ArcGIS Apps

ArcGIS Apps

ArcGIS Apps

ArcGIS Apps

ชุดแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทุกที่

เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานของคุณ ด้วยแอปพลิเคชัน ที่พร้อมทำงานได้ทันทีในทุกที่ ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือในเบราว์เซอร์ของคุณ ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์แผนที่ชั้นนำระดับโลกของ Esri ใช้ศักยภาพการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อดูข้อมูล ปรับปรุงการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่น่าเชื่อถือของคุณ ควรค่าแก่การนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดีที่สุดตามศักยภาพของข้อมูล ทำให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณทั้งในภาคสนามหรือในสำนักงานกำลังใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

ArcGIS Apps ทำอะไรได้บ้าง

ArcGIS Apps ช่วยให้งานสำเร็จตามมุ่งเป้าหมายได้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ผู้ใช้งานสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันของตนเองได้อย่างง่ายดาย

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกรูปแบบ

Apps for the Field

การใช้งาน GIS ในงานภาคสนาม

Apps for the Office

ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงลึก

Apps for the Community

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน

App Builders

สร้างแอปของคุณเอง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

ชุดแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทุกที่

เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานของคุณ ด้วยแอปพลิเคชัน ที่พร้อมทำงานได้ทันทีในทุกที่ ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือในเบราว์เซอร์ของคุณ ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์แผนที่ชั้นนำระดับโลกของ Esri ใช้ศักยภาพการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อดูข้อมูล ปรับปรุงการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่น่าเชื่อถือของคุณ ควรค่าแก่การนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดีที่สุดตามศักยภาพของข้อมูล ทำให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณทั้งในภาคสนามหรือในสำนักงานกำลังใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

ArcGIS Apps ทำอะไรได้บ้าง

ArcGIS Apps ช่วยให้งานสำเร็จตามมุ่งเป้าหมายได้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ผู้ใช้งานสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันของตนเองได้อย่างง่ายดายตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกรูปแบบ

Apps for the Field

การใช้งาน GIS ในงานภาคสนาม

Apps for the Office

ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงลึก

Apps for the Community

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน

App Builders

สร้างแอปของคุณเอง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม