Transportation

Transportation


สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


GIS นำประสิทธิภาพและข้อมูลที่ดีกว่ามาใช้ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการ ดำเนินงาน และการบำรุงรักษา นำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทรงพลังมาสู่องค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยจัดการข้อมูลเพื่อช่วยมนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สร้างระบบบันทึก

จัดระเบียบและรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพพนักงานของคุณ

มอบข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละหน่วยธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

สร้าง Workflow ที่ลงตัว

นำข้อมูลอัจฉริยะเชิงพื้นที่มาสู่ระบบธุรกิจองค์กรของคุณ เพื่อค้นพบความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำ GIS ไปใช้ในภาคสนาม

ปรับปรุงการประสานงานและบรรลุประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกิจกรรมภาคสนาม ลดการใช้กระดาษ

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

ช่วยตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนควรมีการบำรุงรักษา

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก และบริหารขอบเขตความปลอดภัย เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทำงานเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร

เมื่อได้พื้นที่ที่จะมีการปรับปรุง ArcGIS จะช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง และเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ Real-time เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน และช่วยรักษาความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

แผนที่จะแสดงข้อมูลให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน

ในระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษาแผนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีพื้นที่ใดอยู่ในระหว่างการปรับปรุง และอัปเดตความคืบหน้า ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างและความล่าช้าของการจราจร

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

พนักงานภาคสนามและสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ GIS

Case Study

กรมการขนส่งของรัฐฟลอริดา

พัฒนาระบบ e-maintenance โดยใช้ Survey123 และ Collector for ArcGIS เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ทำให้รัฐฟลอริดามุ่งสู่ความเป็นเลิศในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

Smart Transportation

แพลตฟอร์ม ArcGIS ช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังของลูกค้า ประหยัดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย

เทคโนโลยี GIS ช่วยบริหารจัดการท่าเรื่อที่พลุกพล่านอย่างท่าเรือRotterdam

ที่ท่าเรือที่พลุกพล่านนี้ เรือแล่นในทุกๆ 6 นาที ตอนนี้ท่าเรือ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ตอบสนองเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ด้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดในโลก


สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


GIS นำประสิทธิภาพและข้อมูลที่ดีกว่ามาใช้ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการ ดำเนินงาน และการบำรุงรักษา นำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทรงพลังมาสู่องค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยจัดการข้อมูลเพื่อช่วยมนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สร้างระบบบันทึก

จัดระเบียบและรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพพนักงานของคุณ

มอบข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละหน่วยธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

สร้าง Workflow ที่ลงตัว

นำข้อมูลอัจฉริยะเชิงพื้นที่มาสู่ระบบธุรกิจองค์กรของคุณ เพื่อค้นพบความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำ GIS ไปใช้ในภาคสนาม

ปรับปรุงการประสานงานและบรรลุประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกิจกรรมภาคสนาม ลดการใช้กระดาษ

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

ช่วยตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนควรมีการบำรุงรักษา

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก และบริหารขอบเขตความปลอดภัย เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทำงานเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร

เมื่อได้พื้นที่ที่จะมีการปรับปรุง ArcGIS จะช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง และเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ Real-time เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน และช่วยรักษาความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

แผนที่จะแสดงข้อมูลให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน

ในระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษาแผนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีพื้นที่ใดอยู่ในระหว่างการปรับปรุง และอัปเดตความคืบหน้า ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างและความล่าช้าของการจราจร

การประยุต์ใช้ GIS ในธุรกิจคมนาคมขนส่ง

พนักงานภาคสนามและสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ GIS

Case Study

กรมการขนส่งของรัฐฟลอริดา

พัฒนาระบบ e-maintenance โดยใช้ Survey123 และ Collector for ArcGIS เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ทำให้รัฐฟลอริดามุ่งสู่ความเป็นเลิศในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

Smart Transportation

แพลตฟอร์ม ArcGIS ช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังของลูกค้า ประหยัดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย

เทคโนโลยี GIS ช่วยบริหารจัดการท่าเรื่อที่พลุกพล่านอย่างท่าเรือRotterdam

ที่ท่าเรือที่พลุกพล่านนี้ เรือแล่นในทุกๆ 6 นาที ตอนนี้ท่าเรือ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ตอบสนองเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ด้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดในโลก