จบไปแล้วกับงาน TUC หรือ Thai GIS User Conference ครั้งที่ 25 งานสัมมนาด้าน GIS สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ปีนี้พิเศษกว่าที่เคย ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event มาพร้อมธีมงานหลักคือ “GIS – Interconnecting Our Nation” เผย Digital Twins ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีแห่งอนาคต สู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยี GIS เพื่อข้อมูลดิจิทัลที่เป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมจริง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบต่างๆ ร่วมกันระหว่างรัฐบาล เอกชน ประชาชน และสังคมโดยรวม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ด้วยระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ArcGIS พัฒนาเมืองสู่ Smart City เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในประเทศมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการคาดการณ์เพื่อการป้องกัน...

"คงจะดีไม่น้อย “หากเราสามารถสร้างโลกเสมือนจริงที่สามารถจำลองสิ่งใดก็ได้เพื่อ “ทดลองก่อนลงมือทำจริง” เพื่อช่วยลดโอกาสความผิดพลาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คู่เหมือนดิจิทัล หรือ Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล อีกหนึ่งเทคโนโลยีความหวังใหม่ของอุตสาหกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง จากจุดเริ่มต้นแนวคิดในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ การผลิตอากาศยาน หรือรถยนต์ สำหรับการจำลองเหตุการณ์และวางแผนการดำเนินการผลิตหรือการซ่อมบำรุง รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แนวคิดการสร้าง Digital Twins นั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่หลายทศวรรษก่อน แต่การทำให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงได้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลายชนิด รวมทั้งเงินทุนจำนวนมหาศาล มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการสร้างวัตถุ 3 มิติ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง Cloud ทำให้แนวคิด Digital Twins กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทและได้รับการจับตามองมากขึ้นเช่นกัน หลายอุตสาหกรรมเริ่มนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart City...

  GIS for Crisis Management หรือ จีไอเอสเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตครบวงจร ดึงจุดแข็งด้านข้อมูลแผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์ประมวลผลเชิงลึก เพื่อรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ชูศักยภาพขั้นสูงระบุความเสี่ยงของพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เข้าใจสถานการณ์ คาดการณ์ผลกระทบ เตรียมแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมบริหารจัดการภาวะวิกฤตตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนสถานการณ์คลี่คลาย ช่วยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ ต่อยอดความสามารถ GIS สู่เทรนด์การพัฒนาเมือง เสริมคุณภาพชีวิตและการจัดการพื้นที่ทุกมิติ แนะหน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีจีไอเอสเพื่อการบริหารภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในทุกสถานการณ์ นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์วิกฤต ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก จากรายงาน Adaptation Gap Report 2020 ที่จัดทำขึ้นโดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษย์และเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันในหลายประเทศได้จัดเตรียมแผนรับมือ โดย UNEP ระบุว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะใช้เงินทุนรับมือเรื่องดังกล่าวประมาณ...

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ทีมจิตอาสากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีอัฉริยะซอฟต์แวร์ ArcGIS โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ชูแอปพลิเคชันแบบฟอร์ม ArcGIS Survey123 เข้าบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโควิด -19 ที่กำลังรอเตียงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดึงเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองส่งต่ออย่างเป็นระบบ หนุนภารกิจการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยฯ พร้อมส่งต่อรับการรักษาทันท่วงที เสริมทัพจัดการด้วย ArcGIS Dashboard ช่วยบริหารข้อมูลวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานหนุนใช้เทคโนโลยีสู้วิกฤตโควิด หวังเดินหน้าประเทศไทยผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน โดยล่าสุดรวบรวมและส่งต่อผู้ป่วยแล้วกว่า 975 คนทั่วนครนนท์ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ยังคงพบการติดเชื้อและการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากที่แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและรอการส่งต่อการรักษาที่เหมาะสม ทำให้หลายหน่วยงานเร่งเดินหน้าประสานความร่วมมือนำเอาสรรพกำลังความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งดึงเทคโนโลยีด้านต่างๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการระบาดและเดินหน้ารับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทีมจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเอาซอฟแวร์ ArcGIS โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี รุกกลุ่มธุรกิจงานจัดการ “สมาร์ทซิตี้” หนึ่งในเรือธงธุรกิจ ชู ArcGIS เป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการสมาร์ทซิตี้ ด้วยการนําเทคโนโลยี GIS เข้ามาประยุกต์บูรณาการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพวิเคราะห์จัดการ วางแผนงานเชิงลึกโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รับการเติบโตขยายตัวของเมือง สู่การพัฒนาโซลูชันให้ตรงจุดสอดคล้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะ พร้อมสร้างศูนย์กลางข้อมูล เปิดพื้นที่เชื่อมประสานแต่ละโครงการกับทุกภาคส่วน เผยหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของ “สมาร์ทซิตี้” คือ การร่วมมือของภาครัฐระดับท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนอย่างเป็นระบบ นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวของเมืองสูง (Urbanization) สังเกตได้จากการกระจายตัวของการสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายออกสู่ชานเมืองอย่างรวดเร็ว...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เผยข้อมูลจาก Market Analysis Report ว่าตลาดของ Location Intelligence ทั่วโลกในปี 2562 มีมูลค่า 10,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ถึง 15.2% ในช่วงปี 2563 - 2570 โดยจากรายงานของ Forbes พบร้อยละ 53 ของผู้ประกอบการมอง Location Intelligence เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ ควบคู่กับการใช้ Big Data ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลระดับโลก Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Award ประจำปี 2563 จาก Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ นายยุทธนา หยิมการุณ (กลาง) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล (ขวา) รองอธิบดีด้านการประเมินทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดี โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมธนารักษ์สู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์...

Esri ได้รับการยกย่องทางด้านการทำแผนที่เพื่อรับมือ COVID-19 Esri สหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลเหรียญทอง Best in Business Award ประจำปี 2020 จาก Inc. Magazine ในหมวดการบริการภาครัฐ ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจและมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวก รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลจะได้รับเผยแพร่ใน Winter Issue วางแผงในวันที่ 29 ธันวาคม 2020 นำเสนอรายชื่อของธุรกิจเอกชนในสหรัฐอเมริกาทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ที่ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ถึงชุมชน อุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมในวงกว้าง แจ็ค แดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานของ Esri กล่าวว่า “ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการที่ได้มีส่วนร่วม ทีมงานของเราได้ทำงานเพื่อตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 และภัยธรรมชาติอื่นๆ ในปีนี้ภารกิจสำคัญคือการช่วยลูกค้าของเรา ในการทำงาน หรือเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี GIS เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การทำงานที่สำคัญนี้ ได้รับการยอมรับจากสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอย่างนิตยสาร Inc.” บรรณาธิการของ Inc....

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการศึกษาภูมิศาสตร์ให้เยาวชนไทย จัดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2563 หรือ GIS Day 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งวัน GIS Day จะถูกจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ให้แก่เยาวชน และคณาจารย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี GIS ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GIS และสร้างเครือข่ายทางภูมิศาสตร์ในระดับเยาวชนและคณาจารย์     ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ที่มีการเรียนสอนทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน Thailand Local Government Summit 2020 ภายใต้ Theme “Inspiring Innovative Smart Local Government” จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยบริษัท ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Building a Smart Local Government with GIS” พูดถึงการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น ในการบูรณาการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การพัฒนาบริหารจัดการงานภายในองค์กร รวมถึงการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ...