ArcGIS CityEngine

ArcGIS CityEngine

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ขั้นสูง

 

ArcGIS CityEngine เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ขั้นสูง สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองขนาดใหญ่แบบอินเตอร์แอคทีฟ และสร้างความรู้สึกจมดิ่งลงไปในโลกเสมือนนั้นจนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยเวลาที่น้อยกว่าเทคนิคการสร้างแบบจำลองดั้งเดิม เมืองที่คุณสร้างโดยใช้ ArcGIS CityEngine สามารถสร้างขึ้นบนข้อมูลโลกจริงใน GIS หรือแสดงตัวอย่างเมืองสมมติในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต

สร้างเมือง 3 มิติ อย่างสมบูรณ์

สร้างเมืองใหญ่ในคราวเดียวแทนการสร้างแบบจำลองอาคารทีละแห่ง โปรแกรม CityEngine ให้อำนาจการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วในรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือคุณสมบัติอื่นของเมือง ดังนั้นคุณสามารถสร้างสถานการณ์งานออกแบบได้หลากหลายอย่างง่ายดาย

ออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง

สร้างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้และการออกแบบทางเลือก สื่อสารงานออกแบบของคุณด้วยการแสดงภาพ 3 มิติ เพื่อแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ดิน แบ่งปันตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายกับทีมงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของคุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็น

การสร้างคอนเทนต์แม่บทแบบ 3 มิติ

CityEngine ผสานรวมกับกระบวนการทำงานทั้งหมดในปัจจุบันของคุณอย่างราบรื่น สร้างสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติโดยรอบ อาคารสำคัญหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ ส่งออกงานไปยังซอฟต์แวร์การแสดงภาพระดับสูงหรือซอฟต์แวร์ Game engine ทำขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยการเขียนสคริปขั้นตอนและ Python

สร้างวิสัยทัศน์ของชุมชมให้มีชีวิตชีวา

CityEngine ช่วยให้คุณตัดสินใจคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของคุณในหลายสิบปี ใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์การแสดงภาพ 3 มิติที่สร้างสรรค์และไดนามิก พลังของการแสดงภาพ 3 มิติของโปรแกรม CityEngine แสดงให้คุณเห็นถึงความสัมพันธ์ของโครงการ ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้

สร้างเมืองใน 5 ขั้นตอน

1.เลือกพื้นที่

ค้นหาพื้นที่ที่สนใจ ใช้ ‘Get Map Data’ เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่ฐานและภูมิประเทศ

2.ร่างและออกแบบ

เพิ่มหรือร่างถนน อาคาร และที่ดินของคุณ

3.เพิ่ม 3 มิติ

เปลี่ยนข้อมูล 2 มิติเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพิ่มหลังคา เฟอร์นิเจอร์ พืชพันธุ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ในแบบ 3 มิติ

4.เพิ่มรายละเอียด

ทำพื้นผิวอาคารและแบบภายนอกอาคารของคุณ เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นให้แก่แบบจำลอง 3 มิติของคุณ

5.ส่งออก

ส่งออกเมือง 3 มิติ ที่สำเร็จแล้วของคุณสู่เว็บ, VR experiences, game engines หรือฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ผสานรวมกับโปรแกรม ArcGIS

CityEngine เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบ stand-alone ที่สามารถนำเข้าข้อมูลเวคเตอร์ทางภูมิศาสตร์เพื่อเริ่มต้นการสร้างเมืองของคุณ CityEngine สนับสนุนไฟล์ Geodatabase ของ Esri อย่างเต็มรูปแบบ (รวมถึง textured multipatches) และ shapefile เชื่อมต่อ CityEngine ไปยัง ArcGIS Online เพื่อใช้ข้อมูลภูมิประเทศ 3 มิติและแผนที่ฐาน และเผยแพร่ภาพจำลอง 3 มิติของคุณบนคลาวด์

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ขั้นสูง

 

ArcGIS CityEngine เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ขั้นสูง สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองขนาดใหญ่แบบอินเตอร์แอคทีฟ และสร้างความรู้สึกจมดิ่งลงไปในโลกเสมือนนั้นจนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยเวลาที่น้อยกว่าเทคนิคการสร้างแบบจำลองดั้งเดิม เมืองที่คุณสร้างโดยใช้ ArcGIS CityEngine สามารถสร้างขึ้นบนข้อมูลโลกจริงใน GIS หรือแสดงตัวอย่างเมืองสมมติในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต

สร้างเมือง 3 มิติ อย่างสมบูรณ์

สร้างเมืองใหญ่ในคราวเดียวแทนการสร้างแบบจำลองอาคารทีละแห่ง โปรแกรม CityEngine ให้อำนาจการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วในรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือคุณสมบัติอื่นของเมือง ดังนั้นคุณสามารถสร้างสถานการณ์งานออกแบบได้หลากหลายอย่างง่ายดาย

ออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง

สร้างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้และการออกแบบทางเลือก สื่อสารงานออกแบบของคุณด้วยการแสดงภาพ 3 มิติ เพื่อแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ดิน แบ่งปันตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายกับทีมงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของคุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็น

การสร้างคอนเทนต์แม่บทแบบ 3 มิติ

CityEngine ผสานรวมกับกระบวนการทำงานทั้งหมดในปัจจุบันของคุณอย่างราบรื่น สร้างสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติโดยรอบ อาคารสำคัญหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ ส่งออกงานไปยังซอฟต์แวร์การแสดงภาพระดับสูงหรือซอฟต์แวร์ Game engine ทำขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยการเขียนสคริปขั้นตอนและ Python

สร้างวิสัยทัศน์ของชุมชมให้มีชีวิตชีวา

CityEngine ช่วยให้คุณตัดสินใจคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของคุณในหลายสิบปี ใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์การแสดงภาพ 3 มิติที่สร้างสรรค์และไดนามิก พลังของการแสดงภาพ 3 มิติของโปรแกรม CityEngine แสดงให้คุณเห็นถึงความสัมพันธ์ของโครงการ ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้

สร้างเมืองใน 5 ขั้นตอน

1.เลือกพื้นที่

ค้นหาพื้นที่ที่สนใจ ใช้ ‘Get Map Data’ เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่ฐานและภูมิประเทศ

2.ร่างและออกแบบ

เพิ่มหรือร่างถนน อาคาร และที่ดินของคุณ

3.เพิ่ม 3 มิติ

เปลี่ยนข้อมูล 2 มิติเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพิ่มหลังคา เฟอร์นิเจอร์ พืชพันธุ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ในแบบ 3 มิติ

4.เพิ่มรายละเอียด

ทำพื้นผิวอาคารและแบบภายนอกอาคารของคุณ เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นให้แก่แบบจำลอง 3 มิติของคุณ

5.ส่งออก

ส่งออกเมือง 3 มิติ ที่สำเร็จแล้วของคุณสู่เว็บ, VR experiences, game engines หรือฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ผสานรวมกับโปรแกรม ArcGIS

ArcGIS CityEngine เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบ stand-alone ที่สามารถนำเข้าข้อมูลเวคเตอร์ทางภูมิศาสตร์เพื่อเริ่มต้นการสร้างเมืองของคุณ CityEngine สนับสนุนไฟล์ Geodatabase ของ Esri อย่างเต็มรูปแบบ (รวมถึง textured multipatches) และ shapefile เชื่อมต่อ CityEngine ไปยัง ArcGIS Online เพื่อใช้ข้อมูลภูมิประเทศ 3 มิติและแผนที่ฐาน และเผยแพร่ภาพจำลอง 3 มิติของคุณบนคลาวด์