ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการทำงานกับภาพถ่าย จัดการกับภาพ raster ขนาดใหญ่และจำนวนมหาศาล ที่มาจากแหล่งต่างๆ สามารถค้นหาภาพตามช่วงเวลา และคุณลักษณะและสามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน web application อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังสามารถรวบรวมภาพจากหลากหลายแหล่งที่มา หลากหลายอุปกรณ์และหลากหลาย format เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายจากการบินถ่ายและภาพถ่ายจากโดรน

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์ Raster


Raster Analytics สามารถทำงาน และประมวลผลข้อมูลจากรูปภาพที่มีขนาดใหญ่หรือรูปจำนวนมากมายมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการวิเคราะห์ Raster ที่สามารถกระจายแหล่งการประมวลผลใน Server และแหล่งจัดเก็บข้อมูล ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยใช้เวลานาน สามารถทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว
การใช้ Raster Analytics เพื่อคงไว้ซึ่งภาพแบบไดนามิก ข้อมูลองค์ประกอบของภาพขนาดใหญ่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เข้าทำงานกับภาพ สามารถเรียกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์หลายๆ รายการพร้อมกัน โดยใช้ภาพเดียวกันและเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์ สามารถสร้างและเรียกใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ Raster ของคุณเองจากภาพ ข้อมูล Raster รวมถึงข้อมูล GIS ที่มีอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าถึงข้อมูลและประมวลผลด้วย Dynamic Image Services


Dynamic Image Service ให้ความสามารถในการประมวลผลอย่างรวดเร็วแบบ real time และความสามารถในการเชื่อมต่อภาพสามารถทำได้อย่างง่ายดายกับทั้งภาพใหม่ และภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว การประมวลผลอย่างรวดเร็วนี้สามารถแปลงภาพต้นฉบับ ให้ออกมาเป็นผลตามความต้องการได้อย่างหลากหลาย ลดจำนวนภาพที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผลและขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาพ การเชื่อมต่อภาพที่มีความทับซ้อนสามารถทำงานอย่างง่ายดาย เพื่อแสดงผลภาพและข้อมูลที่มีความถูกต้องและสัมพันธ์กันมากที่สุด

แบ่งปันผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายทั่วทั้งองค์กร


ให้ทั้งองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาพและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ด้วย ArcGIS Image Server ทำให้การส่งต่อหรือแบ่งปันภาพหรือข้อมูล ทำได้อย่าง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ตรงกับความต้องการในการใช้งานในหลากหลายรูปแบบบนแพลตฟอร์ม ArcGIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Study

The Eye After the Hurricane, Geospatial Coalition Rapidly Supplies Storm Impact Imagery to Aid Rescue, Recovery

Optimizing Catastrophe Responses with Imagery and Analytics

ArcGIS Image Server เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการทำงานกับภาพถ่าย จัดการกับภาพ raster ขนาดใหญ่และจำนวนมหาศาล ที่มาจากแหล่งต่างๆ สามารถค้นหาภาพตามช่วงเวลา และคุณลักษณะและสามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน web application อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังสามารถรวบรวมภาพจากหลากหลายแหล่งที่มา หลากหลายอุปกรณ์และหลากหลาย format เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายจากการบินถ่าย และภาพถ่ายจากโดรน

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์ Raster


Raster Analytics สามารถทำงาน และประมวลผลข้อมูลจากรูปภาพที่มีขนาดใหญ่หรือรูปจำนวนมากมายมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการวิเคราะห์ Raster ที่สามารถกระจายแหล่งการประมวลผลใน Server และแหล่งจัดเก็บข้อมูล ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยใช้เวลานาน สามารถทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว
การใช้ Raster Analytics เพื่อคงไว้ซึ่งภาพแบบไดนามิก ข้อมูลองค์ประกอบของภาพขนาดใหญ่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เข้าทำงานกับภาพ สามารถเรียกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์หลายๆ รายการพร้อมกัน โดยใช้ภาพเดียวกันและเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์ สามารถสร้างและเรียกใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ Raster ของคุณเองจากภาพ ข้อมูล Raster รวมถึงข้อมูล GIS ที่มีอยู่

เข้าถึงข้อมูลและประมวลผลด้วย Dynamic Image Services


Dynamic Image Service ให้ความสามารถในการประมวลผลอย่างรวดเร็วแบบ real time และความสามารถในการเชื่อมต่อภาพสามารถทำได้อย่างง่ายดายกับทั้งภาพใหม่ และภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว การประมวลผลอย่างรวดเร็วนี้สามารถแปลงภาพต้นฉบับ ให้ออกมาเป็นผลตามความต้องการได้อย่างหลากหลาย ลดจำนวนภาพที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผลและขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาพ การเชื่อมต่อภาพที่มีความทับซ้อนสามารถทำงานอย่างง่ายดาย เพื่อแสดงผลภาพและข้อมูลที่มีความถูกต้องและสัมพันธ์กันมากที่สุด

แบ่งปันผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายทั่วทั้งองค์กร


ให้ทั้งองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาพและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ด้วย ArcGIS Image Server ทำให้การส่งต่อหรือแบ่งปันภาพหรือข้อมูล ทำได้อย่าง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ตรงกับความต้องการในการใช้งานในหลากหลายรูปแบบบนแพลตฟอร์ม ArcGIS

Case Study

The Eye After the Hurricane, Geospatial Coalition Rapidly Supplies Storm Impact Imagery to Aid Rescue, Recovery

Optimizing Catastrophe Responses with Imagery and Analytics