการจำแนกชั้นข้อมูล คุณสามารถใช้การประเมินในหน้าแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้เข้าใจว่างานออกแบบของคุณมีความปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไร

ออกแบบ

วางแผน และทดสอบด้วย Real-time dashboards

GeoPlanner ให้คุณร่างสถานการณ์การออกแบบด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เมื่อคุณร่างแบบ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบงานออกแบบของคุณกับผลการประเมิน และคุณสามารถนำเข้าฟีเจอร์ไปในสถานการณ์เพื่อช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขที่เป็นอยู่ สถานการณ์จำลองถูกแชร์กับทุกคนในโครงการ ดังนั้นทีมงานของคุณเข้าถึงงานออกแบบได้ทั้งหมด

ประเมินผล

GeoPlanner มีเครื่องมือเปรียบเทียบและประเมินผลเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นผลกระทบของงานออกแบบของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์จำลองทีละส่วนเพื่อพิจารณาสถานการณ์จำลองการวางแผนที่เป็นทางเลือกและผลกระทบที่แตกต่างกัน ในการทำงานนี้คุณเข้าถึงแดชบอร์ดเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ทำให้คุณเห็นตัวชี้วัดทั้งหมดจากสถานการณ์หนึ่งหรือมากกว่านั้น

แบ่งปัน

GeoPlanner ให้คุณแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนในงาน ช่วยให้คุณตรวจสอบการตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นได้ และคุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูล โครงการ แดชบอร์ด web map และอื่นๆ เกือบจะทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใน GeoPlanner สามารถใช้ได้ในแพลตฟอร์มของโปรแกรม ArcGIS

สร้าง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์จำลองการวางแผน

ออกแบบ ทดสอบ และทำงานร่วมกันบนสถานการณ์จำลองในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ArcGIS GeoPlanner เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนและออกแบบที่มุ่งเน้นข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการ (Performance Based Design) ตัวโปรแกรมมีกรอบการทำงานออกแบบและสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับมืออาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งให้ผลลัพธ์การออกแบบที่ใกล้เคียงกับระบบธรรมชาติ GeoPlanner เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามแผนงานและการออกแบบหรือแบ่งปันบางสิ่ง รวมถึง web maps, feature layers และ data export โปรแกรม GeoPlanner สนับสนุนขั้นตอนการวางแผนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่สร้างโครงการจนกระทั่งการออกรายงาน ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ถูกนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน แนวความคิดของ Geodesign รวมถึงการให้ความคิดเห็นตอบกลับแบบทันที การตัดสินใจร่วมกันและการประเมินประสิทธิภาพและเงื่อนไขต่างๆ ของพื้นที่มีอิทธิพลต่อทุกส่วนของขั้นตอนการทำงาน ส่วนต่อจากนี้จะให้ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชันนี้

สำรวจ

ค้นหา วิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง.

GeoPlanner ให้คุณค้นหา GIS datasets ที่ถูกแชร์ไว้บน ArcGIS Online และเพิ่มเข้าไปในโครงการของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณหรือเข้าถึงคอนเทนต์ที่บริการโดย Esri รวมถึงข้อมูลภูมิประเทศ คุณสามารถประเมินความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ของพื้นที่โดยใช้ภาพราสเตอร์ซ้อนทับ การวิเคราะห์ทางพื้นที่ บริการ GeoEnrichment และการจำแนกชั้นข้อมูล คุณสามารถใช้การประเมินในหน้าแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้เข้าใจว่างานออกแบบของคุณมีความปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไร

ออกแบบ

วางแผน และทดสอบด้วย Real-time dashboards

GeoPlanner ให้คุณร่างสถานการณ์การออกแบบด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เมื่อคุณร่างแบบ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบงานออกแบบของคุณกับผลการประเมิน และคุณสามารถนำเข้าฟีเจอร์ไปในสถานการณ์เพื่อช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขที่เป็นอยู่ สถานการณ์จำลองถูกแชร์กับทุกคนในโครงการ ดังนั้นทีมงานของคุณเข้าถึงงานออกแบบได้ทั้งหมด

ประเมินผล

GeoPlanner มีเครื่องมือเปรียบเทียบและประเมินผลเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นผลกระทบของงานออกแบบของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์จำลองทีละส่วนเพื่อพิจารณาสถานการณ์จำลองการวางแผนที่เป็นทางเลือกและผลกระทบที่แตกต่างกัน ในการทำงานนี้คุณเข้าถึงแดชบอร์ดเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ทำให้คุณเห็นตัวชี้วัดทั้งหมดจากสถานการณ์หนึ่งหรือมากกว่านั้น

แบ่งปัน

GeoPlanner ให้คุณแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนในงาน ช่วยให้คุณตรวจสอบการตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นได้ และคุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูล โครงการ แดชบอร์ด web map และอื่นๆ เกือบจะทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใน GeoPlanner สามารถใช้ได้ในแพลตฟอร์มของโปรแกรม ArcGIS