Field Operations

Field Operations

Field Operations

พกความสามารถของ Location ไปกับคุณทุกที่
เพิ่มความสามารถในทุกกิจกรรมภาคสนามด้วยพลังอำนาจแห่ง Location intelligence

เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและทำงานภาคสนามให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความมั่นใจว่าพนักงานในภาคสนามและสำนักงานใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ชุดเดียวกัน จึงช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มผลงาน และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังช่วยลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษอีกด้วย

Field apps
เปลี่ยนการทำงานภาคสนามสู่ดิจิทัล

แอปพลิเคชันภาคสนามของ ArcGIS สามารถเปลี่ยนการทำงานภาคสนามและการดำเนินการที่แตกต่างกันสู่ระบบการทำงานร่วมกัน

ปรับปรุงการทำงานภาคสนามด้วยพลังแห่ง Location

เป็นระบบการทำงานยุคใหม่

กำจัดหรือลดการใช้กระดาษ

เพิ่มความแม่นยำด้านข้อมูล

เพิ่มความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่ายของข้อมูล

ประหยัดเงินและเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม

เพิ่มมุมมองด้าน Location

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่

มอนิเตอร์สถานะแบบเรียลไทม์

นำ Dashboards ที่แสดงผลเป็นภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

แอปพลิเคชันที่มีเป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกัน


เปลี่ยนองค์กรของคุณให้ได้เปรียบกว่าใครด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือที่พร้อมสนับสนุนการทำงานภาคสนามทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งยังเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งายง่ายจึงเหมาะนำไปใช้ในรูปแบบ Software-as-a-service (SaaS) หรือใช้สนับสนุน Firewall ก็ได้

Plan

ให้การทำงานในสำนักงานและภาคสนามเป็นหนึ่งเดียวกัน ใช้พลังแห่ง Location เพื่อค้นหาว่ามีงานอยู่ที่ตรงไหน และควรแจกจ่ายทรัพยากร หรือร่วมกันใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Navigate

เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นถนนที่พร้อมแจ้งเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อไปถึงทุกที่หมายตรงเวลาและทำงานเสร็จตามกำหนด การนำทางด้วยเสียงยังช่วยให้พนักงานขับรถมองเส้นทางได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถแจ้งข้อจำกัดต่าง ๆ บนท้องถนนตามประเภทของรถที่ขับได้อีกด้วย

Understand

ให้การทำงานในสำนักงานและภาคสนามเป็นหนึ่งเดียวกัน ใช้พลังแห่ง Location เพื่อค้นหาว่ามีงานอยู่ที่ตรงไหน และควรแจกจ่ายทรัพยากร หรือร่วมกันใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Capture

ไม่จำเป็นต้องพึ่งกระดาษอีกต่อไป เพราะไม่ว่าใครก็สามารถใช้แอปพลิเคชันที่รับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ได้ ต่อไปนี้พนักงานภาคสนามจะสามารถเก็บข้อมูล และตรวจสอบสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำในทุกสถานการณ์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาจะถูกฟีดเข้าระบบระเบียนทันทีซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการวงจรของข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Monitor

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะ Dashboards และ Maps ที่เข้าใจง่ายจึงนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงสถานะการทำงานภาคสนามด้วยวิธีการมอนิเตอร์ การติดตาม และรายงานข้อมูลแบบ Real-time รวมทั้งรายงานการติดตามตำแหน่ง และรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ นอกจากนั้น ยังสามารถแจ้งผู้เกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ผ่าน Dashboards และ Maps อีกด้วย

Location Tracking

รับรู้ทุกการเคลื่อนไหว เพราะพนักงานภาคสนามสามารถแชร์ Location tracks เพื่อให้คุณทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และพวกเขาไปไหนมาบ้าง ซึ่งความเชี่ยวชาญด้าน Location tracking ของ ArcGIS นี้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาภายในองค์กรได้หลากหลายโซลูชัน ทั้งนี้ พนักงานภาคสนามสามารถลงบันทึกผ่าน Mobile app ซึ่งควบคุมการทำงานได้เองทั้งหมด ในขณะนี้ผู้จัดการและหัวหน้างานก็สามารถใช้ Web app ในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม เพื่อจัดสรรพนักงานภาคสนามไปในสถานที่ที่ต้องการ และช่วยให้การบริหารกิจกรรมภาคสนามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการแชร์ข้อมูล ไม่ว่าการทำงานจะอยู่ในรูปแบบทีมเดี่ยวหรือร่วมกับหลายทีม คุณก็สามารถระบุความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการทำงานเพียงระบบเดียว ทั้งนี้คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย ๆ เพื่อให้แต่ละคนมีข้อมูลเฉพาะที่ตนต้องทราบเท่านั้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและทำงานภาคสนามให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความมั่นใจว่าพนักงานในภาคสนามและสำนักงานใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ชุดเดียวกัน จึงช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มผลงาน และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังช่วยลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษอีกด้วย

