Location Intelligence หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากค้าปลีกยุคเก่าให้กลายมาเป็นค้าปลีกยุคใหม่

สิ่งที่เหลืออยู่ในพื้นที่การค้าที่ระบุ คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนเป็น “Dark Stores ” แม้ว่าผู้บริหารจะต้องการวิเคราะห์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวแปรอื่น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น Dark Stores บางแห่งเหมาะที่สุดกับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเวลาในการจัดส่งจะสั้นและสะดวกในการรับสินค้ามากกว่าคนอื่น ๆ และอาจมีโอกาสเติบโตในพื้นที่ต่างๆ เช่น ชานเมืองที่ร่ำรวยซึ่งลูกค้าจะกระจายตัวมากขึ้น แต่กำลังซื้อสินค้าทางออนไลน์มีจำนวนที่สูงขึ้น ซึ่ง Dark stores ที่มีความพร้อมและการตอบสนองที่รวดเร็วในสถานที่เหล่านี้ จะสามารถสร้างความได้เปรียบในคู่แข่ง

ข้อมูลนี้ยืนยันได้ว่าทำไมการตัดสินใจดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี GIS ช่วยให้ผู้บริหารประเมินแนวโน้มการค้าปลีกได้ดียิ่งขึ้น เช่น “Dark Stores” จะช่วยวางตำแหน่งแบรนด์ได้ดีขึ้นสำหรับอนาคตหลังการระบาดของ Covid -19 ข้อมูลระบุตำแหน่งจะช่วยให้ผู้นำองค์กรมองเห็นรูปแบบการแข่งขันทางการตลาดในอนาคตได้มากขึ้น

 

 

Tags: