Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainable
Development


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

การลดระยะทางในการให้ช่วยเหลือทางด้านอาหาร


USAID ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระยะการเดินทางให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี สะดวกมากขึ้น

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ช่วยให้คุณวางแผนดำเนินการและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยระบบที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดการเติบโตได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือในความก้าวหน้าให้กับชุมชน

วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการในการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถมุ่งเน้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก

วัดผลกระทบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ Location Intelligence ช่วยให้คุณสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายและหาเงินทุนในอนาคต และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ ผ่านทาง Interactive Dashboard ได้อีกด้วย

เสริมสร้างความร่วมมือ

ArcGIS เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคู่ค้าหรือลูกค้า ด้วย configure apps, แผนที่แบบ Interactive และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับภาคประชาชน

Case Study

เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

National Audubon Society

การใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูล ทำให้ National Audubon Society สามารถดำเนินการอย่างครอบคลุมการสำรวจชนิดพันธุ์นกที่มีการป้องกันในรัฐวอชิงตัน


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

การลดระยะทางในการให้ช่วยเหลือทางด้านอาหาร


USAID ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระยะการเดินทางให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี สะดวกมากขึ้น

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ช่วยให้คุณวางแผนดำเนินการและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยระบบที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดการเติบโตได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือในความก้าวหน้าให้กับชุมชน

วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการในการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถมุ่งเน้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก

วัดผลกระทบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ Location Intelligence ช่วยให้คุณสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายและหาเงินทุนในอนาคต และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ ผ่านทาง Interactive Dashboard ได้อีกด้วย

เสริมสร้างความร่วมมือ

ArcGIS เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคู่ค้าหรือลูกค้า ด้วย configure apps, แผนที่แบบ Interactive และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับภาคประชาชน

Case Study

เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

National Audubon Society

การใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูล ทำให้ National Audubon Society สามารถดำเนินการอย่างครอบคลุมการสำรวจชนิดพันธุ์นกที่มีการป้องกันในรัฐวอชิงตัน