Esri Thailand | ArcGIS Indoors Overview
ArcGIS Indoors Overview
ESRI THAILAND ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์ ArcGIS แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี GIS รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ ช่วยในการตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ ค.ศ. 1969
ESRI, GIS, What is GIS, Location intelligence, วิเคราะห์ข้อมูล, ArcGIS, ระบบภูมิสารสนเทศ, ArcGIS Pro, ระบบ GIS, gis คืออะไร
1213
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1213,page-child,parent-pageid-970,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors

ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors คือระบบแผนที่ภายในอาคาร สำหรับการบริหารจัดการอาคารผ่านเว็บบราวเซอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และตู้ Kiosk อย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบสามารถช่วยให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของอาคารและสภาพแวดล้อมในรูปแบบ Real-Time ได้ดียิ่งขึ้น

ติดตามสถานะในอาคารและสภาพแวดล้อม สำหรับการเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร

ประโยชน์ของ ArcGIS Indoors

การจัดการพื้นที่ที่ดีกว่า

สามารถจัดสรรและกำหนดพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการทำงานในสถานที่ทำงาน การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

พื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

เพิ่มความสามารถในการติดตามสถานะการใช้พื้นที่ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็น พิ้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ห้องประชุม หรือแม้แต่พื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน เช่น โรงแรม หรือในสำนักงาน เป็นต้น

ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงสามารถดูภาพรวมของการทำงานภายในอาคารทั้งหมด รวมไปถึงตำแหน่งจุดเกิดเหตุ และรายละเอียดการแจ้งเหตุ สำหรับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและเพิ่มความมั่นใจการใช้งานอาคารได้ตลอดเวลา

สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การสร้างแผนที่ภายในอาคารสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ และยังเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เช่น การสัญจรของบุคคล หรือการเข้า-ออก พื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อาคารได้

ArcGIS Indoors ทำงานอย่างไร

สร้างแผนที่ภายในอาคาร

สร้างแผนที่ภายในอาคารด้วยการรวมไฟล์ CAD และ / หรือ BIM ที่แตกต่างกันของคุณ รวมถึงข้อมูลสถานที่และสินทรัพย์ทั้งหมด

แบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

สามารแบ่งปันแผนที่ภายในอาคารในรูปแบบ 2D และ 3D ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ รวมถึงผู้เยี่ยมชมสถานที่

เพิ่มศักยภาพการทำงาน

เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยแผนที่ภายในอาคารและแอปพลิเคชัน ในการค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงค้นหาสถานที่และนำทางไปสู่จุดที่ได้รับแจ้งปัญหาสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ArcGIS Indoors คือระบบแผนที่ภายในอาคาร สำหรับการบริหารจัดการอาคารผ่านเว็บบราวเซอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และตู้ Kiosk อย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบสามารถช่วยให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของอาคารและสภาพแวดล้อมในรูปแบบ Real-Time ได้ดียิ่งขึ้น

ติดตามสถานะในอาคารและสภาพแวดล้อม สำหรับการเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร

ประโยชน์ของ ArcGIS Indoors

การจัดการพื้นที่ที่ดีกว่า

สามารถจัดสรรและกำหนดพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการทำงานในสถานที่ทำงาน การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

พื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

เพิ่มความสามารถในการติดตามสถานะการใช้พื้นที่ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็น พิ้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ห้องประชุม หรือแม้แต่พื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน เช่น โรงแรม หรือในสำนักงาน เป็นต้น

ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงสามารถดูภาพรวมของการทำงานภายในอาคารทั้งหมด รวมไปถึงตำแหน่งจุดเกิดเหตุ และรายละเอียดการแจ้งเหตุ สำหรับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและเพิ่มความมั่นใจการใช้งานอาคารได้ตลอดเวลา

สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การสร้างแผนที่ภายในอาคารสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ และยังเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เช่น การสัญจรของบุคคล หรือการเข้า-ออก พื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อาคารได้

ArcGIS Indoors ทำงานอย่างไร

สร้างแผนที่ภายในอาคาร

สร้างแผนที่ภายในอาคารด้วยการรวมไฟล์ CAD และ / หรือ BIM ที่แตกต่างกันของคุณ รวมถึงข้อมูลสถานที่และสินทรัพย์ทั้งหมด

แบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

สามารแบ่งปันแผนที่ภายในอาคารในรูปแบบ 2D และ 3D ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ รวมถึงผู้เยี่ยมชมสถานที่

เพิ่มศักยภาพการทำงาน

เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยแผนที่ภายในอาคารและแอปพลิเคชัน ในการค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงค้นหาสถานที่และนำทางไปสู่จุดที่ได้รับแจ้งปัญหาสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว