Imagery & Remote Sensing

Imagery & Remote Sensing

รู้จักโลกด้วย ArcGIS
เปลี่ยนการสำรวจโลกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปี่ยมพลัง

ข้อมูลเชิงรุกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ


Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยธุรกิจคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการวิเคราะห์ การบริหาร และการประสานงานกับทั้งองค์กร และค้นพบทุกคำตอบทางธุรกิจได้ทันเวลาด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่าย และข้อมูล Remote sensing ที่บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ Location-based intelligence ที่ดีที่สุด

Content

ArcGIS รวบรวมคอลเลคชันรูปภาพ ภูมิประเทศ และภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดบนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มเรื่องราวให้กับงานของคุณ

Visualization and Exploitation

ค้นพบอำนาจแห่งการสำรวจโลกผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บ และมือถือ ซึ่งนำมาประกอบการตัดสินใจให้มีเหตุผลยิ่งขึ้น

Analysis

ดึงข้อมูล Location-based information มาจาก Geospatial data เช่น การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน วัตถุและลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

Management

แยกประเภทการถือครองรูปภาพเพื่อให้การจัดเก็บ และเผยแพร่รูปภาพในบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าระบบ ปรับเปลี่ยน และปลดล็อคข้อมูลได้อีกด้วย

Map Production

สร้างข้อมูลภาพที่เชื่อถือได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Orthomosaics, Digital elevation models, 3D meshes และ Topographic maps เป็นต้น

IMAGES IN ARCGIS
แพลตฟอร์มเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายตั้งแต่ภายในประเทศจนถึงระดับโลก

Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยการตัดสินใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพราะเซนเซอร์ที่ใช้ในโดรน เครื่องบิน และจานดาวเทียมทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ได้เปรียบ และได้ค้นพบข้อมูลอีกมหาศาลที่ไม่เคยมีใครนำมาใช้

ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้


ArcGIS พร้อมตอบทุกความต้องการของคุณ เพราะสามารถปรับใช้ได้ทั้งในรูปแบบ Workstations และ Cloud หรือใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้

Imagery_One-workstation

One workstation

ArcGIS มากความสามารถ


 • จัดการรูปภาพได้ดี
 • แสดงผลแบบเหนือชั้น
 • สามารถเข้าถึงคอลเลคชันรูปภาพต่าง ๆ ได้
 • ประมวลผลอย่างรวดเร็ว
Imagery_Enterprise-enabled

Enterprise enabled

ปรับเปลี่ยนขนาดได้ และปลอดภัย


 • เลือกใช้แบบ Local หรือ Cloud ได้
 • มีระบบงานที่วิเคราะห์รูปภาพซับซ้อน
 • การจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เมื่อเพิ่มหรือลดขนาด
Imagery_Cloud-Ready

Cloud ready

เกตเวย์สู่การวิเคราะห์รูปภาพบนเว็บ


 • สร้างและแชร์ได้
 • มีคอลเลคชันรูปภาพที่ใหญ่ที่สุดโลก
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บน Cloud
 • บริการจัดการที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้

สำรวจโลกเพื่อความเข้าใจที่มากกว่า


ArcGIS Imagery Book บรรจุรูปภาพ แอปพลิเคชัน แผนที่ แบบฝึกหัด และ Tutorials จำนวนมหาศาลอยู่ในซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ซึ่งภายในซอฟท์แวร์นี้จะถ่ายทอดความสำคัญของรูปภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกได้

รู้จักโลกด้วย ArcGIS
เปลี่ยนการสำรวจโลกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปี่ยมพลัง

ข้อมูลเชิงรุกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ


Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยธุรกิจคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการวิเคราะห์ การบริหาร และการประสานงานกับทั้งองค์กร และค้นพบทุกคำตอบทางธุรกิจได้ทันเวลาด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่าย และข้อมูล Remote sensing ที่บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ Location-based intelligence ที่ดีที่สุด

Content

ArcGIS รวบรวมคอลเลคชันรูปภาพ ภูมิประเทศ และภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดบนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มเรื่องราวให้กับงานของคุณ

Visualization and Exploitation

ค้นพบอำนาจแห่งการสำรวจโลกผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บ และมือถือ ซึ่งนำมาประกอบการตัดสินใจให้มีเหตุผลยิ่งขึ้น

Analysis

ดึงข้อมูล Location-based information มาจาก Geospatial data เช่น การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน วัตถุและลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

Management

แยกประเภทการถือครองรูปภาพเพื่อให้การจัดเก็บ และเผยแพร่รูปภาพในบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าระบบ ปรับเปลี่ยน และปลดล็อคข้อมูลได้อีกด้วย

Map Production

สร้างข้อมูลภาพที่เชื่อถือได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Orthomosaics, Digital elevation models, 3D meshes และ Topographic maps เป็นต้น

IMAGES IN ARCGIS
แพลตฟอร์มเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายตั้งแต่ภายในประเทศจนถึงระดับโลก

Esri Geospatial Cloud พร้อมช่วยการตัดสินใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพราะเซนเซอร์ที่ใช้ในโดรน เครื่องบิน และจานดาวเทียมทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ได้เปรียบ และได้ค้นพบข้อมูลอีกมหาศาลที่ไม่เคยมีใครนำมาใช้

ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้


ArcGIS พร้อมตอบทุกความต้องการของคุณ เพราะสามารถปรับใช้ได้ทั้งในรูปแบบ Workstations และ Cloud หรือใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้

Imagery_One-workstation

One workstation

ArcGIS มากความสามารถ


 • จัดการรูปภาพได้ดี
 • แสดงผลแบบเหนือชั้น
 • สามารถเข้าถึงคอลเลคชันรูปภาพต่าง ๆ ได้
 • ประมวลผลอย่างรวดเร็ว
Imagery_Enterprise-enabled

Enterprise enabled

ปรับเปลี่ยนขนาดได้ และปลอดภัย


 • เลือกใช้แบบ Local หรือ Cloud ได้
 • มีระบบงานที่วิเคราะห์รูปภาพซับซ้อน
 • การจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เมื่อเพิ่มหรือลดขนาด
Imagery_Cloud-Ready

Cloud ready

เกตเวย์สู่การวิเคราะห์รูปภาพบนเว็บ


 • สร้างและแชร์ได้
 • มีคอลเลคชันรูปภาพที่ใหญ่ที่สุดโลก
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บน Cloud
 • บริการจัดการที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้

สำรวจโลกเพื่อความเข้าใจที่มากกว่า


ArcGIS Imagery Book บรรจุรูปภาพ แอปพลิเคชัน แผนที่ แบบฝึกหัด และ Tutorials จำนวนมหาศาลอยู่ในซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ซึ่งภายในซอฟท์แวร์นี้จะถ่ายทอดความสำคัญของรูปภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกได้