ทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์โลกของการทำธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับ “Data” ข้อมูลทุกๆ อย่างล้วนมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ "Location Data " หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลทรงคุณค่าในการนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจหรือแผนการตลาด และสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ซึ่งในส่วนการจะสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นหลายธุรกิจประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลา การตามหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ หรือแม้กระทั่งปัญหาจากการไม่ทราบว่าจะนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรได้บ้าง การมีข้อมูลแบบเจาะลึกเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการต่างเผชิญสารพัดปัญหาธุรกิจ หากมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ insights ก็จะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย ArcGIS Business Analyst ตัวช่วยหา Insights เพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการใช้ข้อมูลพื้นที่อย่างซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst ผู้ช่วยสำรวจข้อมูลพื้นที่ ที่เน้นด้านการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเทคโนโลยี GIS เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก ArcGIS จะช่วยเพิ่มมุมมองให้ภาคธุรกิจด้วยการใช้ Location-driven หรือการนำข้อมูลชิงลึกมาวิเคราะห์ร่วมกับทำเลที่ตั้ง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ทั้งด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์...

รายงาน UBS เดือนเมษายนคาดการณ์ว่าร้านค้าปลีก 80,000 แห่งในสหรัฐฯ หรือเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของร้านค้าทั้งหมดในประเทศจะปิดตัวลงในปี 2026 ในขณะที่ยอดขายอีคอมเมิร์ซจะเพิ่มขึ้นเป็น 27% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด บริษัทค้าปลีกที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกำลังผสมผสานสองโหมดของการช็อปปิ้งเข้ากับกลยุทธ์แบบ Omnichannel ที่สามารถจุดประกายความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้ที่ระบบกลางเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายต่อไปเป็นการผสมผสานทั้งสองช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้ที่ระบบกลางเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายต่อไป ผู้ค้าปลีกเครื่องกีฬารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา DICK’S Sporting Goods ได้ใช้วิธีนี้ เพิ่มเครือข่ายหน้าร้าน เพื่อเสริมช่องทางทางออนไลน์ที่กำลังเติบโต บริษัทใช้ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าปลีก การใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สร้างโดย GIS หรือที่เรียกว่าข้อมูลตำแหน่งอัจฉริยะ บริษัทคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในพื้นที่การค้าใหม่และวิเคราะห์ความหนาแน่นและระยะห่างของร้านค้าในตลาด ส่วนหนึ่ง บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวได้ เนื่องจากได้จัดตั้งเครือข่ายร้านค้าทางกายภาพที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่การค้าซึ่งประเมินโดยนักวิเคราะห์ GIS เป็นประจำทุกปี Jack Holden ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS และนักวิเคราะห์การวิจัยตลาดของ DICK'S กล่าวว่า "ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในที่นี้มีขนาดใหญ่มาก...

Dark Stores หรือร้านค้าปลีกหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีไว้สำหรับการช็อปปิ้งออนไลน์โดยเฉพาะ โดยทั่วไปเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในบริการ เป็นเทรนด์ที่ผู้ค้าปลีกอย่าง Walmart ได้ทำการทดลองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาด E-Commerce ในขณะที่ Dark Stores สามารถช่วยให้แบรนด์ออกแบบเครือข่ายที่คล่องตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ แต่ก็ทำให้การวิเคราะห์ตลาดแบบเดิมซับซ้อนขึ้นด้วย จึงมีวิธีที่บริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าคือ Micro-Fulfillment Centers (MFCs) การใช้บริการคลังสินค้าแบบนี้เป็นการเลือกใช้บริการของคลังสินค้าเพียงส่วนหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบและคลังสินค้าเองทั้งหมด การใช้บริการแบบนี้ เหมาะกับการขายในพื้นที่ที่มีความต้องการซื้อออนไลน์สูง การมีสต็อกอยู่ใกล้ ๆ จะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายการจัดส่งได้มาก ความซับซ้อนเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์ด้าน Location เพื่อใช้ประโยชน์จาก Location Intelligence ให้ได้มากที่สุด ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถช่วยผู้บริหารเห็นภาพของพื้นที่การขาย สามารถระบุลูกค้าที่ซื้อสินค้าบนช่องทางดิจิทัลโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ค้าปลีกที่เข้าใจว่าลูกค้าเหล่านั้นอยู่ที่ไหนสามารถวางตำแหน่งร้านค้าหรือจุดส่งสินค้าเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนํามาประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มตําแหน่งสาขา รูปแบบการให้บริการ หรือเพิ่มบริการ Delivery รวมถึงการเลือกตําแหน่งจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ผู้ค้าปลีกที่สำรวจตัวเลือกนี้ควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ก่อน COVID-19...

ปี 2020 ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดของอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าปลีก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ธุรกิจค้าปลีกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาดัชนีการค้าปลีกประจำปีของ IBM ชี้ให้เห็นธุรกิจค้าปลีกโดยรวม ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยพบว่ารายได้ลดลง 256 % ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ข้อมูลจาก Retail Metrics ในขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายของชำไปจนถึงแบรนด์เครื่องออกกำลังกายที่บ้าน เช่น Peloton กลับได้รับความต้องการอย่างล้นหลามอย่างคาดไม่ถึง ผู้ที่ใช้กลยุทธ์ E-Commerce ที่แข็งแกร่งหรือมีความสามารถในการขายสินค้าแบบ omnichannel ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยร้านค้าออนไลน์และโซเชียลมีเดียทำให้ยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น Amazon ประกาศผลกำไรสูงสุดโดยมียอดขายเติบโต 40% จากปีที่แล้ว และ E-Commerce ของ Walmart เติบโตก้าวกระโดดถึง 97 %...

ตอนนี้การติดอาวุธธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเริ่มสำคัญมากขึ้น ดังนั้นลองมารู้จัก “เทคโนโลยี GIS” อาวุธใหม่ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หาทำเลเยี่ยมเพื่อธุรกิจจากการใช้แผนที่ ผ่านมุมมองของ “ธนพร ฐิติสวัสดิ์” ผู้จัดการทั่วไปของ Esri Thailand รู้จักและเข้าใจเทคโนโลยี GIS เทคโนโลยี GIS คืออะไร? หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ แต่ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยี GIS หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีการใช้งานมายาวนานทั้งในระดับโลกและประเทศไทย โดยมี Esri เป็นผู้นำของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ Esri Thailand เล่าให้ฟังว่า เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คือการนำข้อมูลบนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้ง, เส้นถนน, อาคาร, ความหนาแน่นของประชากร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถอยู่บนแผนที่ได้ ไปวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกให้เกิดประโยชน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่หรือแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย   “จะเรียกว่าเทคโนโลยี GIS ได้ ต้องประกอบด้วย 5 ส่วนคือ อุปกรณ์ต่างๆ (hardware),...

  Carhartt ประสบความสำเร็จ ปรับกลยุทธ์สู่ Omni Channel ใช้ประโยชน์จาก Location Intelligence ช่วยให้ธุรกิจก้าวทันความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Carhartt (คาร์ฮาร์ต) นั้นก่อตั้งโดย Hamilton Carhartt ในเมือง Detroit รัฐ Michigan เมื่อปี 1889โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการผลิตเสื้อผ้าที่ทนทาน ด้วยผ้าคุณภาพดีและสวมใส่สบายให้กับวิศวกรทางรถไฟ จากการลงไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายคนงานโดยตรง ว่าเขาต้องการเสื้อผ้าแบบไหน ทำให้แบรนด์นีประสบความสำเร็จ นำมาสู่สินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ถูกใจหลายๆ คน กว่า 130 ปี ที่ Carhartt มุ่งมั่นทำงานเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยความท้าทายและซับซ้อนของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง Carhartt มีการปรับตัว เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ปรับรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายๆ ช่องทางการให้บริการ   Opening the Door to Omnichannel บริษัท...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ชี้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดส่งผลต่อตัวเลขธุรกิจค้าปลีกโดยรวมในไตรมาสที่สองหดตัวประมาณ 24.7% เทียบกับปีที่ผ่านมา แนะธุรกิจค้าปลีกยุค New Normal รีบปรับตัวใช้เทคโนโลยี ชู Retail Solution เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ดึง 2 โซลูชันหลัก “Market Planning and Site Analysis” ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุด ลดความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้ง ปรับเลือกพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ “Trade Area and Zone Planning”  ช่วยวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ ขอบเขตพื้นที่การขาย เทียบจากตำแหน่งของสาขาหรือจุดให้บริการ พบปัจจุบันธุรกิจค้าปลีก...

  เมื่อบริษัทกำลังมองหาลูกค้ารายใหม่ ผู้บริหารมี 2 ตัวเลือก คือ  ค้นหาลูกค้ารายใหม่ในตลาดเดิม หรือเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยทั่วไปอย่างหลังมักจะน่ากลัวมากกว่า เนื่องจากการตัดสินใจทางธุรกิจนั้น เต็มไปด้วยความเสี่ยง สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงในอดีตใช้ในการตัดสินใจคืออัตราของกำไรที่มากขึ้น แต่ในปัจจุบันผลกำไรนั้นต่ำลง และการแข่งขันก็สูงขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่างๆ เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดได้อย่างแม่นยำและได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยต้องวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดจากข้อมูลภายนอกต่างๆ บริษัทต่างๆ กำลังใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์รูปแบบใหม่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ผู้ค้าปลีก ธนาคาร ร้านอาหาร และบริษัทสินค้าบรรจุภัณฑ์ กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เพื่อทราบรายละเอียดในตลาดใหม่ๆ แต่ละแห่ง ธุรกิจเหล่านี้กำลังประเมินว่าข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของตลาดจะเป็นตัวกำหนดภารกิจของพวกเขาอย่างไร การเลือกตลาดใหม่โดยอิงจากข้อมูลที่ตั้งเป็นรูปแบบของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Mike Rollings รองประธานฝ่ายวิจัยของบริษัท Gartner เพิ่งเขียนบทความเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลและการวิเคราะห์ในยุคดิจิตอลว่า บริษัท ต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดได้อย่างแม่นยำ และได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 30% ต่อปี บริษัทต่างๆ...

  ก่อนที่การระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 จะเปลี่ยนรูปแบบการค้าและบรรทัดฐานทางสังคม รัฐบาลแต่ละรัฐและท้องถิ่นทั่วสหรัฐอเมริกากำลังต่อสู้กับแนวโน้มสู่สังคมไร้เงินสด เจ้าของธุรกิจบางรายมองว่าธุรกรรมไร้เงินสดเป็นหนทางแห่งอนาคตซึ่งเป็นวิธีการค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจมีช่องโหว่กับประชาชนบางกลุ่ม เช่น ชุมชนที่ยากจนที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือสินเชื่อ รวมถึง COVID-19 ก็ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น เมื่อผู้คนเลี่ยงที่จะจับเงินสด เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แล้วหันมาพกบัตรต่าง ๆ แทนการพกเงินสด รวมถึงโหลดแอปพลิเคชันของธนาคารไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอย ร้านค้าตามท้องตลาดก็พร้อมใจกันรับชำระเงินผ่านบัตรกันมากขึ้น โดยมี QR Code หรือเลขบัญชีธนาคารให้ลูกค้าสแกนแล้วกดจ่ายเงินได้เลย ดูเหมือนจะเป็นการป้องกันอันตรายที่จะมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ที่ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ทางด้านการค้าเท่านั้น   Laws Aim for Protection อย่างไรก็ตาม เมืองและรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเริ่มดำเนินการจัดการกับร้านค้าปลอดเงินสดดังกล่าว โดยการออกกฎหมายห้ามมิให้ร้านค้าปฏิเสธการรับเงินสด โดยมีรัฐฟิลาเดลเฟียและรัฐนิวเจอร์ซีได้เริ่มนําร่องไปแล้ว ส่วนนครนิวยอร์ก รัฐวอชิงตัน และซานฟรานซิสโก ก็กําลังพิจารณาร่างกฎหมายที่คล้ายคลึงออกมา  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางไม่ได้บังคับให้ร้านค้าต้องรับเฉพาะเงินสด เหตุผลของนครนิวยอร์กสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของแมสซาชูเซตส์ที่ประกาศห้ามธุรกิจไร้เงินสดเริ่มตั้งแต่ปี 1978 โดยอ้างถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือเข้าถึงสินเชื่อ ตั้งแต่นั้นมาการคัดค้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขยายตัวขึ้นโดยผู้ว่าฯ บางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้บัตรเครดิตและเนื่องจากความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดช่วยปัญหาต่างๆ...

  บริษัทแฟรนไชส์ระดับโลกอย่าง KFC ใช้ความสามารถของ Location Intelligence เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ยุ่งยากในเรื่องของการวางแผนและการขยายสาขาไปในหลายภูมิภาคและหลายประเทศ ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อมองเห็นแนวโน้มทางการตลาดและเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 9 ปีหลังจากการเข้าสู่ตลาดครั้งแรกของ KFC ในรัสเซีย บริษัทกำลังใกล้จะบรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญของร้านค้า 1,000 แห่งภายในประเทศ และ 2,000 แห่งในภูมิภาค ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำระดับโลกอย่าง Yum ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคโนโลยี GIS  โดยยอดขายในรัสเซีย กลุ่มประเทศ CIS และยุโรปตะวันออกคิดเป็น 8% ของยอดขาย KFC ทั่วโลก ตามรายงานประจำไตรมาสที่ 2 ของบริษัท ในปี 2019 ภูมิภาคนี้เป็นตลาดจำหน่ายไก่ทอดที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากจีน สหรัฐอเมริกา และเอเชีย   A Playbook for Growth จากจุดเริ่มต้น Location...