About

About

Esri Thailand

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (Esri Thailand) เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence โดยใช้เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) ในการสร้างความอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและองค์กรณ์ต่าง ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ArcGIS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศเวียดนาม

 

บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพระดับโลก ทั้งยังมุ่งพัฒนาบริการด้วย “ความเข้าใจ” เพื่อส่งมอบงานที่ดีและเป็นที่พอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม โดยตลอดมาบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงาน และบริการที่มีคุณภาพให้กับองค์กรต่างๆ มากถึง 400 องค์กร

ทำความเข้าใจความสามารถของ Location Intelligence ภายใน 2 นาที คลิ๊กเลย

ค่านิยมของ Esri

ความคิดสร้างสรรค์

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลาด และโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 350,000 หน่วยงาน รวมถึงการบริหารจัดการเมืองใหญ่ๆ หรือรัฐบาลในหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Esri และเห็นความสำคัญของ Location Intelligence

ลูกค้าเป็นที่ตั้ง

ตั้งมั่นศึกษาความต้องการของตลาดของลูกค้า เพื่อความเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค โอกาส ในแต่ละองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ลูกค้าได้ไป เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

ค้นคว้าและวิเคราะห์อยู่เสมอ

Esri ลงทุนด้าน R&D มากกว่า 25% ของรายได้ต่อปี เพราะเรารู้ในความสามารถของเทคโนโลยี GIS ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางในอนาคต ทั้งในระดับองค์กร ไปจนถึงระดับโลก

Esri ทำอะไรบ้าง

เราเป็นผู้คิดค้น และพัฒนา ArcGIS ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่ที่ดีที่สุดในโลก โดย ArcGIS เป็นที่นิยมในหลากหลายประเภทองค์กร อาทิเช่น

ภาคเอกชน

Location Intelligence เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ทำเล บริหารจัดการสาขา ทั้งยังใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายจากการเข้าถึงข้อมูลจริงแบบ real-time

ภาครัฐบาล

ArcGIS เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐในหลากหลายประเทศใช้ในการสร้างชุมชนหรือเมือง ให้ทันสมัย ปลอดภัย และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า

ArcGIS ทำให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลยอดขายในเชิงแผนที่ เห็นความสอดคล้องของยอดขายต่อพื้นที่ต่างๆ วิเคราะห์ยอดขายของแต่ละช่องทาง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือที่เรียกรวมๆว่า Location Intelligence นั่นเอง

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีดีลเลอร์ให้บริการทั้งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สนใจเป็นดีลเลอร์ ติดต่อ

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Dealers

Thailand

GIS Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0707

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: gis.contact@cdg.co.th

Website: www.giscompany.co.th

Vietnam

Esri Vietnam Co., Ltd.

Address: 13D9 Vuon Dao, Ward Xuan La, Tay Ho dist., Hanoi , Vietnam

Tel: +84 024 3212 1932

Email: info@esrivn.com

Website: www.esrivn.com

Myanmar

Esri Myanmar Co., Ltd.

Address: No. 90, 6th Street, Quarter 3, South Okkalapa Township, Yangon. 11091

Tel: +95 9 975893676

Email: info@esrimm.com

Website: www.esrimm.com

Laos PDR

Esri (Thailand) Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Website: www.esrith.com

Cambodia

Esri (Thailand) Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Website: www.esrith.com

มุมมองใหม่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับยุค Digital Transformation

ในยุค Digital Transformation ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้น การแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้าในธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจในการให้บริการด้านไอทีต้องพบกับโจทย์ที่ยากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่แสมอ ลูกค้ามีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขององค์กรที่เปลี่ยนไป งบประมาณของลูกค้าด้านไอที กลับไม่ใช่เพื่อการลงทุนด้านระบบ Hardware แต่กลับเป็นการหา Software Solutions ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงและนำมาผนวกกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information Systems

 

GIS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่รองรับยุค Digital Transformation มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในธุรกิจต่างๆ ในการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ไม่เพียงแค่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางผังเมือง การจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงาน บริหารจัดการที่ดิน การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชนของภาครัฐเท่านั้น

 

ในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ GIS ยังเป็นตัวช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการขยายสาขา การกระจายสินค้า ตำแหน่งของลูกค้า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนและการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น การประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบพื้นที่ของคู่แข่ง การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค สนับสนุนการส่งเสริมการขาย และช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

