ArcGIS Image Online

ArcGIS Image Online

ArcGIS Image Online

โฮสติ้ง สตรีมมิ่ง และวิเคราะห์รูปภาพบน Cloud

ArcGIS Image Online

ArcGIS Image for ArcGIS Online เป็นบริการในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) แบบครบวงจร โดยให้บริการด้านโฮสติ้ง วิเคราะห์ และสตรีมมิ่งคอลเลคชันรูปภาพและภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและค่าบำรุงรักษาเพราะใช้งานผ่าน Cloud ที่มีข้อได้เปรียบทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และปรับเพิ่มขนาดได้ ทำให้คุณนำรูปภาพไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว

ArcGIS Image for ArcGIS Online ทำอะไรได้บ้าง

เข้าถึงรูปภาพได้ง่าย

สามารถปรับขนาดรูปภาพและข้อมูล Raster เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังสามารถสตรีมรูปภาพต่าง ๆ เช่น ไซต์งานก่อสร้าง ทิวทัศน์ของเมือง และภูมิภาคทั้งหมด รวมทั้งสามารถโพสต์ภาพอีเวนต์ ภาพออร์โธโมเสก ภาพระดับสูง (Elevation) และ Multidimensional หรือ Categorical Raster นอกจากนั้นยังสามารถอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะส่วนที่ต้องการได้

ไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน

หมดปัญหาการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพราะคุณสามารถโฮสต์ วิเคราะห์ และ สตรีมรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานได้ ทั้งยังตอบโจทย์แผนก IT ในเรื่องความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตน และความเป็นส่วนตัว ArcGIS Online ยังให้บริการบันทึกการใช้งานและรายงานการใช้งานขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวขององค์กร และยังสามารถตั้งล็อกอินเฉพาะขององค์กรได้อีกด้วย

งบไม่บานปลาย

คุมงบได้แม้ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้น
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาด้วยการใช้ Cloud ที่ได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพิ่มขนาดได้ โดยค่าใช้จ่ายในการเก็บรูปภาพเป็นราคาคงที่ และหากใช้รูปภาพแบบ Tiled Imagery ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ดังนั้นหากรูปภาพเกิดไวรัลจึงไม่ต้องกังวลว่าราคาจะเปลี่ยนตามไปด้วย

จัดการรูปภาพได้ง่ายขึ้น

จัดการรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างง่าย ๆ บนเว็บไซต์เพียง 4 ขั้นตอน ArcGIS Image รองรับรูปภาพและภาพราสเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้ง Standard Projections และ Multiple Metadata Sensors และ Collection Platforms โดยข้อมูล Metadata ที่สัมพันธ์กับรูปภาพจะถูกเก็บไว้เช่นเดิม เพื่อให้คุณมั่นใจว่ารูปภาพเหล่านั้นพร้อมใช้งานเสมอ

วิเคราะห์ภาพบน Cloud

วิเคราะห์ Workflow ขนาดใหญ่ของรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณเลือกใช้งานได้ทั้งบนเว็บซึ่งใช้งานง่าย หรือคุณจะเลือกใช้ ArcGIS API for Python ที่ให้ความยืดหยุ่นในการสร้าง Raster Function ก็ได้ คุณยังได้เปรียบเหนือใครเพราะเรารวมความสามารถของเครื่องมือ GeoAI โดยทำงานร่วมกับ Opensource Frameworks เพื่อให้คุณใช้งานในด้านการจำแนกข้อมูลเชิงพิกเซล (Pixel Classification) การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และการจัดหมวดของวัตถุ (Object Classification)

ArcGIS Image for ArcGIS Online ทำงานอย่างไร

โฮสต์รูปภาพ

อัพโหลดภาพถ่ายหรือภาพราสเตอร์ ผ่าน ArcGIS Online เพื่อการเก็บและการจัดการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สตรีมรูปภาพ

สตรีมรูปภาพแบบ Tiled Imagery ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งให้บริการ Dynamic Imagery ที่สามารถประมวลผล และ Dynamic Mosaicking ได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์รูปภาพ

นำคอลเลกชันภาพถ่ายหรือภาพราสเตอร์มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การขยายตัวของเมือง ผลผลิตทางการเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Implementation Guide

รู้จักการทำงานที่สำคัญ และข้อควรปฏิบัติในการติดตั้ง ArcGIS Image for Online

Imagery Workflow

เข้าถึงกระบวนการทำงานสำเร็จรูปที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ ได้ดียิ่งขึ้น

