ESRI Thailand ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจรเข้าร่วมแสดงความยินดี และถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต”

งานสัมนนาและนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุพิกัดบนแผนที่พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้อีกด้วย

ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ซึ่งจะถูกส่งต่อข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการในการกระจายงานและติดตามผ่าน dashboard ซึ่งงานทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบสาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform โดยระบบทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ ในการนำซอฟแวร์ ArcGIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถามด้าน location ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ และการประสานงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมสาธิตการใช้งานระบบจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชันมืออาชีพ

 

และขอขอบคุณสำนักงานข่าวทุกสำนักที่ให้การนำเสนอข่าวในครั้งนี้ค่ะ

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/813929

http://www.changeintomag.com/index.php/event/14530-the-boss-83-new-era-22397713320014561

https://marketeeronline.co/archives/75080

http://thailand.shafaqna.com/TH/AL/891667

http://changeintomeg.blogspot.com/2018/09/esri-gis-4.html

https://thainews.easybranches.com/it/507586

https://www.naewna.com/business/366110

https://www.ryt9.com/s/prg/2891089

http://news.siamphone.com/news-38159.html

https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_1150857