Imagery and Remote Sensing

Imagery and Remote Sensing

Imagery and Remote
Sensing

Integrated with GIS

A geospatial system for imagery-driven insights, deep understanding, and decisive action

Imagery and
Remote Sensing

Integrated with GIS

A geospatial system for imagery-driven insights, deep understanding, and decisive action

ปฏิวัติวงการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภาพถ่าย

ทุกวันนี้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ วงการวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ต่างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีภาพถ่าย เพราะช่วยเพิ่มความสามารถในการเห็นภาพรวมการดำเนินงาน และเห็นโอกาสใหม่ ๆ ทั้งในปัจจุบันการเก็บภาพโดยใช้โดรน เครื่องบิน และดาวเทียมก็ทำได้มากกว่าที่เคย และสามารถสร้างภาพของทั้งโลกได้รวดเร็วแทบในทันที ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับภาพถ่ายและระบบ GIS ยังทำให้คุณดึงข้อมูลจากแต่ละพิกเซลได้มากขึ้น ทั้งยังแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นการจำลองโลกดิจิทัลที่สมจริงได้

เทคโนโลยีสำหรับภาพถ่ายที่ครบวงจร

ตลอดทุกขั้นตอนของงานด้านภาพถ่ายและการสำรวจระยะไกลสามารถทำได้ภายในซอฟต์แวร์เดียว
ตั้งแต่การวางแผนการบินโดรน ไปจนกระทั่งการฝึกโมเดล Deep learning

นำข้อมูลการสำรวจระยะไกลไปใช้ได้หลายวิธี

ด้วยความสามารถของ ArcGIS ซอฟต์แวร์ Location intelligence ชั้นนำระดับโลก ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการจัดการข้อมูล การสร้างแผนที่ และเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหนือชั้น

รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เข้าด้วยกัน

รวมภาพถ่ายและข้อมูลทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินได้อย่างแม่นยำ

ปฏิวัติวงการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภาพถ่าย

ทุกวันนี้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ วงการวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ต่างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีภาพถ่าย เพราะช่วยเพิ่มความสามารถในการเห็นภาพรวมการดำเนินงาน และเห็นโอกาสใหม่ ๆ ทั้งในปัจจุบันการเก็บภาพโดยใช้โดรน เครื่องบิน และดาวเทียมก็ทำได้มากกว่าที่เคย และสามารถสร้างภาพของทั้งโลกได้รวดเร็วแทบในทันที ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับภาพถ่ายและระบบ GIS ยังทำให้คุณดึงข้อมูลจากแต่ละพิกเซลได้มากขึ้น ทั้งยังแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นการจำลองโลกดิจิทัลที่สมจริงได้

เทคโนโลยีสำหรับภาพถ่ายที่ครบวงจร

ตลอดทุกขั้นตอนของงานด้านภาพถ่ายและการสำรวจระยะไกลสามารถทำได้ภายในซอฟต์แวร์เดียว ตั้งแต่การวางแผนการบินโดรน ไปจนกระทั่งการฝึกโมเดล Deep learning

นำข้อมูลการสำรวจระยะไกลไปใช้ได้หลายวิธี

ด้วยความสามารถของ ArcGIS ซอฟต์แวร์ Location intelligence ชั้นนำระดับโลก ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการจัดการข้อมูล การสร้างแผนที่ และเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหนือชั้น

รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เข้าด้วยกัน

รวมภาพถ่ายและข้อมูลทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินได้อย่างแม่นยำ

ผลลัพธ์จากเทคโนโลยีภาพถ่ายด้วย ArcGIS

ซอฟต์แวร์จาก Esri ครองตลาดเทคโนโลยีด้านโลเคชันมานานกว่า 50 ปี และทุกวันนี้ซอฟต์แวร์ ArcGIS คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ Business intelligence
ขององค์กรต่าง ๆ มากกว่า 350,000 องค์กรทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์ปกป้องระบบนิเวศในเกาะฟอล์กแลนด์

ในทุก ๆ ปีนักชีววิทยาจะติดตามประชากรเพนกวินโดยนับจำนวนนกที่รวมตัวกันเพื่อทำรังตามชายฝั่งของเกาะฟอล์กแลนด์ โดยนักวิจัยจะใช้ ArcGIS เพื่อเร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น และวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก
โดรนของพื้นที่นั้นด้วยโมเดล Deep learning ที่ถูกฝึกให้จดจำสายพันธุ์นกที่กำลังทำการติดตาม

บริษัทประกันภัยช่วยเหลือลูกค้าหลังภัยพิบัติได้เร็วขึ้น

กลุ่มบริษัทประกันภัยใช้เครื่องบินเพื่อเก็บภาพถ่ายทางอากาศของสิ่งก่อสร้างที่เสียหายภายหลังภัยพิบัติ และใช้ ArcGIS ในการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อประเมินความเสียหายได้แม่นยำและรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ยื่นเคลมประกันให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น

พลิกโฉมเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน

บริษัทด้านการเกษตรแห่งหนึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และ ArcGIS เพื่อพัฒนาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติแทนวิธีเดิมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการถ่ายภาพฟาร์มจากมุมสูงทำให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นในคราวเดียว ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลเกรนาดาสร้างโลกดิจิทัลเพื่อคาดการณ์อนาคต

รัฐในประเทศเกรเนดาใช้ข้อมูลเซนเซอร์ทางอากาศและ ArcGIS สร้างแผนที่ทั้งประเทศแบบ Digital twin โดยโมเดล 3 มิติเสมือนจริงนี้ถูกนำมาใช้ในการทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรจะได้รับความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ

ผลลัพธ์จากเทคโนโลยีภาพถ่ายด้วย ArcGIS

ซอฟต์แวร์จาก Esri ครองตลาดเทคโนโลยีด้านโลเคชันมานานกว่า 50 ปี และทุกวันนี้ซอฟต์แวร์ ArcGIS คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ Business intelligence
ขององค์กรต่าง ๆ มากกว่า 350,000 องค์กรทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์ปกป้องระบบนิเวศในเกาะฟอล์กแลนด์

ในทุก ๆ ปีนักชีววิทยาจะติดตามประชากรเพนกวินโดยนับจำนวนนกที่รวมตัวกันเพื่อทำรังตามชายฝั่งของเกาะฟอล์กแลนด์ โดยนักวิจัยจะใช้ ArcGIS เพื่อเร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น และวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนของพื้นที่นั้นด้วยโมเดล Deep learning ที่ถูกฝึกให้จดจำสายพันธุ์นกที่กำลังทำการติดตาม

บริษัทประกันภัยช่วยเหลือลูกค้าหลังภัยพิบัติได้เร็วขึ้น

กลุ่มบริษัทประกันภัยใช้เครื่องบินเพื่อเก็บภาพถ่ายทางอากาศของสิ่งก่อสร้างที่เสียหายภายหลังภัยพิบัติ และใช้ ArcGIS ในการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อประเมินความเสียหายได้แม่นยำและรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ยื่นเคลมประกันให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น

พลิกโฉมเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน

บริษัทด้านการเกษตรแห่งหนึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และ ArcGIS เพื่อพัฒนาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติแทนวิธีเดิมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการถ่ายภาพฟาร์มจากมุมสูงทำให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นในคราวเดียว ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลเกรนาดาสร้างโลกดิจิทัลเพื่อคาดการณ์อนาคต

รัฐในประเทศเกรเนดาใช้ข้อมูลเซนเซอร์ทางอากาศและ ArcGIS สร้างแผนที่ทั้งประเทศแบบ Digital twin โดยโมเดล 3 มิติเสมือนจริงนี้ถูกนำมาใช้ในการทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรจะได้รับความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ

โซลูชันแก้ปัญหาท้องถิ่นและปัญหาของโลก

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และระบบ GIS เปลี่ยนข้อมูลการสำรวจระยะไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โซลูชันแก้ปัญหาท้องถิ่นและปัญหาของโลก

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และระบบ GIS เปลี่ยนข้อมูลการสำรวจระยะไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองรับข้อมูลเซนเซอร์หลายประเภท

เปลี่ยนวิธีทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในแต่ละขั้นตอน

Content

Management

Reality Mapping

Analysis and AI

Visualization and interpretation

Content

คุณสามารถใช้ภาพถ่ายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ภายใน ArcGIS Living Atlas of the World และจากพันธมิตรต่าง ๆ ของเรา ทั้งคุณยังสามารถนำภาพถ่ายเหล่านี้ไปผสมผสานเข้ากับข้อมูลของคุณได้ง่าย ๆ ArcGIS ยังรองรับข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม

