Esri Thailand ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอง จ.เชียงราย

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จีไอเอส จำกัด ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการค้นหาทีมหมูป่า 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนางนอน จ.เชียงราย โดยบริษัทได้ร่วมภารกิจตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี GIS จัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลข จัดทำแผนที่ออโธ ชุดกรมแผนที่ทหารปี 2552

พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล GIS ที่สำคัญในด้านธรณีวิทยาให้มีความถูกต้อง เพื่อใช้ในการแปลความทางธรณีวิทยา อีกทั้งจัดทำภาพถ่ายทางอากาศแบบสเตอริโอ เพื่อใช้ในการแปลภาพ อาทิเช่น ตำแหน่งปล่องและตำแหน่งถ้ำ เพื่อส่งให้กับทีมปฏิบัติการภาคสนาม และจัดทำแผนที่ 3 มิติ บริเวณพื้นที่ถ้ำหลวง ตามข้อมูลที่ได้จาก ดร.มาร์ติน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตำแหน่งพิกัดต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้เกิดความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี ArcGIS

นอกจากนี้ทางทีมได้มีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดทำแผนที่เส้นทางถ้ำหลวงและข้อมูลลักษณะภายในถ้ำให้มีความถูกต้อง โดยนำข้อมูลจากงานวิจัยของ ดร.มาร์ติน มาทำการแปลและนำมาประกอบเป็นแผนที่เพื่อเป็นข้อมูลหลักให้กับทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนการแปลภาษาจากภาควิชาฝรั่งเศส ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูลพิกัดสำหรับการเจาะตลอดแนวถ้ำ พร้อมระยะจาก จุดเจาะไปจนถึงตำแหน่งถ้ำ

และที่สำคัญ ทางทีมงานบริษัท ฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ภูมิประเทศเพื่อจัดทำพิกัดสำหรับหาจุดผันน้ำ และตำแหน่งน้ำมุด เพื่อให้ทางทีมปฏิบัติการทำการผันน้ำและสำรวจตำแหน่งน้ำมุด จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี GIS สามารถนำมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ได้จริง นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักแผนที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีไป Apply กับภารกิจระดับประเทศได้