Videos

ไปดูว่า ArcGIS สามารถทำอะไรเกี่ยวกับรูปภาพ และ Remote Sensing Data ของคุณได้บ้าง

Get to Know

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์

ArcGIS Image for ArcGIS Online เป็นบริการในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) แบบครบวงจร โดยให้บริการด้านโฮสติ้ง วิเคราะห์ และสตรีมมิ่งคอลเลคชันรูปภาพและภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและค่าบำรุงรักษาเพราะใช้งานผ่าน Cloud ที่มีข้อได้เปรียบทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และปรับเพิ่มขนาดได้ ทำให้คุณนำรูปภาพไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว

ArcGIS Image for ArcGIS Online ทำอะไรได้บ้าง

เข้าถึงรูปภาพได้ง่าย

สามารถปรับขนาดรูปภาพและข้อมูล Raster เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังสามารถสตรีมรูปภาพต่าง ๆ เช่น ไซต์งานก่อสร้าง ทิวทัศน์ของเมือง และภูมิภาคทั้งหมด รวมทั้งสามารถโพสต์ภาพอีเวนต์ ภาพออร์โธโมเสก ภาพระดับสูง (Elevation) และ Multidimensional หรือ Categorical Raster นอกจากนั้นยังสามารถอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะส่วนที่ต้องการได้

ไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน

หมดปัญหาการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพราะคุณสามารถโฮสต์ วิเคราะห์ และ สตรีมรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานได้ ทั้งยังตอบโจทย์แผนก IT ในเรื่องความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตน และความเป็นส่วนตัว ArcGIS Online ยังให้บริการบันทึกการใช้งานและรายงานการใช้งานขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวขององค์กร และยังสามารถตั้งล็อกอินเฉพาะขององค์กรได้อีกด้วย

งบไม่บานปลาย

คุมงบได้แม้ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้น
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาด้วยการใช้ Cloud ที่ได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพิ่มขนาดได้ โดยค่าใช้จ่ายในการเก็บรูปภาพเป็นราคาคงที่ และหากใช้รูปภาพแบบ Tiled Imagery ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ดังนั้นหากรูปภาพเกิดไวรัลจึงไม่ต้องกังวลว่าราคาจะเปลี่ยนตามไปด้วย

จัดการรูปภาพได้ง่ายขึ้น

จัดการรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างง่าย ๆ บนเว็บไซต์เพียง 4 ขั้นตอน ArcGIS Image รองรับรูปภาพและภาพราสเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้ง Standard Projections และ Multiple Metadata Sensors และ Collection Platforms โดยข้อมูล Metadata ที่สัมพันธ์กับรูปภาพจะถูกเก็บไว้เช่นเดิม เพื่อให้คุณมั่นใจว่ารูปภาพเหล่านั้นพร้อมใช้งานเสมอ

วิเคราะห์ภาพบน Cloud

วิเคราะห์ Workflow ขนาดใหญ่ของรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณเลือกใช้งานได้ทั้งบนเว็บซึ่งใช้งานง่าย หรือคุณจะเลือกใช้ ArcGIS API for Python ที่ให้ความยืดหยุ่นในการสร้าง Raster Function ก็ได้ คุณยังได้เปรียบเหนือใครเพราะเรารวมความสามารถของเครื่องมือ GeoAI โดยทำงานร่วมกับ Opensource Frameworks เพื่อให้คุณใช้งานในด้านการจำแนกข้อมูลเชิงพิกเซล (Pixel Classification) การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และการจัดหมวดของวัตถุ (Object Classification)

ArcGIS Image for ArcGIS Online ทำงานอย่างไร

โฮสต์รูปภาพ

อัพโหลดภาพถ่ายหรือภาพราสเตอร์ ผ่าน ArcGIS Online เพื่อการเก็บและการจัดการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สตรีมรูปภาพ

สตรีมรูปภาพแบบ Tiled Imagery ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งให้บริการ Dynamic Imagery ที่สามารถประมวลผล และ Dynamic Mosaicking ได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์รูปภาพ

นำคอลเลกชันภาพถ่ายหรือภาพราสเตอร์มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การขยายตัวของเมือง ผลผลิตทางการเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Implementation Guide

รู้จักการทำงานที่สำคัญ และข้อควรปฏิบัติในการติดตั้ง ArcGIS Image for Online

Imagery Workflow

เข้าถึงกระบวนการทำงานสำเร็จรูปที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับรูปภาพหรือภาพราสเตอร์ ได้ดียิ่งขึ้น

Videos

ไปดูว่า ArcGIS สามารถทำอะไรเกี่ยวกับรูปภาพ และ Remote Sensing Data ของคุณได้บ้าง

Get to Know

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์