ArcGIS Platform

Innovation through Geography

ArcGIS Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มาร่วมค้นพบว่า ArcGIS Platform สามารถช่วยธุรกิจ หรือองค์กรได้อย่างไร

Solutions

Planning and Analysis

ค้นพบระบบธุรกิจอัจฉริยะ – ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจร  ลักษณะภูมิอากาศ  ข้อมูลประชากร และข้อมูลของคู่แข่ง ArcGIS สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เลือกทำเลที่ตั้ง วางแผนเส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถทำการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งแสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ ในลักษณะของแผนที่หรือรายงาน

Operational Awareness

ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ หรือการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นวันต่อวัน ให้กับทีมงาน เครือข่ายในองค์กร สามารถติดตามการบริการ การส่งมอบ พนักงาน ยานพาหนะ เส้นทางของพายุไต้ฝุ่น หรือเครือข่ายสังคม ไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลก รวมถึงแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

Field Data Collection

การส่งข้อมูลจากภาคสนาม ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ทำให้ทีมงานสามารถดูข้อมูล และแผนที่ได้ในทันที เพื่อลดระยะเวลา ช่วยการตัดสินใจที่ดียิ่งกว่า และทีมงานยังสามารถส่งข้อมูลกลับมายังพนักงานภาคสนามได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ทำให้ง่ายต่อการรายงานปัญหา หรือการสั่งงานกลับไปมา พร้อมทั้งปรับปรุงบันทึกการบำรุงรักษา

Asset Management

สามารถมองเห็นการทำงานของทรัพย์สินขององค์กรได้ในทันที สามารถสืบค้นประวัติการบำรุงรักษา ปรับปรุงโครงการ และตรวจสอบแผนงาน ArcGIS ยังสามารถแชร์ข้อมูล และทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของธุรกิจ เช่น ระบบ SAP, Office, IBM Cognos และ SharePoint เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในสินทรัพย์นั้น ๆ

Public Engagement

สร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถรายงานเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ArcGIS สามารถสร้างเว็บไซต์ที่แสดงถึงการใช้จ่ายในแต่ละเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายออกไป และการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรายงานได้อีกด้วย

ค้นหา ใช้ สร้าง และแบ่งปันแผนที่จากอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ArcGIS ช่วยให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องในสายงานด้านใดก็ตาม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และเกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solutions

GIS Professionals

การใช้แอพพลิเคชันที่มาพร้อมกับ ArcGIS Pro มีความสามารถในการใช้งานเหมือนกับตัว ArcGIS ที่เป็นแม่แบบ ซึ่งการเขียน หรือสร้างแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

Executives, Knowledge Workers, and the General Public

การสร้างแผนที่เป็นเรื่องง่าย แม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบ GIS มาก่อนก็สามารถใช้แอพพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลในขณะนั้น หรือข้อมูลที่ถูกต้องที่จัดหามาได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

Hosted in Esri’s Cloud

ArcGIS Online เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการสร้างระบบภูมิสารสนเทศ (ระบบ GIS) หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของ Esri เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานแบบ Public Cloud เหมาะสำหรับการสร้างแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซด์ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับทุกคนได้ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

Hosted in Your Infrastructure

ArcGIS Enterprise เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับอินฟราสตักเจอร์ขององค์กร ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และพนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ เดสก์ท็อป ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud

Create Data with ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Get Access to a World of Content

ArcGIS Online สร้างแผนที่บนเว็บแบบโต้ตอบได้ทันที และแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และสามารถรวมกับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ ArcGIS ออนไลน์ยังเป็นตัวเสริมสำหรับ ArcGIS Pro โดยการเพิ่มแผนที่ฐาน เช่น ข้อมูลประชากรในโครงการของคุณได้เช่นกัน

Connect to Your Databases

ใช้ ArcGIS Enterprise ในการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server , Oracle, Netezza, IBM DB2, PostgreSQL และอื่น ๆ ) สามารถรวมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และยังมีการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน ภายใต้การจัดการของ ArcGIS

Collect Data Using Focused Apps

เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชัน ArcGIS ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ข้อมูลเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

Easy-to-use Apps

ข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่แชร์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะถูกให้บริการผ่าน ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS Enterprise ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึง จัดการข้อมูล และใช้เครื่องมือต่างๆ ได้

Use ArcGIS with Your Own Business Systems

สามารถใช้ ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS Enterprise ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยการใช้ Esri Maps for Office, Esri Maps for SAP BusinessObjects, Esri Maps for IBM Cognos,

