Esri มอบรางวัลระดับโลก SAG Award 2020 แก่กรมธนารักษ์หลังนำเทคโนโลยี GIS ยกระดับบริการประชาชน ปูทางสู่ Smart Government

 

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลระดับโลก Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Award ประจำปี 2563 จาก Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ นายยุทธนา หยิมการุณ (กลาง) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล (ขวา) รองอธิบดีด้านการประเมินทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดี โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมธนารักษ์สู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ Esri จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100,000 ราย ณ กรมธนารักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

ทั้งนี้ เทคโนโลยี GIS กำลังมีบทบาทสำคัญ โดยเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรมธนารักษ์เป็น 1 ใน 180 องค์กรที่ได้รับรางวัล และเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ช่วยอำนวยความสะดวกกับประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อก (Block) ให้เป็นมาตรฐานสำหรับที่ดิน จำนวนกว่า 32 ล้านแปลงทั่วประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินมูลค่าที่ดิน ช่วยสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน

 

 

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม