Crowdsource Manager

Crowdsource Manager

ภาพรวม

Crowdsource Manager เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าได้ในแอปรวบรวมข้อมูล เช่น Crowdsource Reporter อนุญาตให้ผู้ใช้ภายในองค์กรตรวจสอบปัญหาหรือสังเกตการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Reporter แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บนแทปเล็ตและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

 

แอปพลิเคชัน Crowdsource Manager นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูลสังเกตการณ์ ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านการรับรองของโปรแกรม ArcGIS และดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

ความต้องการของแอปพลิเคชัน

Requirement

Description

Software

Portal for ArcGIS, ArcGIS Enterprise, or ArcGIS Online subscription

Browser compatibility

แอปพลิเคชันเหมาะสำหรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอรเดสก์ท็อปและอุปกรณ์แท็ปเลต โดยใช้บราวเซอร์ที่รองรับโปรแกรม ArcGIS Online, Portal for ArcGIS และ ArcGIS Enterprise

สิ่งที่คุณจะได้รับ

แอปพลิเคชัน Crowdsource Manager สามารถกำหนดค่าได้ในโปรแกรม ArcGIS Online, Portal for ArcGIS, หรือ ArcGIS Enterprise โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก GitHub

ภาพรวม

Crowdsource Manager เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าได้ในแอปรวบรวมข้อมูล เช่น Crowdsource Reporter อนุญาตให้ผู้ใช้ภายในองค์กรตรวจสอบปัญหาหรือสังเกตการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Reporter แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บนแทปเล็ตและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

 

แอปพลิเคชัน Crowdsource Manager นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูลสังเกตการณ์ ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านการรับรองของโปรแกรม ArcGIS และดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

ความต้องการของแอปพลิเคชัน

Requirement

Description

Software

Portal for ArcGIS, ArcGIS Enterprise, or ArcGIS Online subscription

Browser compatibility

แอปพลิเคชันเหมาะสำหรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอรเดสก์ท็อปและอุปกรณ์แท็ปเลต โดยใช้บราวเซอร์ที่รองรับโปรแกรม ArcGIS Online, Portal for ArcGIS และ ArcGIS Enterprise

สิ่งที่คุณจะได้รับ

แอปพลิเคชัน Crowdsource Manager สามารถกำหนดค่าได้ในโปรแกรม ArcGIS Online, Portal for ArcGIS, หรือ ArcGIS Enterprise โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก GitHub