ArcGIS for SharePoint

ArcGIS for SharePoint

สร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลใน Microsoft SharePoint


ArcGIS for SharePoint เป็นโปรแกรมที่ให้คุณสร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลที่อยู่ใน Microsoft SharePoint มองข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcGIS maps ใช้เครื่องมือ ArcGIS เพื่อจัดการและวิเคราะห์ทำความเข้าใจเชิงลึกและทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ของคุณด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานจาก ArcGIS จากนั้นแบ่งปันแผนที่ที่คุณสร้างขึ้น

เปิดขุมพลังของแผนที่

ให้ผู้ใช้งาน SharePoint ตลอดทั้งองค์กรของคุณสามารถใช้ ค้นหา และแบ่งปันข้อมูลแผนที่และเอกสารที่มีข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในกรอบการทำงานของ SharePoint ที่คุ้นเคย

ระบุ Tag และค้นหาเอกสารได้ง่าย

ช่วยทีมของคุณค้นหาเอกสารสำคัญได้รวดเร็ว ด้วยการลากและวางเอกสารไปบนแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geotag) ให้เอกสาร เมื่อคุณต้องการข้อมูล คลิกบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลที่ถูก Tag นี้

เพิ่มแผนที่ในหน้า SharePoint

เปลี่ยนรายการใน SharePoint list ของคุณเป็นแผนที่เพื่อความชัดเจน เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานของ Esri ในหน้า SharePoint ของคุณเพื่อมุมมองที่ดีขึ้นในโครงการของคุณ

กำหนดค่าส่วนต่างๆ ของเว็บที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ

เปลี่ยนรายการใน SharePoint list ของคุณเป็นแผนที่เพื่อความชัดเจน เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานของ Esri ในหน้า SharePoint ของคุณเพื่อมุมมองที่ดีขึ้นในโครงการของคุณ

วิธีการใหม่เพื่อดูข้อมูลใน SharePoint

กำหนดตำแหน่ง

ใช้ ArcGIS Maps กำหนดขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถเปิดใช้ SharePoint list บนแผนที่  รายการยังคงเป็นปัจจุบันแม้ขณะที่คุณเพิ่มข้อมูล

สร้างแผนที่

ใช้ ArcGIS Maps กำหนดขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถเปิดใช้ SharePoint list บนแผนที่  รายการยังคงเป็นปัจจุบันแม้ขณะที่คุณเพิ่มข้อมูล

ค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว

ด้วยการลากและวางเอกสารไปบนแผนที่เพื่อทำ Tag ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยการใช้ ArcGIS Map Search app part  ค้นหาข้อมูลอีกครั้งเพื่อคุณคลิกที่แผนที่

สร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลใน Microsoft SharePoint


ArcGIS for SharePoint เป็นโปรแกรมที่ให้คุณสร้างแผนที่และค้นหาข้อมูลที่อยู่ใน Microsoft SharePoint มองข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcGIS maps ใช้เครื่องมือ ArcGIS เพื่อจัดการและวิเคราะห์ทำความเข้าใจเชิงลึกและทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ของคุณด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานจาก ArcGIS จากนั้นแบ่งปันแผนที่ที่คุณสร้างขึ้น

เปิดขุมพลังของแผนที่

ให้ผู้ใช้งาน SharePoint ตลอดทั้งองค์กรของคุณสามารถใช้ ค้นหา และแบ่งปันข้อมูลแผนที่และเอกสารที่มีข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในกรอบการทำงานของ SharePoint ที่คุ้นเคย

ระบุ Tag และค้นหาเอกสารได้ง่าย

ช่วยทีมของคุณค้นหาเอกสารสำคัญได้รวดเร็ว ด้วยการลากและวางเอกสารไปบนแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geotag) ให้เอกสาร เมื่อคุณต้องการข้อมูล คลิกบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลที่ถูก Tag นี้

เพิ่มแผนที่ในหน้า SharePoint

เปลี่ยนรายการใน SharePoint list ของคุณเป็นแผนที่เพื่อความชัดเจน เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานของ Esri ในหน้า SharePoint ของคุณเพื่อมุมมองที่ดีขึ้นในโครงการของคุณ

กำหนดค่าส่วนต่างๆ ของเว็บที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ

เปลี่ยนรายการใน SharePoint list ของคุณเป็นแผนที่เพื่อความชัดเจน เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่พร้อมใช้งานของ Esri ในหน้า SharePoint ของคุณเพื่อมุมมองที่ดีขึ้นในโครงการของคุณ

วิธีการใหม่เพื่อดูข้อมูลใน SharePoint

กำหนดตำแหน่ง

ใช้ ArcGIS Maps กำหนดขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถเปิดใช้ SharePoint list บนแผนที่  รายการยังคงเป็นปัจจุบันแม้ขณะที่คุณเพิ่มข้อมูล

สร้างแผนที่

ใช้ ArcGIS Maps กำหนดขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถเปิดใช้ SharePoint list บนแผนที่  รายการยังคงเป็นปัจจุบันแม้ขณะที่คุณเพิ่มข้อมูล

ค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว

ด้วยการลากและวางเอกสารไปบนแผนที่เพื่อทำ Tag ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยการใช้ ArcGIS Map Search app part  ค้นหาข้อมูลอีกครั้งเพื่อคุณคลิกที่แผนที่