Petroleum and Pipeline

Petroleum and Pipeline

Petroleum and Pipeline

การจัดตำแหน่งคน กระบวนการ และเทคโนโลยี


การใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทั่วโลก ทำให้บริษัท BP Global สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงในส่วนของ workflow การทำงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสำรวจ และการเฝ้าระวัง

เสริมสร้างจุดแข็งให้กับทุกแผนก


ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของการทำงานของบริษัทน้ำมันและก๊าซ ตั้งแต่การค้นหาและแยกทรัพยากรใหม่ ๆ ไปจนถึงการปรับปรุงการจัดการภาคสนาม การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารตอบคำถามที่ซับซ้อน และช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

ลำดับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน 

สร้างมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการรายวัน เช่น การสำรวจการตรวจสอบสินทรัพย์ และการเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

บูรณาการร่วมกับระบบที่มีอยู่

เสริมสร้างระบบองค์กรด้วยข้อมูลที่ตั้ง เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจใหม่ๆ ในการปรับปรุงการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้บริหารได้รับการรายงานในแต่ละวัน

ผู้บริหารจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการและปัญหาเร่งด่วน ทำให้ดูข้อมูลธุรกิจได้แบบ Real-time จากอุปกรณ์ส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา แผนที่ที่แม่นยำและปลอดภัย ทำให้เห็นผลการดำเนินงานตามสถานการณ์ทั่วโลก

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการติดตามเป้าหมายการผลิต

ใช้ Interactive Dashboard เพื่อดูการดำเนินงานและ KPI ตามสถานที่ รวมถึงปริมาณการส่งออก ด้วยข้อมูลแบบ Real-time ทำให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ San Antonio วิศวกรท่อส่งตรวจ HCA

ทีมงานภาคสนามเดินทางมาถึงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง (HCA) ในขณะที่วิศวกรท่อเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์นอกสถานที่ เมื่อดูภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เขามั่นใจว่างานที่ดำเนินอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรหรือกำหนดการส่งมอบ

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ขณะเดียวกัน Charlotte, ผู้จัดการเตรียมความพร้อมสำหรับพายุ

ผู้จัดการพื้นที่ค้าปลีกจำเป็นต้องเพิ่มการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า แผนที่แบบ Interactive สามารถแสดงสภาพอากาศแบบ Real-time เพื่อช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมวิธีรับมือเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่คาดการณ์ไว้

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้จัดการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทั่วโลก

ผู้จัดการ HSE ตรวจสอบพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกและสถานะของหลายโครงการ รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังสถานที่ปลายทาง เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจในการมาถึงอย่างปลอดภัย

Case Study

ลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี GIS และ AR

Whiting Petroleum Corporation บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยี GIS ร่วมกับ AR เพิ่มความแม่นยำในการระบุแหล่งน้ำมัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

การจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในอุตสาหกรรมท่อส่งก๊าซ

ทีม GIS ของบริษัท Crestwood ตัดสินใจรวมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันและเลือกระบบการจัดการข้อมูลใหม่เพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า

ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้วย GIS

บริษัท Phillips 66 ขยายขอบเขตการใช้ GIS ทำแผนที่และวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อออกแบบพื้นที่แบ่งส่วนลูกค้าและประเมินประสิทธิภาพการค้าปลีก

การจัดตำแหน่งคน กระบวนการ และเทคโนโลยี


การใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทั่วโลก ทำให้บริษัท BP Global สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงในส่วนของ workflow การทำงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสำรวจ และการเฝ้าระวัง

เสริมสร้างจุดแข็งให้กับทุกแผนก


ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของการทำงานของบริษัทน้ำมันและก๊าซ ตั้งแต่การค้นหาและแยกทรัพยากรใหม่ ๆ ไปจนถึงการปรับปรุงการจัดการภาคสนาม การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารตอบคำถามที่ซับซ้อน และช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

ลำดับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน 

สร้างมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการรายวัน เช่น การสำรวจการตรวจสอบสินทรัพย์ และการเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

บูรณาการร่วมกับระบบที่มีอยู่

เสริมสร้างระบบองค์กรด้วยข้อมูลที่ตั้ง เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจใหม่ๆ ในการปรับปรุงการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้บริหารได้รับการรายงานในแต่ละวัน

ผู้บริหารจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการและปัญหาเร่งด่วน ทำให้ดูข้อมูลธุรกิจได้แบบ Real-time จากอุปกรณ์ส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา แผนที่ที่แม่นยำและปลอดภัย ทำให้เห็นผลการดำเนินงานตามสถานการณ์ทั่วโลก

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการติดตามเป้าหมายการผลิต

ใช้ Interactive Dashboard เพื่อดูการดำเนินงานและ KPI ตามสถานที่ รวมถึงปริมาณการส่งออก ด้วยข้อมูลแบบ Real-time ทำให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ San Antonio วิศวกรท่อส่งตรวจ HCA

ทีมงานภาคสนามเดินทางมาถึงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง (HCA) ในขณะที่วิศวกรท่อเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์นอกสถานที่ เมื่อดูภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เขามั่นใจว่างานที่ดำเนินอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรหรือกำหนดการส่งมอบ

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ขณะเดียวกัน Charlotte, ผู้จัดการเตรียมความพร้อมสำหรับพายุ

ผู้จัดการพื้นที่ค้าปลีกจำเป็นต้องเพิ่มการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า แผนที่แบบ Interactive สามารถแสดงสภาพอากาศแบบ Real-time เพื่อช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมวิธีรับมือเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่คาดการณ์ไว้

การประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจน้ำมันและแก๊ซ

ผู้จัดการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทั่วโลก

ผู้จัดการ HSE ตรวจสอบพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกและสถานะของหลายโครงการ รวมถึงเรือ บรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังสถานที่ปลายทาง เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจในการมาถึงอย่างปลอดภัย

Case Study

ลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี GIS และ AR

Whiting Petroleum Corporation บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยี GIS ร่วมกับ AR เพิ่มความแม่นยำในการระบุแหล่งน้ำมัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

การจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในอุตสาหกรรมท่อส่งก๊าซ

ทีม GIS ของบริษัท Crestwood ตัดสินใจรวมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันและเลือกระบบการจัดการข้อมูลใหม่เพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า

ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้วย GIS

บริษัท Phillips 66 ขยายขอบเขตการใช้ GIS ทำแผนที่และวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อออกแบบพื้นที่แบ่งส่วนลูกค้าและประเมินประสิทธิภาพการค้าปลีก