Field apps
เปลี่ยนการทำงานภาคสนามสู่ดิจิทัล

แอปพลิเคชันภาคสนามของ ArcGIS สามารถเปลี่ยนการทำงานภาคสนามและการดำเนินการที่แตกต่างกันสู่ระบบการทำงานร่วมกัน

ปรับปรุงการทำงานภาคสนามด้วยพลังแห่ง Location

เป็นระบบการทำงานยุคใหม่

กำจัดหรือลดการใช้กระดาษ

เพิ่มความแม่นยำด้านข้อมูล

เพิ่มความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่ายของข้อมูล

ประหยัดเงินและเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม

เพิ่มมุมมองด้าน Location

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่

มอนิเตอร์สถานะแบบเรียลไทม์

นำ Dashboards ที่แสดงผลเป็นภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

แอปพลิเคชันที่มีเป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกัน


เปลี่ยนองค์กรของคุณให้ได้เปรียบกว่าใครด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือที่พร้อมสนับสนุนการทำงานภาคสนามทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งยังเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งายง่ายจึงเหมาะนำไปใช้ในรูปแบบ Software-as-a-service (SaaS) หรือใช้สนับสนุน Firewall ก็ได้

Plan

ให้การทำงานในสำนักงานและภาคสนามเป็นหนึ่งเดียวกัน ใช้พลังแห่ง Location เพื่อค้นหาว่ามีงานอยู่ที่ตรงไหน และควรแจกจ่ายทรัพยากร หรือร่วมกันใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Navigate

เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นถนนที่พร้อมแจ้งเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อไปถึงทุกที่หมายตรงเวลาและทำงานเสร็จตามกำหนด การนำทางด้วยเสียงยังช่วยให้พนักงานขับรถมองเส้นทางได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถแจ้งข้อจำกัดต่าง ๆ บนท้องถนนตามประเภทของรถที่ขับได้อีกด้วย

Understand

ให้การทำงานในสำนักงานและภาคสนามเป็นหนึ่งเดียวกัน ใช้พลังแห่ง Location เพื่อค้นหาว่ามีงานอยู่ที่ตรงไหน และควรแจกจ่ายทรัพยากร หรือร่วมกันใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Capture

ไม่จำเป็นต้องพึ่งกระดาษอีกต่อไป เพราะไม่ว่าใครก็สามารถใช้แอปพลิเคชันที่รับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ได้ ต่อไปนี้พนักงานภาคสนามจะสามารถเก็บข้อมูล และตรวจสอบสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำในทุกสถานการณ์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาจะถูกฟีดเข้าระบบระเบียนทันทีซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการวงจรของข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Monitor

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะ Dashboards และ Maps ที่เข้าใจง่ายจึงนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงสถานะการทำงานภาคสนามด้วยวิธีการมอนิเตอร์ การติดตาม และรายงานข้อมูลแบบ Real-time รวมทั้งรายงานการติดตามตำแหน่ง และรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ นอกจากนั้น ยังสามารถแจ้งผู้เกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ผ่าน Dashboards และ Maps อีกด้วย

Location Tracking

รับรู้ทุกการเคลื่อนไหว เพราะพนักงานภาคสนามสามารถแชร์ Location tracks เพื่อให้คุณทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และพวกเขาไปไหนมาบ้าง ซึ่งความเชี่ยวชาญด้าน Location tracking ของ ArcGIS นี้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาภายในองค์กรได้หลากหลายโซลูชัน ทั้งนี้ พนักงานภาคสนามสามารถลงบันทึกผ่าน Mobile app ซึ่งควบคุมการทำงานได้เองทั้งหมด ในขณะนี้ผู้จัดการและหัวหน้างานก็สามารถใช้ Web app ในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม เพื่อจัดสรรพนักงานภาคสนามไปในสถานที่ที่ต้องการ และช่วยให้การบริหารกิจกรรมภาคสนามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการแชร์ข้อมูล ไม่ว่าการทำงานจะอยู่ในรูปแบบทีมเดี่ยวหรือร่วมกับหลายทีม คุณก็สามารถระบุความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการทำงานเพียงระบบเดียว ทั้งนี้คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย ๆ เพื่อให้แต่ละคนมีข้อมูลเฉพาะที่ตนต้องทราบเท่านั้น