สำนัก Forrester ประกาศ Esri ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำด้าน Location intelligence

บริษัทวิจัย Forrester ประกาศว่า Esri ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำด้าน Location intelligence และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

รายงานของ Forrester กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ Esri ในด้านข้อมูลเชิงตำแหน่งคือช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร

และเกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อใด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจผ่านความเข้าใจใน GIS เทคโนโลยี พร้อมผลักดัน

พัฒนา ArcGIS Platform ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น Esri ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในหมวด “Strategy” และ “Market Presence”

นอกจากนี้ Esri ยังได้รับคะแนนสูงสุดจากกลุ่ม Vendor ในด้าน spatial visualization และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.esri.com/forresterwave