Manufacturing

Manufacturing


General Motors นำข้อมูลมาใช้เพื่อทำเข้าใจแนวทางการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่แข็งแกร่งทำให้ตัวแทนจำหน่าย GM กว่า 4,300 ราย เข้าใจถึงวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นและการเติบโตของธุรกิจ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

เหนือกว่าการแข่งขัน


แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri มีการเชื่อมโยง แสดงผลแบบ Real-time และการวิเคราะห์ขั้นสูง แสดง Workflow ของห่วงโซ่อุปทาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า แซงหน้าคู่แข่งในตลาดโลกได้

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เพิ่มศักยภาพในการคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคของตลาดได้อย่างรวดเร็ว สามารถรวบรวมแนวโน้มข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เห็นข้อมูลเชิงลึก

การรวบรวมและวางซ้อนทับของข้อมูลที่แตกต่างกัน เปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเลขยอดขาย แคมเปญการตลาด และการดำเนินงานที่ซับซ้อน

การรับรู้สถานการณ์แบบ Real-time และการแจ้งเตือน

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลได้แบบ Real-time ตอบสนอง Supplier อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองในทุกๆ สถานการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้บริหารจำเป็นต้องหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ผู้บริหารสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรูปแบบประชากร แนวโน้มการขาย ส่วนผสมทางการตลาด และข้อมูลอื่น ๆ เช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้บริษัทนี้ได้เปรียบในการแข่งขัน - พวกเขาจะไปถึงตลาดที่ดีที่สุดก่อนคู่แข่ง

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานตรวจสอบภาพการดำเนินงานทั่วโลกอย่างละเอียด

ผู้จัดการเห็นภาพทุกด้านของห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพได้แบบ Real-time พวกเขาเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร – โรงงาน Supplier ร้านค้า รวมถึงการกระจายสินค้าและลูกค้า ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทีมวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้รับการแจ้งเตือนแบบ Real-time และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของไลน์ผลิต

แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานในอิตาลีหยุดชะงัก การแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดการและทีมทราบว่าส่วนประกอบจะมาถึงล่าช้าซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อใด เมื่อทราบถึงสถานการณ์แล้วทีมงานจะติดต่อ Supplier รายอื่นทันทีเพื่อจัดหาส่วนประกอบและลดการหยุดชะงักของสายการผลิต พวกเขายังคงติดตามความปลอดภัยของพนักงานและคู่ค้าอย่างใกล้ชิด

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการฝ่ายขายที่มีมุมมองที่ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทานสามารถดูสถานที่เพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการ

แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Supply Chain เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทไม่ได้คาดคิด การประชุมหรือระดับการบริการกับคู่ค้าและลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้ถูกวางไว้อย่างชัดเจน พนักงานมุ่งเน้นไปในที่พื้นที่ที่พวกเขาต้องการที่จะขยายตลาดที่มีระดับการบริการที่แข่งขันได้มากขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัทเร่งเวลาตอบสนองและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ด้วยแผนที่และการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ผู้บริหารสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็ลดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน Dashboard แบบ Real-time ทำให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าและพันธมิตร ซึ่งส่งผลให้เกิดให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Case Study

เพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

เกือบทุกอย่างใน Supply Chain สามารถติดตามสถานะได้แบบ Real-time ไม่เพียงแต่สินค้าสำเร็จรูป แต่ยังรวมถึงรถบรรทุก เครื่องบิน และเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าเหล่านั้น


General Motors นำข้อมูลมาใช้เพื่อทำเข้าใจแนวทางการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่แข็งแกร่งทำให้ตัวแทนจำหน่าย GM กว่า 4,300 ราย เข้าใจถึงวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นและการเติบโตของธุรกิจ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

เหนือกว่าการแข่งขัน


แผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri มีการเชื่อมโยง แสดงผลแบบ Real-time และการวิเคราะห์ขั้นสูง แสดง Workflow ของห่วงโซ่อุปทาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า แซงหน้าคู่แข่งในตลาดโลกได้

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เพิ่มศักยภาพในการคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคของตลาดได้อย่างรวดเร็ว สามารถรวบรวมแนวโน้มข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เห็นข้อมูลเชิงลึก

การรวบรวมและวางซ้อนทับของข้อมูลที่แตกต่างกัน เปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเลขยอดขาย แคมเปญการตลาด และการดำเนินงานที่ซับซ้อน

การรับรู้สถานการณ์แบบ Real-time และการแจ้งเตือน

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลได้แบบ Real-time ตอบสนอง Supplier อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองในทุกๆ สถานการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้บริหารจำเป็นต้องหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ผู้บริหารสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรูปแบบประชากร แนวโน้มการขาย ส่วนผสมทางการตลาด และข้อมูลอื่น ๆ เช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้บริษัทนี้ได้เปรียบในการแข่งขัน - พวกเขาจะไปถึงตลาดที่ดีที่สุดก่อนคู่แข่ง

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานตรวจสอบภาพการดำเนินงานทั่วโลกอย่างละเอียด

ผู้จัดการเห็นภาพทุกด้านของห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพได้แบบ Real-time พวกเขาเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร – โรงงาน Supplier ร้านค้า รวมถึงการกระจายสินค้าและลูกค้า ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทีมวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้รับการแจ้งเตือนแบบ Real-time และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของไลน์ผลิต

แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ ทำให้โซ่อุปทานในอิตาลีหยุดชะงัก การแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดการและทีมทราบว่าส่วนประกอบจะมาถึงล่าช้าซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อใด เมื่อทราบถึงสถานการณ์แล้วทีมงานจะติดต่อ Supplier รายอื่นทันทีเพื่อจัดหาส่วนประกอบและลดการหยุดชะงักของสายการผลิต พวกเขายังคงติดตามความปลอดภัยของพนักงานและคู่ค้าอย่างใกล้ชิด

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้จัดการฝ่ายขายที่มีมุมมองที่ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทานสามารถดูสถานที่เพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการ

แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Supply Chain เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทไม่ได้คาดคิด การประชุมหรือระดับการบริการกับคู่ค้าและลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้ถูกวางไว้อย่างชัดเจน พนักงานมุ่งเน้นไปในที่พื้นที่ที่พวกเขาต้องการที่จะขยายตลาดที่มีระดับการบริการที่แข่งขันได้มากขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัทเร่งเวลาตอบสนองและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ด้วยแผนที่และการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ผู้บริหารสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็ลดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน Dashboard แบบ Real-time ทำให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าและพันธมิตร ซึ่งส่งผลให้เกิดให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Case Study

เพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

เกือบทุกอย่างใน Supply Chain สามารถติดตามสถานะได้แบบ Real-time ไม่เพียงแต่สินค้าสำเร็จรูป แต่ยังรวมถึงรถบรรทุก เครื่องบิน และเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าเหล่านั้น