ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

วิธีการสื่อสารร่วมกับชุมชนรูปแบบใหม่

ArcGIS Hub แพลตฟอร์มในการสื่อสารกับชุมชน สามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถาบันการศึกษาด้วยคุณสมบัติของ ArcGIS Hub ทุกองค์กรสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

ความสามารถของ ArcGIS Hub

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Open Data ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในทุก ๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดสาขาใหม่ หรือโครงการพัฒนาเมือง การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ องค์กรสามารถใช้ ArcGIS Hub ในการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Open Data ให้องค์กรอื่น ๆ หรือประชากรสามารถทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

สร้างเว็บไซต์ได้อย่างไม่จำกัด

สร้างเว็บไซต์จำนวนมากแบบง่าย ๆ ด้วยการลาก-วาง (Drag-and-Drop) โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม พร้อมกับการนำโลโก้องค์กรมาแสดง รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล แผนที่ และแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารกับชุมชน

เพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลด้วยการบริหารจัดการข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเปิดหรือ Open Data นั้นเป็นขั้นตอนแรกในการสื่อสารกับชุมชน แต่องค์กรต่าง ๆ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ข้อมูลได้ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบโครงการที่จะช่วยตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาในชุมชนได้

รองรับการใช้งานระหว่างพนักงานภายในและบุคคลภายนอก

ArcGIS Hub รองรับการสร้างทีมสำหรับการประสานงานระหว่างพนักงานภายใน และบุคคลภายนอกในชุมชน องค์กรสามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้งานระบบและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

แสดงเป้าหมายและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

โครงการที่ถูกสร้างด้วย ArcGIS Hub สามารถแสดงเป้าหมายและความคืบหน้าอย่างชัดเจน ด้วยแผนที่ และแผนภูมิ การแชร์สถานะของโครงการสู่สาธารณะ จะช่วยให้ชุมชนสามารถทำความเข้าใจ และติดตามโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทำงานร่วมกับเครื่องมือพร้อมใช้งานอื่นๆ

ArcGIS Hub นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ArcGIS Platform ที่มาพร้อมกับเครื่องมือพร้อมใช้งานมากมาย เช่น เครื่องมือสร้างแบบสำรวจอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลที่ถูกเก็บใน ArcGIS Hub ได้ถูกเชื่อมต่อกับ ArcGIS Platform ขององค์กรแบบ Real-Time

วิธีการสื่อสารร่วมกับชุมชนรูปแบบใหม่

ArcGIS Hub แพลตฟอร์มในการสื่อสารกับชุมชน สามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถาบันการศึกษาด้วยคุณสมบัติของ ArcGIS Hub ทุกองค์กรสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

ความสามารถของ ArcGIS Hub

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Open Data ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในทุก ๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดสาขาใหม่ หรือโครงการพัฒนาเมือง การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ องค์กรสามารถใช้ ArcGIS Hub ในการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Open Data ให้องค์กรอื่น ๆ หรือประชากรสามารถทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

สร้างเว็บไซต์ได้อย่างไม่จำกัด

สร้างเว็บไซต์จำนวนมากแบบง่าย ๆ ด้วยการลาก-วาง (Drag-and-Drop) โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม พร้อมกับการนำโลโก้องค์กรมาแสดง รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล แผนที่ และแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารกับชุมชน

เพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลด้วยการบริหารจัดการข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเปิดหรือ Open Data นั้นเป็นขั้นตอนแรกในการสื่อสารกับชุมชน แต่องค์กรต่าง ๆ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ข้อมูลได้ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบโครงการที่จะช่วยตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาในชุมชนได้

รองรับการใช้งานระหว่างพนักงานภายในและบุคคลภายนอก

ArcGIS Hub รองรับการสร้างทีมสำหรับการประสานงานระหว่างพนักงานภายใน และบุคคลภายนอกในชุมชน องค์กรสามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้งานระบบและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

แสดงเป้าหมายและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

โครงการที่ถูกสร้างด้วย ArcGIS Hub สามารถแสดงเป้าหมายและความคืบหน้าอย่างชัดเจน ด้วยแผนที่ และแผนภูมิ การแชร์สถานะของโครงการสู่สาธารณะ จะช่วยให้ชุมชนสามารถทำความเข้าใจ และติดตามโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทำงานร่วมกับเครื่องมือพร้อมใช้งานอื่นๆ

ArcGIS Hub นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ArcGIS Platform ที่มาพร้อมกับเครื่องมือพร้อมใช้งานมากมาย เช่น เครื่องมือสร้างแบบสำรวจอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลที่ถูกเก็บใน ArcGIS Hub ได้ถูกเชื่อมต่อกับ ArcGIS Platform ขององค์กรแบบ Real-Time