Management

ArcGIS มีเครื่องมือสำหรับการโฮสติ้ง การจัดการ และการสตรีมภาพถ่าย ที่ช่วยให้องค์กรของคุณนำภาพถ่ายไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ArcGIS ยังมีระบบจัดการภาพถ่ายที่สามารถปรับขนาดได้โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Esri และใช้สำหรับการวิเคราะห์ สร้างแผนที่ และแชร์ข้อมูลภายในองค์กร

Reality Mapping

ArcGIS สามารถสร้างภาพในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือ Reality capture และ Photogrammetry ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างแผนที่ โมเดล และออร์โธโมเสกที่มีรายละเอียดสูงจากข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลแรสเตอร์ทุกประเภท ทั้งยังมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับทำแผนที่ด้วยโดรนที่เชื่อมเข้ากับระบบบริหารจัดการฝูงโดรนและการวางแผนการบิน

Analysis and AI

ArcGIS มีเครื่องมือวิเคราะห์ภาพถ่ายที่เหนือชั้น ครอบคลุมการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ และการวิเคราะห์วิดีโอ ทั้งยังสามารถผสานการวิเคราะห์ภาพถ่ายเข้ากับ AI โดยใช้โมเดลที่ถูกฝึกมาแล้วหรือโมเดลที่กำหนดเองก็ได้ ทำให้การวิเคราะห์ภาพถ่ายจำนวนมากรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถจดจำรูปแบบและรูปทรงได้แบบอัตโนมัติ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมหาศาลได้

Visualization and interpretation

ArcGIS ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ลูกค้า หรือคนทั่วไปมองภาพถ่ายและข้อมูลได้ลึกกว่าเดิม และสามารถตีความภาพถ่ายและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งคุณยังสามารถสร้างและแชร์ข้อมูลจากภาพถ่ายและข้อมูลการสำรวจระยะไกลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอคทีฟ รายงานที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวที่เล่าด้วยภาพ

Content

Management

Reality Mapping

Analysis and AI

Visualization and interpretation

Content

คุณสามารถใช้ภาพถ่ายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ภายใน ArcGIS Living Atlas of the World และจากพันธมิตรต่าง ๆ ของเรา ทั้งคุณยังสามารถนำภาพถ่ายเหล่านี้ไปผสมผสานเข้ากับข้อมูลของคุณได้ง่าย ๆ ArcGIS ยังรองรับข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม

Management

ArcGIS มีเครื่องมือสำหรับการโฮสติ้ง การจัดการ และการสตรีมภาพถ่าย ที่ช่วยให้องค์กรของคุณนำภาพถ่ายไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ArcGIS ยังมีระบบจัดการภาพถ่ายที่สามารถปรับขนาดได้โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Esri และใช้สำหรับการวิเคราะห์ สร้างแผนที่ และแชร์ข้อมูลภายในองค์กร

Reality Mapping

ArcGIS สามารถสร้างภาพในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือ Reality capture และ Photogrammetry ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างแผนที่ โมเดล และออร์โธโมเสกที่มีรายละเอียดสูงจากข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูล
แรสเตอร์ทุกประเภท ทั้งยังมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับทำแผนที่ด้วยโดรนที่เชื่อมเข้ากับระบบบริหารจัดการฝูงโดรนและการวางแผนการบิน

Analysis and AI

ArcGIS มีเครื่องมือวิเคราะห์ภาพถ่ายที่เหนือชั้น ครอบคลุมการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ และการวิเคราะห์วิดีโอ ทั้งยังสามารถผสานการวิเคราะห์ภาพถ่ายเข้ากับ AI โดยใช้โมเดลที่ถูกฝึกมาแล้วหรือโมเดลที่กำหนดเองก็ได้ ทำให้การวิเคราะห์ภาพถ่ายจำนวนมากรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถจดจำรูปแบบและรูปทรงได้แบบอัตโนมัติ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมหาศาลได้

Visualization and interpretation

ArcGIS ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ลูกค้า หรือคนทั่วไปมองภาพถ่ายและข้อมูลได้ลึกกว่าเดิม และสามารถตีความภาพถ่ายและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งคุณยังสามารถสร้างและแชร์ข้อมูลจากภาพถ่ายและข้อมูลการสำรวจระยะไกลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอคทีฟ รายงานที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวที่เล่าด้วยภาพ