Digital Transformation กำลังผลักดันให้ธุรกิจการค้าทุกแห่ง “คิด” และ “ทำ” ในสิ่งที่แตกต่าง คำถามคือ “คุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร?”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำระบบ GIS ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ ArcGIS ประจำประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ผลิตภัณฑ์ ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Esri, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เป็น ซอฟต์แวร์ด้าน GIS ระดับ World Class อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นต้นแบบของซอฟต์แวร์ GIS ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ ArcGIS ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ (No coding) สามารถ customize ได้ตามความต้องการของธุรกิจของลูกค้า และรองรับการทำงานระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์อีกด้วย

 

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มโอกาส และขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับลูกค้าของคุณและรับมือกับยุค Digital Transformation อย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ArcGIS พร้อมการสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณจาก Esri ผู้นำการทำธุรกิจด้าน GIS ระดับ World class อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับ Esri เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้ “The Science of Where: ศาสตร์ที่ใช้โลเคชั่นตอบทุกคำถามของคุณ” ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Partner ติดต่อ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

Hotline: 02 678 0212 Email: esrith.contact@cdg.co.th | www.esrith.com

Main

Esri Thailand

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV

 

อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

Dealers

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีดีลเลอร์ให้บริการทั้งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สนใจเป็นดีลเลอร์ ติดต่อ

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Dealers

Thailand

GIS Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0707

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: gis.contact@cdg.co.th

Website: www.giscompany.co.th

Vietnam

Esri Vietnam Co., Ltd.

Address: 13D9 Vuon Dao, Ward Xuan La, Tay Ho dist., Hanoi , Vietnam

Tel: +84 024 3212 1932

Email: info@esrivn.com

Website: www.esrivn.com

Myanmar

Esri Myanmar Co., Ltd.

Address: No. 90, 6th Street, Quarter 3, South Okkalapa Township, Yangon. 11091

Tel: +95 9 975893676

Email: info@esrimm.com

Website: www.esrimm.com

Laos PDR

Esri (Thailand) Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Website: www.esrith.com

Cambodia

Esri (Thailand) Co., Ltd.

Address: CDG House, 202 Nanglinchi chongnonsee, Yannawa, Bangkok,Thailand 10120

Tel: +66 2678 0710

Fax: + 66 2678 0321-3

Email: esrith.contact@cdg.co.th

Website: www.esrith.com

Business Partner

มุมมองใหม่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับยุค Digital Transformation

ในยุค Digital Transformation ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้น การแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้าในธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจในการให้บริการด้านไอทีต้องพบกับโจทย์ที่ยากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่แสมอ ลูกค้ามีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขององค์กรที่เปลี่ยนไป งบประมาณของลูกค้าด้านไอที กลับไม่ใช่เพื่อการลงทุนด้านระบบ Hardware แต่กลับเป็นการหา Software Solutions ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงและนำมาผนวกกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information Systems

 

GIS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่รองรับยุค Digital Transformation มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในธุรกิจต่างๆ ในการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ไม่เพียงแค่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางผังเมือง การจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงาน บริหารจัดการที่ดิน การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชนของภาครัฐเท่านั้น

 

ในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ GIS ยังเป็นตัวช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการขยายสาขา การกระจายสินค้า ตำแหน่งของลูกค้า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนและการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น การประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบพื้นที่ของคู่แข่ง การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค สนับสนุนการส่งเสริมการขาย และช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

Digital Transformation กำลังผลักดันให้ธุรกิจการค้าทุกแห่ง “คิด” และ “ทำ” ในสิ่งที่แตกต่าง คำถามคือ “คุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร?”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำระบบ GIS ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ ArcGIS ประจำประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ผลิตภัณฑ์ ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Esri, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เป็น ซอฟต์แวร์ด้าน GIS ระดับ World Class อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นต้นแบบของซอฟต์แวร์ GIS ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ ArcGIS ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ (No coding) สามารถ customize ได้ตามความต้องการของธุรกิจของลูกค้า และรองรับการทำงานระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์อีกด้วย

 

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มโอกาส และขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับลูกค้าของคุณและรับมือกับยุค Digital Transformation อย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ArcGIS พร้อมการสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณจาก Esri ผู้นำการทำธุรกิจด้าน GIS ระดับ World class อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับ Esri เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้ “The Science of Where: ศาสตร์ที่ใช้โลเคชั่นตอบทุกคำถามของคุณ” ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Partner ติดต่อ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

Hotline: 02 678 0212 Email: esrith.contact@cdg.co.th | www.esrith.com