Public Safety

Public Safety

การสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วย Location Intelligence


Location Intelligence เทคโนโลยีอัจฉริยะ ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งของสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่ทำให้เกิดอันตรายในชุมชน และด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ทำให้เรารับมือทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การอพยพ การป้องกัน ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจ


ArcGIS เก็บรวมรวบข้อมูลจากเซ็นเซอร์ Internet of Things (IoT) นำมาวิเคราะห์และ นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนได้

การวางแผน


ArcGIS ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ระดับโลกที่สนับสนุนการแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการ


ไปพร้อมกับแผนการที่วางไว้ ประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆArcGIS ให้ข้อมูลแบบ Real-time และพร้อมใช้ รวมถึงการบูรณาการระบบ data sensor เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทันกับทุกสถานการณ์ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างดี

Case Study

วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินของ Northwest Fire District

Northwest Fire District (NWFD) ใช้ระบบ GIS เพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การตรวจสอบหัวดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการประกันอัคคีภัยลดลง

Esri Thailand ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอง จ.เชียงราย

Esri Thailand และ GIS Company ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการค้นหาทีมหมูป่า นำเทคโนโลยี GIS จัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลข จัดทำแผนที่ออโธ ชุดกรมแผนที่ทหารปี 2552

Esri เปิดแผนที่ระบบ GIS แสดงภาพลาวเขื่อนแตก

Esri Thailand เปิดแผนที่ระบบ GIS แสดงลักษะพื้นที่น้ำท่วม ก่อนและหลังเขื่อนแตกที่ประเทศลาว

Video_Public-Safety_Preparing-to-respond-to-a-Disaster

การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติของหน่วยงานสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติที่ร้ายแรง

ค้นพบพลังของ ArcGIS ในการจัดการเหตุฉุกเฉินและการทำงานกับข้อมูลสาธารณะ

การสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วย Location Intelligence


Location Intelligence เทคโนโลยีอัจฉริยะ ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งของสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่ทำให้เกิดอันตรายในชุมชน และด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ทำให้เรารับมือทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การอพยพ การป้องกัน ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ความเข้าใจ


ArcGIS เก็บรวมรวบข้อมูลจากเซ็นเซอร์ Internet of Things (IoT) นำมาวิเคราะห์และ นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนได้

การวางแผน


ArcGIS ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ระดับโลกที่สนับสนุนการแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการ


ไปพร้อมกับแผนการที่วางไว้ ประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆArcGIS ให้ข้อมูลแบบ Real-time และพร้อมใช้ รวมถึงการบูรณาการระบบ data sensor เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทันกับทุกสถานการณ์ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างดี

Case Study

วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินของ Northwest Fire District

Northwest Fire District (NWFD) ใช้ระบบ GIS เพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การตรวจสอบหัวดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการประกันอัคคีภัยลดลง

Esri Thailand ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอง จ.เชียงราย

Esri Thailand และ GIS Company ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการค้นหาทีมหมูป่า นำเทคโนโลยี GIS จัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลข จัดทำแผนที่ออโธ ชุดกรมแผนที่ทหารปี 2552

Esri เปิดแผนที่ระบบ GIS แสดงภาพลาวเขื่อนแตก

Esri Thailand เปิดแผนที่ระบบ GIS แสดงลักษะพื้นที่น้ำท่วม ก่อนและหลังเขื่อนแตกที่ประเทศลาว

การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติของหน่วยงานสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติที่ร้ายแรง

ค้นพบพลังของ ArcGIS ในการจัดการเหตุฉุกเฉินและการทำงานกับข้อมูลสาธารณะ