ArcGIS GeoBIM

ArcGIS GeoBIM

ArcGIS GeoBIM

Connecting projects and assets in context

เพิ่มความร่วมมือและการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้ดีขึ้น

ArcGIS GeoBIM มอบประสบการณ์การใช้งานแบบ Web-based ที่ทันสมัยและใช้ง่าย สำหรับทีมงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) สามารถทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น

เพิ่มความร่วมมือและการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้ดีขึ้น

ArcGIS GeoBIM มอบประสบการณ์การใช้งานแบบ Web-based ที่ทันสมัยและใช้ง่าย สำหรับทีมงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) สามารถทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น

ArcGIS GeoBIM

เชื่อมข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ากับข้อมูลการออกแบบและก่อสร้างเพื่อเห็นภาพโครงการและทรัพย์สินในบริบทที่เกี่ยวข้อง

Tabbed Content Example

ดูโครงการบนแผนที่

ให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลดการแปลงข้อมูล

สื่อสารกันง่ายขึ้น

เชื่อมตรงกับแหล่งข้อมูล

สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับข้อมูลโครงการ ไม่จำเป็นต้องแปลงข้อมูล

จัดระเบียบโครงการโดยไม่ต้องจัดข้อมูลใหม่

เข้าถึงเนื้อหาของโครงการที่ใช้ GIS และ BIM ได้ง่าย ๆ ผ่าน Web app

ดูความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดในแผนที่เดียว

มองเห็นข้อมูลหรือสินทรัยพ์ของโครงการ ในบริบทเชิงพื้นที่ผ่าน Web app ที่ใช้งานง่าย

สื่อสารข้อมูลโครงการได้ง่ายขึ้น

เพียงแชร์แอป ArcGIS GeoBIM ที่ใช้งานง่ายให้กับทีมงาน ก็ทำให้พวกเขาสามารถเข้าไปสำรวจข้อมูลโครงการและปัญหาต่าง ๆ ได้

ดูโครงการบนแผนที่

ให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลดการแปลงข้อมูล

สื่อสารกันง่ายขึ้น

ดูความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดในแผนที่เดียว

มองเห็นข้อมูลหรือสินทรัยพ์ของโครงการ ในบริบทเชิงพื้นที่ผ่าน Web app ที่ใช้งานง่าย

จัดระเบียบโครงการโดยไม่ต้องจัดข้อมูลใหม่

เข้าถึงเนื้อหาของโครงการที่ใช้ GIS และ BIM ได้ง่าย ๆ ผ่าน Web app

สื่อสารข้อมูลโครงการได้ง่ายขึ้น

สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับข้อมูลโครงการ ไม่จำเป็นต้องแปลงข้อมูล

วิกฤติคลื่นความร้อน

เพียงแชร์แอป ArcGIS GeoBIM ที่ใช้งานง่ายให้กับทีมงาน ก็ทำให้พวกเขาสามารถเข้าไปสำรวจข้อมูลโครงการและปัญหาต่าง ๆ ได้

ทำงานอย่างไร

เห็นโครงการและทรัพย์สินในบริบทที่เกี่ยวข้อง

ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็น จัดการ และเข้าถึงข้อมูลโครงการจากหลากหลายแหล่งที่มาได้ง่ายขึ้น

เข้าถึงโครงการอย่างเป็นระบบ

สามารถเข้าถึงข้อมูล GIS และ BIM ผ่านระบบเดียว

ลดการแปลงข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เก็บข้อมูลไว้ในระบบเดิมที่สร้าง
และลดความจำเป็นในการแปลงโมเดลตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

สื่อสารสถานะของโครงการ

เห็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการผ่าน Dashboard
เช่น การแก้ปัญหาเสร็จสิ้น ไทม์ไลน์ และตำแหน่งของทรัพย์สิน

ทำงานอย่างไร

เห็นโครงการและทรัพย์สินในบริบทที่เกี่ยวข้อง

ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็น จัดการ และเข้าถึงข้อมูลโครงการจากหลากหลายแหล่งที่มาได้ง่ายขึ้น

เข้าถึงโครงการอย่างเป็นระบบ

สามารถเข้าถึงข้อมูล GIS และ BIM ผ่านระบบเดียว

ลดการแปลงข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เก็บข้อมูลไว้ในระบบเดิมที่สร้าง
และลดความจำเป็นในการแปลงโมเดลตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

สื่อสารสถานะของโครงการ

เห็นภาพข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการผ่าน Dashboard เช่น การแก้ปัญหาเสร็จสิ้น ไทม์ไลน์ และตำแหน่งของทรัพย์สิน