ArcGIS Image

ArcGIS Image

ArcGIS Image

ใช้ประโยชน์จากรูปภาพให้เต็มประสิทธิภาพ

ArcGIS Image

ใช้ประโยชน์จากรูปภาพให้เต็มประสิทธิภาพ

ArcGIS Image คือชุดผลิตภัณฑ์ที่นำรูปภาพไปใช้ร่วมกับงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้องค์กรของคุณทำการโฮสต์ วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลกชันรูปภาพและภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ทั้งบน Cloud และ On-Premises จากเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรเอง ทั้งยังสามารถวิเคราะห์รูปภาพและราสเตอร์ได้ทุกขนาด ตั้งแต่ระดับไซต์งาน เมือง ประเทศ หรือระดับโลก และสามารถหา Insights ผ่านการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น Classification, Multidimensional workflows ไปจนกระทั่ง Advanced artificial intelligence (AI) workflows นอกจากนั้นคุณยังสามารถแชร์ insights ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้ ในรูปแบบ Interactive apps และ Dashboards เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้ข้อมูลภาพมีค่ามากขึ้น


ค้นพบวิธีควบคุมการจัดการคอลเลกชันรูปภาพของคุณเพื่อช่วยให้การตัดสินใจด้านนโยบายและด้านธุรกิจดียิ่งขึ้น

ArcGIS Image ช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง

โฮสต์รูปภาพได้ทั้งบน Cloud และ On-Premises

คุณสามารถอัพโหลดและแชร์คอลเลกชันรูปภาพหรือภาพราสเตอร์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเข้าถึงได้ง่าย รองรับทั้งภาพเดี่ยวหรือคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ในหลากหลายรูปแบบและการแสดงผล และสามารถ Tag ข้อมูล Metadata ลงในรูปภาพเพื่อให้ผู้ร่วมงานหารูปภาพที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ให้บริการภาพพร้อมใช้ (Ready-to-Use Image Service)

บริการ Tiled and Dynamic Image อันชาญฉลาดสามารถวิเคราะห์ Pixel-based analysis ทั้งในเว็บและแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ.ให้บริการภาพ Orthomosaics, Satellite Scenes, Elevation และ Categorical Data ครอบคลุมทั้งภูมิภาค

แยก Insights จากรูปภาพได้ทุกรูปแบบ

ทำการตีความและแยกข้อมูลจากรูปภาพและชุดข้อมูลผ่าน ArcGIS Living Atlas of the World เช่น Landsat, Sentinel และภาพจาก National Agriculture Imagery Program รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ระดับสูงในเรื่อง Time Series Analysis, Deep Learning และ Terrain Processing

เข้าถึง Online Remote Sensing Collection ขนาดใหญ่ได้

เลือกใช้ภาพถ่ายที่เชื่อถือได้จากเครือข่ายของ Esri โดยคุณสามารถเข้าใช้คอลเลกชันรูปภาพใน ArcGIS Living Atlas of the World ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั้้ง Basemap Imagery, Dynamic Satellite Imagery และ Elevation Services

แชร์ Responsive และ Interactive แอปพลิเคชันได้

เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็น Storytelling ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อสังเกต ผลการวิเคราะห์ และ Subsets ของ Dynamic Imagery หรือ Tiled Imagery ให้อยู่ในรูปแบบ Interactive App และ Dashboards ที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมยกระดับการใช้งานด้วยความสามารถในการเรียกดู Legends และ Pop-ups ของข้อมูลแต่ละ Pixel ได้

ปรับใช้ได้ตามความต้องการขององค์กร

Desktop

ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro คือเวิร์กสเตชันที่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้อย่างครบครัน ทั้งยังมีเครื่องมือระดับสูงในการตีความรูปภาพ การนำไปใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยโมเดลการวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ รวมทั้งยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและเร็วยิ่งขึ้นด้วยชุดเครื่องมือ Machine and Deep Learning Tools, Raster Functions และ Geoprocessing Tools.

Enterprise

ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprises ช่วยในการโฮสต์ วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลคชันรูปภาพหรือภาพ Raster ขนาดใหญ่ บนเครื่องแม่ข่ายขององค์กรหรือบน Cloud ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ผ่าน Parallel Processing และ Distributed Computing ที่สามารถสร้างรูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีค่าได้อย่างรวดเร็ว

Software as a service

ArcGIS Image for ArcGIS Online คือ SaaS แบบครบวงจรที่ให้บริการด้านโฮสติ้ง วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลคชันรูปภาพหรือภาพ Raster ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและค่าบำรุงรักษาเพราะทำงานบน Cloud ที่ได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และปรับเพิ่มขนาดได้ ทำให้คุณนำรูปภาพไปใช้ร่วมกับงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Managed SaaS

ArcGIS Image Dedicated นำความสามารถในการวิเคราะห์ภาพ Raster และสตรีมมิ่งมาใช้กับรูปภาพโดยตรงผ่าน Cloud ได้ทั้ง Amazon Web Services และ Microsoft Azure โดย Esri จะ Spin up เซิฟเวอร์ที่อยู่ใกล้รูปภาพของคุณเพื่อประมวลผล ให้บริการและวิเคราะห์รูปภาพแทนคุณ

