ArcGIS Earth

ArcGIS Earth

แผนที่เพื่อทุกคนบนโลก

สำรวจโลกด้วยโปรแกรม ArcGIS Earth พร้อมทำงานกับรูปแบบข้อมูลแผนที่ที่หลากหลายทั้ง 3 มิติ และ 2 มิติ รวมถึงข้อมูล KML แสดงผลข้อมูล วาดเครื่องหมายบอกตำแหน่ง วัดระยะทางและพื้นที่ และเพิ่มข้อมูลตัวอักษรเพื่ออธิบายบนแผนที่ได้ โปรแกรม ArcGIS Earth มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางพื้นที่ได้ง่ายและได้ภาพที่สมบูรณ์

ไปได้ทั่วโลก

ซูมแผนที่ด้วยมุมมองเหนือโลกไปจนถึงหลังคาบ้านของคุณ สำรวจภูมิประเทศ มหาสมุทร และเทือกเขาที่ใดก็ตามในโลกนี้

ดูข้อมูลของคุณบนโลก

ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทรัพย์สินหรืองานออกแบบแผนผัง เพิ่มมุมมอง 3 มิติและดูรายละเอียดข้อมูลของคุณที่อาจจะขาดไปจากแบบ 2 มิติ สามารถเปิดไฟล์ KML, shapefile หรือ web service และดูผ่าน 3 มิติ ได้ทันที

วาด วัดระยะ และวิเคราะห์ข้อมูล

วาดเครื่องหมายบอกตำแหน่งจุด เส้น หรือ รูปหลายเหลี่ยม เพื่อเน้นข้อมูล วัดระยะทางและพื้นที่แบบ 3 มิติ เพิ่มข้อมูลตัวอักษรเพื่ออธิบายบนแผนที่และข้อมูลที่บอกเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ณ พื้นที่นั้นเพื่อทำความเข้าใจภาพได้สมบูรณ์

สื่อสารความคืบหน้า

รายงานสถานะโครงการและนำเสนอแก่ลูกค้าในแบบ 3 มิติที่น่าสนใจและโต้ตอบได้แบบ interactive ช่วยให้ดูภาพข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน อีเมลล์มุมมองภาพได้ด้วยคลิกเดียว หรือ บันทึกข้อมูลเป็นภาพเพื่อแบ่งปันกับคนอื่น

เปลี่ยนมาใช้ ArcGIS Earth ช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่

ทำงานของคุณให้ต่อเนื่องโดยติดขัดน้อยที่สุด ใช้โปรแกรม ArcGIS Earth กับรูปแบบข้อมูลที่คุ้นเคย ArcGIS Earth ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นทุกคนสามารถติดตั้งและใช้งานได้

ทำงานต่อเนื่องด้วยความมั่นใจ

เปลี่ยนเข้าสู่โซลูชันที่ทำให้ผู้ใช้หลายพันคนเปิดใช้งาน ดูข้อมูล และทำงานกับข้อมูล 3 มิติ และ 2 มิติได้อย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้จากโปรแกรม ArcGIS – แบบ on premise และแบบ cloud

ทำงานกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้

ตลอดกว่า 45 ปีที่ผ่านมา บริษัท Esri มุ่งมั่นสนับสนุนชุมชนทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โปรแกรม ArcGIS Earth เป็นองค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์ม ArcGIS ที่มีความปลอดภัย เสถียร และพร้อมใช้งาน

ArcGIS Earth ทำงานบนแพลตฟอร์ม ArcGIS อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเผยแพร่แผนที่และข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัย

อีกมากมายที่จะตามมา

วิศวกรและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Esri ทำงานตลอดทั้งปีเพื่อส่งมอบ ArcGIS Earth ให้แก่คุณให้ทันเวลา ในเวลานี้เรามุ่งเพิ่มเติมคุณสมบัติที่คุณต้องการและการปรับปรุงคุณภาพที่คุณจะพึงพอใจ

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งยิ่งใหญ่

เมื่อคุณใช้ ArcGIS Earth คุณได้ร่วมกับผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกที่ค้นพบประโยชน์ของ ArcGIS พวกเขาใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ สื่อสารข้อมูล และทำการตัดสินใจได้อย่างฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น

แผนที่เพื่อทุกคนบนโลก

สำรวจโลกด้วยโปรแกรม ArcGIS Earth พร้อมทำงานกับรูปแบบข้อมูลแผนที่ที่หลากหลายทั้ง 3 มิติ และ 2 มิติ รวมถึงข้อมูล KML แสดงผลข้อมูล วาดเครื่องหมายบอกตำแหน่ง วัดระยะทางและพื้นที่ และเพิ่มข้อมูลตัวอักษรเพื่ออธิบายบนแผนที่ได้ โปรแกรม ArcGIS Earth มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางพื้นที่ได้ง่ายและได้ภาพที่สมบูรณ์

ไปได้ทั่วโลก

ซูมแผนที่ด้วยมุมมองเหนือโลกไปจนถึงหลังคาบ้านของคุณ สำรวจภูมิประเทศ มหาสมุทร และเทือกเขาที่ใดก็ตามในโลกนี้

ดูข้อมูลของคุณบนโลก

ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทรัพย์สินหรืองานออกแบบแผนผัง เพิ่มมุมมอง 3 มิติและดูรายละเอียดข้อมูลของคุณที่อาจจะขาดไปจากแบบ 2 มิติ สามารถเปิดไฟล์ KML, shapefile หรือ web service และดูผ่าน 3 มิติ ได้ทันที

วาด วัดระยะ และวิเคราะห์ข้อมูล

วาดเครื่องหมายบอกตำแหน่งจุด เส้น หรือ รูปหลายเหลี่ยม เพื่อเน้นข้อมูล วัดระยะทางและพื้นที่แบบ 3 มิติ เพิ่มข้อมูลตัวอักษรเพื่ออธิบายบนแผนที่และข้อมูลที่บอกเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ณ พื้นที่นั้นเพื่อทำความเข้าใจภาพได้สมบูรณ์

สื่อสารความคืบหน้า

รายงานสถานะโครงการและนำเสนอแก่ลูกค้าในแบบ 3 มิติที่น่าสนใจและโต้ตอบได้แบบ interactive ช่วยให้ดูภาพข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน อีเมลล์มุมมองภาพได้ด้วยคลิกเดียว หรือ บันทึกข้อมูลเป็นภาพเพื่อแบ่งปันกับคนอื่น

เปลี่ยนมาใช้ ArcGIS Earth ช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่

ทำงานของคุณให้ต่อเนื่องโดยติดขัดน้อยที่สุด ใช้โปรแกรม ArcGIS Earth กับรูปแบบข้อมูลที่คุ้นเคย ArcGIS Earth ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นทุกคนสามารถติดตั้งและใช้งานได้

ทำงานต่อเนื่องด้วยความมั่นใจ

เปลี่ยนเข้าสู่โซลูชันที่ทำให้ผู้ใช้หลายพันคนเปิดใช้งาน ดูข้อมูล และทำงานกับข้อมูล 3 มิติ และ 2 มิติได้อย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้จากโปรแกรม ArcGIS – แบบ on premise และแบบ cloud

ทำงานกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้

ตลอดกว่า 45 ปีที่ผ่านมา บริษัท Esri มุ่งมั่นสนับสนุนชุมชนทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โปรแกรม ArcGIS Earth เป็นองค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์ม ArcGIS ที่มีความปลอดภัย เสถียร และพร้อมใช้งาน

ArcGIS Earth ทำงานบนแพลตฟอร์ม ArcGIS อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเผยแพร่แผนที่และข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัย

อีกมากมายที่จะตามมา

วิศวกรและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Esri ทำงานตลอดทั้งปีเพื่อส่งมอบ ArcGIS Earth ให้แก่คุณให้ทันเวลา ในเวลานี้เรามุ่งเพิ่มเติมคุณสมบัติที่คุณต้องการและการปรับปรุงคุณภาพที่คุณจะพึงพอใจ

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งยิ่งใหญ่

เมื่อคุณใช้ ArcGIS Earth คุณได้ร่วมกับผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกที่ค้นพบประโยชน์ของ ArcGIS พวกเขาใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ สื่อสารข้อมูล และทำการตัดสินใจได้อย่างฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น