ArcGIS Community Analyst

ArcGIS Community Analyst

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Community Analyst ช่วยจัดการงานที่น่าเบื่อให้คุณ ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกๆ ระดับ พลังของการเข้าถึงข้อมูล การสร้างภาพทางพื้นที่ และการจัดทำรายงานพร้อมให้คุณใช้งานในทันที เวบแอปพลิเคชันในรูปแบบคลาวด์โซลูชันที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งใดๆ ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานความสามารถทาง GIS ได้ง่ายและสะดวก

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.จัดลำดับความสำคัญของโครงการชุมชน

2.จัดสรรทรัพยากรสำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบใหญ่ที่สุด

3.ทำความเข้าใจลักษณะของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจเชิงนโยบาย

เข้าถึงและแจ้ง

1.ระบุประชากรที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดสูงสุด 5 เกณฑ์

2.จัดตั้งคลินิกสุขภาพสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบใหญ่ที่สุด

3.เรียนรู้ลักษณะของประชากรที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงและเข้าถึงพวกเขาด้วยวิธีที่ดีที่สุด

“การเข้าถึงข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน บ่อยครั้งที่การได้ข้อมูลพื้นที่ชนบทที่ทันสมัยเป็นเรื่องยาก” – Robert, City of West Plains

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Community Analyst ช่วยจัดการงานที่น่าเบื่อให้คุณ ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกๆ ระดับ พลังของการเข้าถึงข้อมูล การสร้างภาพทางพื้นที่ และการจัดทำรายงานพร้อมให้คุณใช้งานในทันที เวบแอปพลิเคชันในรูปแบบคลาวด์โซลูชันที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งใดๆ ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานความสามารถทาง GIS ได้ง่ายและสะดวก

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.จัดลำดับความสำคัญของโครงการชุมชน

2.จัดสรรทรัพยากรสำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบใหญ่ที่สุด

3.ทำความเข้าใจลักษณะของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจเชิงนโยบาย

เข้าถึงและแจ้ง

1.ระบุประชากรที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดสูงสุด 5 เกณฑ์

2.จัดตั้งคลินิกสุขภาพสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบใหญ่ที่สุด

3.เรียนรู้ลักษณะของประชากรที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงและเข้าถึงพวกเขาด้วยวิธีที่ดีที่สุด

“การเข้าถึงข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน บ่อยครั้งที่การได้ข้อมูลพื้นที่ชนบทที่ทันสมัยเป็นเรื่องยาก” – Robert, City of West Plains