ArcGIS Image คือชุดผลิตภัณฑ์ที่นำรูปภาพไปใช้ร่วมกับงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้องค์กรของคุณทำการโฮสต์ วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลกชันรูปภาพและภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ทั้งบน Cloud และ On-Premises จากเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรเอง ทั้งยังสามารถวิเคราะห์รูปภาพและราสเตอร์ได้ทุกขนาด ตั้งแต่ระดับไซต์งาน เมือง ประเทศ หรือระดับโลก และสามารถหา Insights ผ่านการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น Classification, Multidimensional workflows ไปจนกระทั่ง Advanced artificial intelligence (AI) workflows นอกจากนั้นคุณยังสามารถแชร์ insights ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้ ในรูปแบบ Interactive apps และ Dashboards เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้ข้อมูลภาพมีค่ามากขึ้น


ค้นพบวิธีควบคุมการจัดการคอลเลกชันรูปภาพของคุณเพื่อช่วยให้การตัดสินใจด้านนโยบายและด้านธุรกิจดียิ่งขึ้น

ArcGIS Image ช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง

โฮสต์รูปภาพได้ทั้งบน Cloud และ On-Premises

คุณสามารถอัพโหลดและแชร์คอลเลกชันรูปภาพหรือภาพราสเตอร์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเข้าถึงได้ง่าย รองรับทั้งภาพเดี่ยวหรือคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ในหลากหลายรูปแบบและการแสดงผล และสามารถ Tag ข้อมูล Metadata ลงในรูปภาพเพื่อให้ผู้ร่วมงานหารูปภาพที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ให้บริการภาพพร้อมใช้ (Ready-to-Use Image Service)

บริการ Tiled and Dynamic Image อันชาญฉลาดสามารถวิเคราะห์ Pixel-based analysis ทั้งในเว็บและแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ.ให้บริการภาพ Orthomosaics, Satellite Scenes, Elevation และ Categorical Data ครอบคลุมทั้งภูมิภาค

แยก Insights จากรูปภาพได้ทุกรูปแบบ

ทำการตีความและแยกข้อมูลจากรูปภาพและชุดข้อมูลผ่าน ArcGIS Living Atlas of the World เช่น Landsat, Sentinel และภาพจาก National Agriculture Imagery Program รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ระดับสูงในเรื่อง Time Series Analysis, Deep Learning และ Terrain Processing

เข้าถึง Online Remote Sensing Collection ขนาดใหญ่ได้

เลือกใช้ภาพถ่ายที่เชื่อถือได้จากเครือข่ายของ Esri โดยคุณสามารถเข้าใช้คอลเลกชันรูปภาพใน ArcGIS Living Atlas of the World ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั้้ง Basemap Imagery, Dynamic Satellite Imagery และ Elevation Services

แชร์ Responsive และ Interactive แอปพลิเคชันได้

เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็น Storytelling ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อสังเกต ผลการวิเคราะห์ และ Subsets ของ Dynamic Imagery หรือ Tiled Imagery ให้อยู่ในรูปแบบ Interactive App และ Dashboards ที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมยกระดับการใช้งานด้วยความสามารถในการเรียกดู Legends และ Pop-ups ของข้อมูลแต่ละ Pixel ได้

ปรับใช้ได้ตามความต้องการขององค์กร

Desktop

ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro คือเวิร์กสเตชันที่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้อย่างครบครัน ทั้งยังมีเครื่องมือระดับสูงในการตีความรูปภาพ การนำไปใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยโมเดลการวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ รวมทั้งยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและเร็วยิ่งขึ้นด้วยชุดเครื่องมือ Machine and Deep Learning Tools, Raster Functions และ Geoprocessing Tools.

Enterprise

ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprises ช่วยในการโฮสต์ วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลคชันรูปภาพหรือภาพ Raster ขนาดใหญ่ บนเครื่องแม่ข่ายขององค์กรหรือบน Cloud ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ผ่าน Parallel Processing และ Distributed Computing ที่สามารถสร้างรูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีค่าได้อย่างรวดเร็ว

Software as a service

ArcGIS Image for ArcGIS Online คือ SaaS แบบครบวงจรที่ให้บริการด้านโฮสติ้ง วิเคราะห์ และสตรีมคอลเลคชันรูปภาพหรือภาพ Raster ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและค่าบำรุงรักษาเพราะทำงานบน Cloud ที่ได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และปรับเพิ่มขนาดได้ ทำให้คุณนำรูปภาพไปใช้ร่วมกับงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Managed SaaS

ArcGIS Image Dedicated นำความสามารถในการวิเคราะห์ภาพ Raster และสตรีมมิ่งมาใช้กับรูปภาพโดยตรงผ่าน Cloud ได้ทั้ง Amazon Web Services และ Microsoft Azure โดย Esri จะ Spin up เซิฟเวอร์ที่อยู่ใกล้รูปภาพของคุณเพื่อประมวลผล ให้บริการและวิเคราะห์รูปภาพแทนคุณ