บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เผยข้อมูลจาก Market Analysis Report ว่าตลาดของ Location Intelligence ทั่วโลกในปี 2562 มีมูลค่า 10,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ถึง 15.2% ในช่วงปี 2563 - 2570 โดยจากรายงานของ Forbes พบร้อยละ 53 ของผู้ประกอบการมอง Location Intelligence เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ ควบคู่กับการใช้ Big Data ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลระดับโลก Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Award ประจำปี 2563 จาก Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ นายยุทธนา หยิมการุณ (กลาง) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล (ขวา) รองอธิบดีด้านการประเมินทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดี โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมธนารักษ์สู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์...

Esri ได้รับการยกย่องทางด้านการทำแผนที่เพื่อรับมือ COVID-19 Esri สหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลเหรียญทอง Best in Business Award ประจำปี 2020 จาก Inc. Magazine ในหมวดการบริการภาครัฐ ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจและมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวก รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลจะได้รับเผยแพร่ใน Winter Issue วางแผงในวันที่ 29 ธันวาคม 2020 นำเสนอรายชื่อของธุรกิจเอกชนในสหรัฐอเมริกาทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ที่ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ถึงชุมชน อุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมในวงกว้าง แจ็ค แดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานของ Esri กล่าวว่า “ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการที่ได้มีส่วนร่วม ทีมงานของเราได้ทำงานเพื่อตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 และภัยธรรมชาติอื่นๆ ในปีนี้ภารกิจสำคัญคือการช่วยลูกค้าของเรา ในการทำงาน หรือเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี GIS เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การทำงานที่สำคัญนี้ ได้รับการยอมรับจากสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอย่างนิตยสาร Inc.” บรรณาธิการของ Inc....

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการศึกษาภูมิศาสตร์ให้เยาวชนไทย จัดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2563 หรือ GIS Day 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งวัน GIS Day จะถูกจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ให้แก่เยาวชน และคณาจารย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี GIS ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GIS และสร้างเครือข่ายทางภูมิศาสตร์ในระดับเยาวชนและคณาจารย์     ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ที่มีการเรียนสอนทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน Thailand Local Government Summit 2020 ภายใต้ Theme “Inspiring Innovative Smart Local Government” จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยบริษัท ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Building a Smart Local Government with GIS” พูดถึงการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น ในการบูรณาการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การพัฒนาบริหารจัดการงานภายในองค์กร รวมถึงการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ...

ตอนนี้การติดอาวุธธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเริ่มสำคัญมากขึ้น ดังนั้นลองมารู้จัก “เทคโนโลยี GIS” อาวุธใหม่ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หาทำเลเยี่ยมเพื่อธุรกิจจากการใช้แผนที่ ผ่านมุมมองของ “ธนพร ฐิติสวัสดิ์” ผู้จัดการทั่วไปของ Esri Thailand รู้จักและเข้าใจเทคโนโลยี GIS เทคโนโลยี GIS คืออะไร? หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ แต่ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยี GIS หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีการใช้งานมายาวนานทั้งในระดับโลกและประเทศไทย โดยมี Esri เป็นผู้นำของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ Esri Thailand เล่าให้ฟังว่า เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คือการนำข้อมูลบนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้ง, เส้นถนน, อาคาร, ความหนาแน่นของประชากร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถอยู่บนแผนที่ได้ ไปวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกให้เกิดประโยชน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่หรือแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย   “จะเรียกว่าเทคโนโลยี GIS ได้ ต้องประกอบด้วย 5 ส่วนคือ อุปกรณ์ต่างๆ (hardware),...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ชี้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดส่งผลต่อตัวเลขธุรกิจค้าปลีกโดยรวมในไตรมาสที่สองหดตัวประมาณ 24.7% เทียบกับปีที่ผ่านมา แนะธุรกิจค้าปลีกยุค New Normal รีบปรับตัวใช้เทคโนโลยี ชู Retail Solution เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ดึง 2 โซลูชันหลัก “Market Planning and Site Analysis” ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุด ลดความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้ง ปรับเลือกพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ “Trade Area and Zone Planning”  ช่วยวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ ขอบเขตพื้นที่การขาย เทียบจากตำแหน่งของสาขาหรือจุดให้บริการ พบปัจจุบันธุรกิจค้าปลีก...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรม ArcGIS ในยุค Digital Transformation ในหัวข้อเรื่อง Introduction to GIS โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟัง โดยจัดบรรยายหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   อีกทั้งยังเปิดหลักสูตรด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArcGIS ตั้งแต่ภาพรวมการทำงานกับโปรแกรม ArcGIS วิธีการออกแบบและสร้างชั้นข้อมูล การสร้างแผนที่ การทำงานกับข้อมูลภาคสนาม วิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การนำเสนอข้อมูลและสรุปผลด้วยกราฟต่างๆ รวมไปถึงการทำงานกับแผนที่ 3 มิติ โดยร่วมบรรยายใน 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน การแข่งขัน Hackathon ในหัวข้อ Geo App Challenge จัดโดยศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563     โดยวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างหรือต่อยอด Platform Application เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ GIS และ Remote Sensing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้านระบบภูมิสารสนเทศที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเลือกจาก 4 หมวด ได้แก่ Drought, Healthcare,  Logistics, และ Urban resilient เพื่อสร้างมิติใหม่ให้ผู้ใช้งาน Application ในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการทางาน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้องแม่นยาแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "Applying GIS for Business" ให้กับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจด้วย Location Intelligence” เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโลเคชัน นำเสนอมุมมองใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์สาขาที่ตั้ง เพื่อหาทำเลที่มีศักยภาพที่สุด โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลผู้บริโภค คู่แข่ง และพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งสามารถประเมินการปิดสาขาเพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ยังมี Workshop ให้คณะอาจารย์ ได้เรียนรู้และทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อการวิเคราะห์สาขาที่ตั้งและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดตอบรับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาในการนำความรู้ด้าน GIS ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาด สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน โดยมีคณาจารย์จากหลากหลายสาขา ทั้งจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้  Esri Thailand ยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี GIS ในภาคการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรป้อนตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น...