ArcGIS Online

ArcGIS Online

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online เป็น Geospatial Cloud platform ที่สามารถสร้าง ค้นหา วิเคราะห์ และเผยแพร่แผนที่แบบ Interactive บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การทำงานตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงการสรุปผลข้อมูล ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถของ ArcGIS Online


สร้างแผนที่

โลเคชันคือปัจจัยหลักของการเก็บหรือสำรวจข้อมูลภาคสนาม ArcGIS มีโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างราบลื่น โดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและภาคสนามสามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลได้แบบ Real-time ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

แบ่งปันแผนที่

สามารถแบ่งปันแผนที่แบบ Interactive ให้ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้และนำไปสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานต่อยอด โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นยังสามารถนำแผนที่และแอปพลิเคชันไปใช้งานได้บนเว็ปไซต์ บล็อก (Blog) หรือสื่อ Social Media ต่าง ๆ

ทำงานร่วมกันภายในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยสามารถแบ่งปันข้อมูล แผนที่ และแอปพลิเคชัน ให้ใช้งานร่วมกัน และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลได้

วิเคราะห์ข้อมูล

สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลในเชิงพื้นที่ ค้นหาตำแหน่งสำคัญ ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทาง และวิเคราะห์หาแนวโน้ม (Patterns) เพื่อนำไปคาดการณ์ (Prediction) นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานข้อมูลสำมะโนประชากร (Demographic) ที่ให้บริการโดย Esri มาวิเคราะห์ร่วมกันได้

การใช้งานข้อมูล

สามารถเพิ่ม อัปเดตและแก้ไขข้อมูล โดยแสดงผลบนแผนที่และแอปพลิเคชันได้ทันที อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเพิ่ม แก้ไข และใช้งานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยให้การทำงานกับข้อมูลมีความ real-time และสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ออกแบบเพื่อความสำเร็จของคุณ


ใช้กับระบบคลาวด์

ArcGIS Online เป็น Cloud platform ที่สามารถเข้าใช้งานได้ในลักษณะ Software-as-a-Service (SaaS) ภายใต้การดูแลของ Esri ซึ่งรองรับการใช้งานกับองค์กรทุกขนาดและสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุก ๆ อุปกรณ์ ผ่านเว็ปบราวเซอร์หรือแอปพลิเคชัน

ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ด้วยการรองรับมาตรฐานระดับสากลด้านความปลอดภัยของ Cloud Service ทำให้สามารถทำงานกับข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัยบน ArcGIS Online

ตอบสนองการใช้งานสำหรับทั้งอค์กร

มีระบบการจัดการสมาชิกภายในองค์กร สามารถเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและสรุปผลเป็นรายงาน โดยสามารถตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับองค์กร

เพิ่มขีดความสามารถให้งาน


ArcGIS Online คือโซลูชันการทำแผนที่และการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ สามารถแชร์และใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ ArcGIS

เครื่องมือสำหรับผู้พัฒนา

มีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา สำหรับต่อยอดและพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บหรืออุปกรณ์พกพา ผ่าน API และ SDK ที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows และ Linux เป็นต้น

การปฏิบัติงานภาคสนาม

รองรับการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อข้อมูลกลับเข้ามายังระบบ นำมาสร้างแผนที่ แอปพลิเคชัน และสรุปผลเป็น Dashboard ได้

ขั้นตอนการทำงานขั้นสูง

สามารถใช้งานร่วมกับ ArcGIS Pro ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างข้อมูลและแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง และแบ่งปันผลลัพธ์ให้ผู้อื่นใช้งานได้ผ่าน ArcGIS Online

ดูข้อมูล GIS จากทั่วโลก

สามารถเรียกใช้งานข้อมูล GIS จากทั่วโลก เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จาก ArcGIS Living Atlas of the World มาใช้งานร่วมกับแผนที่ของคุณบน ArcGIS Online ได้

ArcGIS Online เป็น Geospatial Cloud platform ที่สามารถสร้าง ค้นหา วิเคราะห์ และเผยแพร่แผนที่แบบ Interactive บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การทำงานตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงการสรุปผลข้อมูล ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถของ ArcGIS Online


สร้างแผนที่

โลเคชันคือปัจจัยหลักของการเก็บหรือสำรวจข้อมูลภาคสนาม ArcGIS มีโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างราบลื่น โดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและภาคสนามสามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลได้แบบ Real-time ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

แบ่งปันแผนที่

สามารถแบ่งปันแผนที่แบบ Interactive ให้ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้และนำไปสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานต่อยอด โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นยังสามารถนำแผนที่และแอปพลิเคชันไปใช้งานได้บนเว็ปไซต์ บล็อก (Blog) หรือสื่อ Social Media ต่าง ๆ

ทำงานร่วมกันภายในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยสามารถแบ่งปันข้อมูล แผนที่ และแอปพลิเคชัน ให้ใช้งานร่วมกัน และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลได้

วิเคราะห์ข้อมูล

สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลในเชิงพื้นที่ ค้นหาตำแหน่งสำคัญ ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทาง และวิเคราะห์หาแนวโน้ม (Patterns) เพื่อนำไปคาดการณ์ (Prediction) นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานข้อมูลสำมะโนประชากร (Demographic) ที่ให้บริการโดย Esri มาวิเคราะห์ร่วมกันได้

การใช้งานข้อมูล

สามารถเพิ่ม อัปเดตและแก้ไขข้อมูล โดยแสดงผลบนแผนที่และแอปพลิเคชันได้ทันที อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเพิ่ม แก้ไข และใช้งานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยให้การทำงานกับข้อมูลมีความ real-time และสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ออกแบบเพื่อความสำเร็จของคุณ


ใช้กับระบบคลาวด์

ArcGIS Online เป็น Cloud platform ที่สามารถเข้าใช้งานได้ในลักษณะ Software-as-a-Service (SaaS) ภายใต้การดูแลของ Esri ซึ่งรองรับการใช้งานกับองค์กรทุกขนาดและสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุก ๆ อุปกรณ์ ผ่านเว็ปบราวเซอร์หรือแอปพลิเคชัน

ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ด้วยการรองรับมาตรฐานระดับสากลด้านความปลอดภัยของ Cloud Service ทำให้สามารถทำงานกับข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัยบน ArcGIS Online

ตอบสนองการใช้งานสำหรับทั้งอค์กร

มีระบบการจัดการสมาชิกภายในองค์กร สามารถเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและสรุปผลเป็นรายงาน โดยสามารถตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับองค์กร

เพิ่มขีดความสามารถให้งาน


ArcGIS Online คือโซลูชันการทำแผนที่และการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ สามารถแชร์และใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ ArcGIS

เครื่องมือสำหรับผู้พัฒนา

มีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา สำหรับต่อยอดและพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บหรืออุปกรณ์พกพา ผ่าน API และ SDK ที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows และ Linux เป็นต้น

การปฏิบัติงานภาคสนาม

รองรับการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อข้อมูลกลับเข้ามายังระบบ นำมาสร้างแผนที่ แอปพลิเคชัน และสรุปผลเป็น Dashboard ได้

ขั้นตอนการทำงานขั้นสูง

สามารถใช้งานร่วมกับ ArcGIS Pro ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างข้อมูลและแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง และแบ่งปันผลลัพธ์ให้ผู้อื่นใช้งานได้ผ่าน ArcGIS Online

ดูข้อมูล GIS จากทั่วโลก

สามารถเรียกใช้งานข้อมูล GIS จากทั่วโลก เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จาก ArcGIS Living Atlas of the World มาใช้งานร่วมกับแผนที่ของคุณบน ArcGIS Online ได้