Main

ArcGIS Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทมาร่วมค้นพบว่า ArcGIS Platform สามารถช่วยธุรกิจ หรือองค์กรได้อย่างไร

Solutions

Planning and Analysis

ค้นพบระบบธุรกิจอัจฉริยะ – ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจร , ลักษณะภูมิอากาศ , ประชากร และข้อมูลของคู่แข่งขัน ArcGIS สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เลือกทำเลที่ตั้ง เส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถทำการพยากรณ์ขั้นสูง ซึ่งแสดงในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านในลักษณะแผนที่ หรือรายงาน

Operational Awareness

ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ หรือการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นวันต่อวัน ให้กับทีมงานเครือข่ายในองค์กร ติดตามการบริการ การส่งมอบ พนักงาน ยานพาหนะ เส้นทางของพายุเฮอริเคน หรือเครือข่ายสังคม ไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลก รวมถึงแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

Field Data Collection

การส่งข้อมูลจากภาคสนาม ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ทำให้ทีมงานสามารถดูข้อมูล และแผนที่ได้ในทันที เพื่อลดระยะเวลา และการตัดสินใจที่ดียิ่งกว่า และทีมงานยังสามารถส่งข้อมูลกลับมายังพนักงานภาคสนามได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ง่ายต่อการรายงานปัญหา หรือการสั่งงานกลับไป พร้อมทั้งปรับปรุงการบันทึกการบำรุงรักษา

Asset Management

สามารถมองเห็นการทำงานของทรัพย์สินขององค์กรได้ในทันที สืบค้นประวัติการบำรุงรักษาได้ ปรับปรุงโครงการ และตรวจสอบแผนงาน ArcGIS ยังสามารถแชร์ข้อมูล และทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของธุรกิจ เช่น ระบบ SAP , Office, IBM Cognos และ SharePoint เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในสินทรัพย์นั้น ๆ

Public Engagement

สร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถรายงานเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ArcGIS สามารถสร้างเว็บไซต์ที่แสดงถึงการใช้จ่ายในแต่ละเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายออกไป และการสร้างแอปพลิเคชันที่ใชในการรายงานได้อีกด้วย

Platform

ค้นหา ใช้ สร้าง และแบ่งปันแผนที่จากอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ArcGIS ช่วยให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องในสายงานด้านใดก็ตาม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และเกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solutions

GIS Professionals

การใช้แอพพลิเคชันที่มาพร้อมกับ ArcGIS Pro มีความสามารถในการใช้งานเหมือนกับตัว ArcGIS ที่เป็นแม่แบบ ซึ่งการเขียน หรือสร้างแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

Executives, Knowledge Workers, and the General Public

การสร้างแผนที่เป็นเรื่องง่าย แม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน GIS มาก่อนก็สามารถใช้แอพพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลในขณะนั้น หรือข้อมูลที่ถูกต้องที่จัดหามาได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

Hosted in Esri’s Cloud

ArcGIS Online เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการสร้างระบบภูมิสารสนเทศ (ระบบ GIS) หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของ Esri เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานแบบ Public Cloud เหมาะสำหรับการสร้างแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซด์ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับทุกคนได้ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

Hosted in Your Infrastructure

ArcGIS Enterprise เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับอินฟราสตักเจอร์ขององค์กร ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และพนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ เดสก์ท็อป ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud

Create Data with ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Get Access to a World of Content

ArcGIS Online สร้างแผนที่บนเว็บแบบโต้ตอบได้ทันที และแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และสามารถรวมกับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ ArcGIS ออนไลน์ยังเป็นตัวเสริมสำหรับ ArcGIS Pro โดยการเพิ่มแผนที่ฐาน (เช่น ข้อมูลประชากร) ในโครงการของคุณได้เช่นกัน

Connect to Your Databases

ใช้ ArcGIS Enterprise ในการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server , Oracle, Netezza, IBM DB2, PostgreSQL และอื่น ๆ ) และยังสามารถรวมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน ภายใต้การจัดการของ ArcGIS

Collect Data Using Focused Apps

เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชัน ArcGIS ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ข้อมูลเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

Easy-to-use Apps

ข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่แชร์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะถูกให้บริการผ่าน ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS Enterprise Spatial information is primarily shared via apps, but it gets served to those apps using ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise. ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise web enable your data and tools.

Use ArcGIS with Your Own Business Systems

สามารถใช้ ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS Enterprise ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยการใช้ Esri Maps for Office, Esri Maps for SAP BusinessObjects, Esri Maps for IBM Cognos,