ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างไร

 

ผู้ค้าปลีกที่มีร้านค้าหลายร้อยแห่งทั่วอเมริกาเหนือกำลังคาดการณ์ยอดขายของปีถัดไปในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ผู้เสนอรายแรกในพื้นที่ได้สร้างความโดดเด่นด้วยการเปิดร้านค้า 4 แห่ง แต่คาดว่าคู่แข่งจะเปิดสาขาใกล้เคียงภายในปีหน้า

ผู้บริหารรับรู้ว่าร้านค้าคู่แข่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย และพวกเขาต้องการที่จะรวมผลกระทบเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นการประมาณการณ์รายได้ ซึ่งทีมวิเคราะห์ได้สร้างแบบจำลองที่สามารถตรวจสอบผลที่ตามมาของการมีร้านค้าคู่แข่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับร้านค้าของพวกเขา ซึ่งการวิเคราะห์นั้นสามารถแสดงข้อมูลบนแผนที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าได้ วิธีการนี้อาจจะได้รับการชื่นชมจากทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้อมูลกลายเป็นความเข้าใจผิดของผู้บริหาร ส่งผลให้การตัดสินใจทางธุรกิจผิดพลาด และส่งผลเสียต่อบริษัททั้งในเชิงกลยุทธ์และการเงิน

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับบริษัท ต่างๆ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากมหาศาลอย่าง Big Data และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยสามารถนำพาผู้บริหารและธุรกิจหลงทางได้ ในบทความนี้เราจะค้นพบคำตอบว่าผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีค่าได้อย่างไร รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบมุมมองเดียว

 

ความเป็นผู้นำโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นจุดเด่นของความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ในการสำรวจ PwC พบว่า 39% ของผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่าการตัดสินใจขององค์กรของพวกเขา คือ“ การใช้การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ” ในขณะที่อีก 53% ระบุว่าการตัดสินใจของพวกเขาเป็น “ ใช้การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลบ้างในบางครั้ง” นั่นหมายความว่ากว่า 90%ของผู้นำธุรกิจกำลังใช้ข้อมูลบางรูปแบบเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

แต่กระบวนการในการเปลี่ยน Big data เป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้นมีความท้าทายและบางคนก็มองข้ามไปได้ง่าย ท้ายที่สุดข้อมูลสามารถทำให้เข้าใจผิดนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

 

ภาพจำลองธุรกิจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถเพิ่มองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งการทำแผนที่เป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง ช่วยหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาด เป็นเหตุผลที่ผู้บริหารทุกคนควรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิคในการแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริง

เทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการแปลงข้อมูลเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประโยชน์และชาญฉลาดนั้นคือการสำรวจสถานการณ์ธุรกิจโดยการวิเคราะห์ 2 ชุดข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและเปรียบเทียบมุมมอง ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

 

Tags: