ArcGIS Open Data

ArcGIS Open Data

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจ หากว่าคุณกำลังซื้อบ้าน การสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน หรือ การเปิดธุรกิจใหม่ ข็อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็น ใช้ความสามารถของ Esri’s SaaS open data เพื่อให้ข้อมูลที่กำหนดสิทธิ์แก่ชุมชนของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา

แบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ตัดสินใจ พนักงาน และสาธารณชน คุณสามารถให้ข้อมูลทางพื้นที่และแผนที่เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น เช่น spreadsheets, tables, PDFs และอื่นๆ แก่ผู้อาศัย นักเรียน นักข่าว ผู้สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และนักพัฒนาเมืองในชุมชนของคุณ ข้อมูลที่คุณแบ่งปันจะสนับสนุนพวกเขาในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่และทำให้เกิดการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน การแบ่งปันข้อมูลเป็นก้าวแรกพื้นฐานในการสร้างศูนย์กลางที่เชื่อมโยงประชาชนทุกคนที่ใส่ใจในชุมชนของพวกเขา

สร้างสิ่งที่คุณมีอยู่

ความสามารถด้าน Open data รวมอยู่ในโปแกรม ArcGIS Online ดังนั้นองค์กรที่มีสิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Online subscription สามารถเข้าถึงและเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลที่คุณรวบรวม ดูแลและคัดสรรโดยการใช้ขั้นตอนการทำงาน (workflow) และแนวปฎิบัติที่ดีที่สุดซึ่งทีมของคุณเข้าใจ

รับข้อมูลในแบบคุณ

ทำให้ง่ายสำหรับพนักงานภายในและชุมชมของคุณในการค้นหาและดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเหมาะที่สุดกับความต้องการของพวกเขา  อนุญาตให้ประชาชนค้นหาข้อมูลทางพื้นที่เช่นเดียวกับตารางข้อมูลผ่าน APIs ซึ่งเชื่อมโยงการให้สิทธิ์ของคุณโดยตรง ปรับปรุงแหล่งข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สร้างหน้าเว็บและเว็บไซต์ได้มากตามที่คุณต้องการ

ใช้เทมเพลตหน้าเว็บมาตรฐานของเราเพื่อใช้งานได้ทันทีและตั้งค่าหน้าเว็บและเว็บไซต์สาธารณะภายในไม่กี่นาที  สร้างหน้าเว็บของคุณ โดยการลากและวางส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม รวมโลโก้และรูปแบบขององค์กรของคุณเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐาน และมีอีกมากมายที่คุณสามารถทำได้  เมื่อคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของ ArcGIS Hub เพื่อนำข้อมูล Open data ของคุณไปใช้ด้านอื่น โดยให้วัตถุประสงค์และบริบทที่สัมพันธ์กับลำดับความสำคัญสูงสุดและเจตนารมณ์ขององค์กรคุณ

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจ หากว่าคุณกำลังซื้อบ้าน การสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน หรือ การเปิดธุรกิจใหม่ ข็อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็น ใช้ความสามารถของ Esri’s SaaS open data เพื่อให้ข้อมูลที่กำหนดสิทธิ์แก่ชุมชนของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา

แบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ตัดสินใจ พนักงาน และสาธารณชน คุณสามารถให้ข้อมูลทางพื้นที่และแผนที่เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น เช่น spreadsheets, tables, PDFs และอื่นๆ แก่ผู้อาศัย นักเรียน นักข่าว ผู้สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และนักพัฒนาเมืองในชุมชนของคุณ ข้อมูลที่คุณแบ่งปันจะสนับสนุนพวกเขาในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่และทำให้เกิดการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน การแบ่งปันข้อมูลเป็นก้าวแรกพื้นฐานในการสร้างศูนย์กลางที่เชื่อมโยงประชาชนทุกคนที่ใส่ใจในชุมชนของพวกเขา

สร้างสิ่งที่คุณมีอยู่

ความสามารถด้าน Open data รวมอยู่ในโปแกรม ArcGIS Online ดังนั้นองค์กรที่มีสิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Online subscription สามารถเข้าถึงและเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลที่คุณรวบรวม ดูแลและคัดสรรโดยการใช้ขั้นตอนการทำงาน (workflow) และแนวปฎิบัติที่ดีที่สุดซึ่งทีมของคุณเข้าใจ

รับข้อมูลในแบบคุณ

ทำให้ง่ายสำหรับพนักงานภายในและชุมชมของคุณในการค้นหาและดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเหมาะที่สุดกับความต้องการของพวกเขา  อนุญาตให้ประชาชนค้นหาข้อมูลทางพื้นที่เช่นเดียวกับตารางข้อมูลผ่าน APIs ซึ่งเชื่อมโยงการให้สิทธิ์ของคุณโดยตรง ปรับปรุงแหล่งข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สร้างหน้าเว็บและเว็บไซต์ได้มากตามที่คุณต้องการ

ใช้เทมเพลตหน้าเว็บมาตรฐานของเราเพื่อใช้งานได้ทันทีและตั้งค่าหน้าเว็บและเว็บไซต์สาธารณะภายในไม่กี่นาที  สร้างหน้าเว็บของคุณ โดยการลากและวางส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม รวมโลโก้และรูปแบบขององค์กรของคุณเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐาน และมีอีกมากมายที่คุณสามารถทำได้  เมื่อคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของ ArcGIS Hub เพื่อนำข้อมูล Open data ของคุณไปใช้ด้านอื่น โดยให้วัตถุประสงค์และบริบทที่สัมพันธ์กับลำดับความสำคัญสูงสุดและเจตนารมณ์ขององค์กรคุณ