ArcGIS Explorer

ArcGIS Explorer

แผนที่ที่ปลายนิ้วของคุณ

ใช้แผนที่เพื่อสำรวจโลก นำแผนที่ไปกับคุณทุกที่ที่คุณไปด้วย ArcGIS Explorer โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับ iOS และ Android

แผนที่สำหรับทุกคน

ใช้ ArcGIS Explorer บนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตในการทำงานภาคสนาม คุณสามารถใช้ข้อมูลจากองค์กรของคุณหรือเรียกดูแผนที่ที่เปิดเผยสาธารณะได้ ค้นหาความสามารถการช่วยเหลือเพื่อหาสถานที่และคุณลักษณะ เช่น สินทรัพย์หรือพื้นที่ศึกษาของคุณ

ใช้แผนที่ออฟไลน์

คงประสิทธิภาพการทำงานเสมอในพื้นที่ห่างไกลด้วยการดาวน์โหลดแผนที่ที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะไป ไม่ว่าคุณกำลังดำเนินการตรวจสอบหรือเดินในสวนสาธารณะ คุณสามารถเข้าถึงแผนที่ของคุณได้ตลอด

ทำเครื่องหมายบนแผนที่ของคุณ

เครื่องมือทำเครื่องหมายช่วยให้คุณเพิ่มข้อความบนแผนที่ของคุณได้โดยตรง วาดรูปร่างหรือเส้นเพื่อเรียกสพื้นที่สนใจขึ้นมา ใช้ข้อความตัวอักษรเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม ระบุสถานที่บนแผนที่ของคุณที่ต้องการการพิจารณาเพิ่มเติม จากนั้นแบ่งปันแผนที่ที่เพิ่มเครื่องหมายนี้กับเพื่อนร่วมงานในสนามหรือสมาชิก ArcGIS ขององค์กรของคุณ

แผนที่ที่ปลายนิ้วของคุณ

ใช้แผนที่เพื่อสำรวจโลก นำแผนที่ไปกับคุณทุกที่ที่คุณไปด้วย ArcGIS Explorer โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับ iOS และ Android

แผนที่สำหรับทุกคน

ใช้ ArcGIS Explorer บนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตในการทำงานภาคสนาม คุณสามารถใช้ข้อมูลจากองค์กรของคุณหรือเรียกดูแผนที่ที่เปิดเผยสาธารณะได้ ค้นหาความสามารถการช่วยเหลือเพื่อหาสถานที่และคุณลักษณะ เช่น สินทรัพย์หรือพื้นที่ศึกษาของคุณ

ใช้แผนที่ออฟไลน์

คงประสิทธิภาพการทำงานเสมอในพื้นที่ห่างไกลด้วยการดาวน์โหลดแผนที่ที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะไป ไม่ว่าคุณกำลังดำเนินการตรวจสอบหรือเดินในสวนสาธารณะ คุณสามารถเข้าถึงแผนที่ของคุณได้ตลอด

ทำเครื่องหมายบนแผนที่ของคุณ

เครื่องมือทำเครื่องหมายช่วยให้คุณเพิ่มข้อความบนแผนที่ของคุณได้โดยตรง วาดรูปร่างหรือเส้นเพื่อเรียกสพื้นที่สนใจขึ้นมา ใช้ข้อความตัวอักษรเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม ระบุสถานที่บนแผนที่ของคุณที่ต้องการการพิจารณาเพิ่มเติม จากนั้นแบ่งปันแผนที่ที่เพิ่มเครื่องหมายนี้กับเพื่อนร่วมงานในสนามหรือสมาชิก ArcGIS ขององค์กรของคุณ