Imagery & Remote Sensing

Imagery & Remote Sensing

Imagery & Remote Sensing

รู้จักโลกด้วย ArcGIS
เปลี่ยนการสำรวจโลกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปี่ยมพลัง

ข้อมูลเชิงรุกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ


Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยธุรกิจคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการวิเคราะห์ การบริหาร และการประสานงานกับทั้งองค์กร และค้นพบทุกคำตอบทางธุรกิจได้ทันเวลาด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่าย และข้อมูล Remote sensing ที่บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ Location-based intelligence ที่ดีที่สุด

Content

ArcGIS รวบรวมคอลเลคชันรูปภาพ ภูมิประเทศ และภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดบนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มเรื่องราวให้กับงานของคุณ

Visualization and Exploitation

ค้นพบอำนาจแห่งการสำรวจโลกผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บ และมือถือ ซึ่งนำมาประกอบการตัดสินใจให้มีเหตุผลยิ่งขึ้น

Analysis

ดึงข้อมูล Location-based information มาจาก Geospatial data เช่น การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน วัตถุและลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

Management

แยกประเภทการถือครองรูปภาพเพื่อให้การจัดเก็บ และเผยแพร่รูปภาพในบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าระบบ ปรับเปลี่ยน และปลดล็อคข้อมูลได้อีกด้วย

Map Production

สร้างข้อมูลภาพที่เชื่อถือได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Orthomosaics, Digital elevation models, 3D meshes และ Topographic maps เป็นต้น

IMAGES IN ARCGIS
One platform to address local to global challenges

Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยการตัดสินใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพราะเซนเซอร์ที่ใช้ในโดรน เครื่องบิน และจานดาวเทียมทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ได้เปรียบ และได้ค้นพบข้อมูลอีกมหาศาลที่ไม่เคยมีใครนำมาใช้

ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้


ArcGIS พร้อมตอบทุกความต้องการของคุณ เพราะสามารถปรับใช้ได้ทั้งในรูปแบบ Workstations และ Cloud หรือใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้

One workstation

ArcGIS มากความสามารถ

 • จัดการรูปภาพได้ดี
 • แสดงผลแบบเหนือชั้น
 • สามารถเข้าถึงคอลเลคชันรูปภาพต่าง ๆ ได้
 • ประมวลผลอย่างรวดเร็ว

Enterprise enabled

ปรับเปลี่ยนขนาดได้ และปลอดภัย

 • เลือกใช้แบบ Local หรือ Cloud ได้
 • มีระบบงานที่วิเคราะห์รูปภาพซับซ้อน
 • การจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เมื่อเพิ่มหรือลดขนาด

Cloud ready

เกตเวย์สู่การวิเคราะห์รูปภาพบนเว็บ

 • สร้างและแชร์ได้
 • มีคอลเลคชันรูปภาพที่ใหญ่ที่สุดโลก
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บน Cloud
 • บริการจัดการที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้

สำรวจโลกเพื่อความเข้าใจที่มากกว่า


ArcGIS Imagery Book บรรจุรูปภาพ แอปพลิเคชัน แผนที่ แบบฝึกหัด และ Tutorials จำนวนมหาศาลอยู่ในซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ซึ่งภายในซอฟท์แวร์นี้จะถ่ายทอดความสำคัญของรูปภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกได้

ข้อมูลเชิงรุกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ


Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยธุรกิจคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการวิเคราะห์ การบริหาร และการประสานงานกับทั้งองค์กร และค้นพบทุกคำตอบทางธุรกิจได้ทันเวลาด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่าย และข้อมูล Remote sensing ที่บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ Location-based intelligence ที่ดีที่สุด

Content

ArcGIS รวบรวมคอลเลคชันรูปภาพ ภูมิประเทศ และภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดบนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มเรื่องราวให้กับงานของคุณ

Visualization and Exploitation

ค้นพบอำนาจแห่งการสำรวจโลกผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บ และมือถือ ซึ่งนำมาประกอบการตัดสินใจให้มีเหตุผลยิ่งขึ้น

Analysis

ดึงข้อมูล Location-based information มาจาก Geospatial data เช่น การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน วัตถุและลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

Management

แยกประเภทการถือครองรูปภาพเพื่อให้การจัดเก็บ และเผยแพร่รูปภาพในบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าระบบ ปรับเปลี่ยน และปลดล็อคข้อมูลได้อีกด้วย

Map Production

สร้างข้อมูลภาพที่เชื่อถือได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Orthomosaics, Digital elevation models, 3D meshes และ Topographic maps เป็นต้น

IMAGES IN ARCGIS
One platform to address local to global challenges

Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยการตัดสินใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพราะเซนเซอร์ที่ใช้ในโดรน เครื่องบิน และจานดาวเทียมทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ได้เปรียบ และได้ค้นพบข้อมูลอีกมหาศาลที่ไม่เคยมีใครนำมาใช้

ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้


ArcGIS พร้อมตอบทุกความต้องการของคุณ เพราะสามารถปรับใช้ได้ทั้งในรูปแบบ Workstations และ Cloud หรือใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้

One workstation

ArcGIS มากความสามารถ

 • จัดการรูปภาพได้ดี
 • แสดงผลแบบเหนือชั้น
 • สามารถเข้าถึงคอลเลคชันรูปภาพต่าง ๆ ได้
 • ประมวลผลอย่างรวดเร็ว

Enterprise enabled

ปรับเปลี่ยนขนาดได้ และปลอดภัย

 • เลือกใช้แบบ Local หรือ Cloud ได้
 • มีระบบงานที่วิเคราะห์รูปภาพซับซ้อน
 • การจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เมื่อเพิ่มหรือลดขนาด

Cloud ready

เกตเวย์สู่การวิเคราะห์รูปภาพบนเว็บ

 • สร้างและแชร์ได้
 • มีคอลเลคชันรูปภาพที่ใหญ่ที่สุดโลก
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บน Cloud
 • บริการจัดการที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้

สำรวจโลกเพื่อความเข้าใจที่มากกว่า


ArcGIS Imagery Book บรรจุรูปภาพ แอปพลิเคชัน แผนที่ แบบฝึกหัด และ Tutorials จำนวนมหาศาลอยู่ในซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ซึ่งภายในซอฟท์แวร์นี้จะถ่ายทอดความสำคัญของรูปภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกได้