Transportation

Transportation

Transportation

สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก


นำประสิทธิภาพและข้อมูลที่ดีกว่ามาใช้ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการ ดำเนินงาน และการบำรุงรักษา พร้อมการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทรงพลังมาสู่องค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยจัดการข้อมูล เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สร้างระบบบันทึก

จัดระเบียบและรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพให้พนักงาน

แต่ละส่วนงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

สร้าง Workflow ที่ลงตัว

นำข้อมูลอัจฉริยะเชิงพื้นที่มาสู่ระบบธุรกิจองค์กรของคุณ เพื่อค้นพบความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำ GIS ไปใช้ในภาคสนาม

ลดการใช้กระดาษ ปรับปรุงการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาคสนาม

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

ช่วยตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนควรมีการบำรุงรักษา

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก และบริหารขอบเขตความปลอดภัย เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทำงานเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร

เมื่อทราบพื้นที่ที่จะมีการปรับปรุง ArcGIS จะช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง และเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ Real-time เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน และช่วยรักษาความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

แผนที่จะแสดงข้อมูลให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน

ในระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษา แผนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีพื้นที่ใดอยู่ในระหว่างการปรับปรุง และอัปเดตความคืบหน้า ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างและความล่าช้าของการจราจร

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

พนักงานภาคสนามและสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้สามารถวางแผนงานรวมถึงการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Case Study

กรมการขนส่งของรัฐฟลอริดา

พัฒนาระบบ e-maintenance โดยใช้ Survey123 และ ArcGIS Collector เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ทำให้รัฐฟลอริดามุ่งสู่ความเป็นเลิศในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

Smart Transportation

แพลตฟอร์ม ArcGIS ช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังของลูกค้า ประหยัดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย

เทคโนโลยี GIS ช่วยบริหารจัดการท่าเรื่อที่พลุกพล่านอย่างท่าเรือRotterdam

แพลตฟอร์ม ArcGIS ตอบสนองเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ช่วยบริหารท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก


นำประสิทธิภาพและข้อมูลที่ดีกว่ามาใช้ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการ ดำเนินงาน และการบำรุงรักษา พร้อมการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทรงพลังมาสู่องค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยจัดการข้อมูล เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สร้างระบบบันทึก

จัดระเบียบและรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพให้พนักงาน

แต่ละส่วนงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

สร้าง Workflow ที่ลงตัว

นำข้อมูลอัจฉริยะเชิงพื้นที่มาสู่ระบบธุรกิจองค์กรของคุณ เพื่อค้นพบความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำ GIS ไปใช้ในภาคสนาม

ลดการใช้กระดาษ ปรับปรุงการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาคสนาม

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

ช่วยตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนควรมีการบำรุงรักษา

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก และบริหารขอบเขตความปลอดภัย เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทำงานเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร

เมื่อทราบพื้นที่ที่จะมีการปรับปรุง ArcGIS จะช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง และเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ Real-time เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน และช่วยรักษาความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

แผนที่จะแสดงข้อมูลให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน

ในระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษา แผนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีพื้นที่ใดอยู่ในระหว่างการปรับปรุง และอัปเดตความคืบหน้า ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างและความล่าช้าของการจราจร

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

พนักงานภาคสนามและสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Case Study

กรมการขนส่งของรัฐฟลอริดา

พัฒนาระบบ e-maintenance โดยใช้ Survey123 และ ArcGIS Collector เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ทำให้รัฐฟลอริดามุ่งสู่ความเป็นเลิศในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

Smart Transportation

แพลตฟอร์ม ArcGIS ช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังของลูกค้า ประหยัดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย

เทคโนโลยี GIS ช่วยบริหารจัดการท่าเรื่อที่พลุกพล่านอย่างท่าเรือRotterdam

แพลตฟอร์ม ArcGIS ตอบสนองเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ช่วยบริหารท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน