เพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ระบบ Supply Chain ทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในทุกวงการ และมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจต่างหันกลับมาทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานของตน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้มีความคล่องตัว เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและเติบโตได้ทันความต้องการของผู้บริโภค

ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะช่วยผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกสามารถคาดการณ์ บริหารจัดการสต็อคสินค้าได้แบบ Real Time หรือวางแผนการขนส่งสินค้าให้ทันตามเวลา ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ขั้นตอนแรกในการมองเห็นและทำความเข้าใจระบบ Supply Chain คือการใช้ประโยชน์จาก “ Digital eyes” นับล้านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี ที่แพร่หลายทุกวันนี้ เกือบทุกอย่างใน Supply Chain สามารถติดตามได้แบบ Real-time ไม่เพียงแต่สินค้าสำเร็จรูป แต่ยังรวมถึงรถบรรทุก และเครื่องบินที่ใช้ขนส่งสินค้าอีกด้วย

ด้วยข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถสร้างระบบดิจิทัลของเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี GIS  แผนที่จะสามารถแสดงสถานะของสินค้า และระบุตำแหน่งว่าอยู่ที่ไหน รวมถึงยังสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น รายงานสภาพอากาศ การแจ้งเตือนการจราจรหรือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง  ทั้งนี้ยังสามารถสร้างระบบที่ชาญฉลาดให้ห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพทุกด้านของห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำความเข้าใจ และมองเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร – โรงงาน Supplier  ร้านค้า รวมถึงการกระจายสินค้าและลูกค้า อีกทั้งยังสามารถพัฒนาแบบจำลองเพื่อวางแผนล่วงหน้าในการคาดการณ์ความต้องการและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี