Apps for the Community

Apps for the Community

สร้างความมีส่วนร่วมของผู้ชม

รัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร สื่อมวลชน และธุรกิจต่างต้องการวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าถึงสาธารณชนกลุ่มใหญ่หรือผู้มีส่วนร่วมในองค์กรเฉพาะกลุ่ม แอปพลิเคชัน ArcGIS for the Community อันทรงประสิทธิภาพให้คุณทำได้มากยิ่งกว่า

แบ่งปันข้อมูลและเรื่องราว

ทดลองใช้เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดได้แตกต่างกันมากกว่า 30 รูปแบบ และใช้ความสามารถในการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพด้วย ArcGIS Story Maps สร้างแอปที่ใช้สร้างแผนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายในองค์กรของคุณ ฝังไว้บนเว็บไซต์ หรือแบ่งปันกับผู้คนในโลกนี้ ด้วยแอปนี้คุณสามารถ:

 • สร้างการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนของคุณ
 • แสดงแผนงาน โครงการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 • สื่อสารกับลูกค้า
 • ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูล
 • ให้ความรู้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
 • รวบรวมผู้สนับสนุน

เชื่อมโยงผู้คนกับข้อมูล

เมื่อไรก็ตามที่ต้องการข้อมูล ทั้งประชาชน นักข่าว นักวิชาการ กลุ่ม Start-up หรือแม้แต่คนในองค์กรของคุณ ทุกคนใช้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลที่ได้รับสิทธิ์ตามที่พวกเขาต้องการ ให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Open data portal ใช้ข้อมูล GIS ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์โดยการใช้ ArcGIS Hub เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วม และสื่อสารกับผู้ชมของคุณ

คิดริเริ่มและดำเนินการร่วมกัน

ให้อำนาจผู้ชมของคุณด้วยการเข้าถึงข้อมูล แผนที่ และแอปที่พวกเขาสามารถใช้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขา โดยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาล NGOs กลุ่ม Start-up ธุรกิจ และประชาชน ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และแอปที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Open Data

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

Crowdsource Manager

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูล ดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

Crowdsource Polling

นำเสนอแผนที่ที่สามารถใช้วัดความเชื่อมั่นในแผนงานหรือข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง

Crowdsource Reporter

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง รายงานปัญหาหรือข้อควรระวัง ผู้ใช้สามารถส่งรายงานใหม่ ตรวจสอบรายงานที่มีอยู่แล้ว ให้ความคิดเห็นและให้คะแนนเสียงบนรายงานหรือข้อควรระวังที่ผู้อื่นส่งมาได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ

สร้างความมีส่วนร่วมของผู้ชม

รัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร สื่อมวลชน และธุรกิจต่างต้องการวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าถึงสาธารณชนกลุ่มใหญ่หรือผู้มีส่วนร่วมในองค์กรเฉพาะกลุ่ม แอปพลิเคชัน ArcGIS for the Community อันทรงประสิทธิภาพให้คุณทำได้มากยิ่งกว่า

แบ่งปันข้อมูลและเรื่องราว

ทดลองใช้เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดได้แตกต่างกันมากกว่า 30 รูปแบบ และใช้ความสามารถในการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพด้วย ArcGIS Story Maps สร้างแอปที่ใช้สร้างแผนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายในองค์กรของคุณ ฝังไว้บนเว็บไซต์ หรือแบ่งปันกับผู้คนในโลกนี้ ด้วยแอปนี้คุณสามารถ:

 • สร้างการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนของคุณ
 • แสดงแผนงาน โครงการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 • สื่อสารกับลูกค้า
 • ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูล
 • ให้ความรู้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
 • รวบรวมผู้สนับสนุน

เชื่อมโยงผู้คนกับข้อมูล

เมื่อไรก็ตามที่ต้องการข้อมูล ทั้งประชาชน นักข่าว นักวิชาการ กลุ่ม Start-up หรือแม้แต่คนในองค์กรของคุณ ทุกคนใช้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลที่ได้รับสิทธิ์ตามที่พวกเขาต้องการ ให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Open data portal ใช้ข้อมูล GIS ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์โดยการใช้ ArcGIS Hub เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วม และสื่อสารกับผู้ชมของคุณ

คิดริเริ่มและดำเนินการร่วมกัน

ให้อำนาจผู้ชมของคุณด้วยการเข้าถึงข้อมูล แผนที่ และแอปที่พวกเขาสามารถใช้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขา โดยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาล NGOs กลุ่ม Start-up ธุรกิจ และประชาชน ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และแอปที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Open Data

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

Crowdsource Manager

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูล ดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

Crowdsource Polling

นำเสนอแผนที่ที่สามารถใช้วัดความเชื่อมั่นในแผนงานหรือข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง

Crowdsource Reporter

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง รายงานปัญหาหรือข้อควรระวัง ผู้ใช้สามารถส่งรายงานใหม่ ตรวจสอบรายงานที่มีอยู่แล้ว ให้ความคิดเห็นและให้คะแนนเสียงบนรายงานหรือข้อควรระวังที่ผู้อื่นส่งมาได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