เชื่อมเทคโนโลยี GIS เข้ากับ Digital Twins

GIS เป็นเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สำหรับสร้าง Digital Twins โดยเทคโนโลยี GIS ให้คุณสร้างแบบจำลองได้ทุกสิ่งด้วยการรวบรวมแบบจำลองข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน องค์กรต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้เพื่อจำลองสิ่งแวดล้อมในแบบดิจิทัลและสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ที่หลากหลายของ Linear asset มานานหลายสิบปีแล้ว แต่เมื่อความต้องการทางธุรกิจเปลี่ยนไป แบบจำลองข้อมูลต่าง ๆ จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น

เทคโนโลยี GIS สามารถช่วยเชื่อมแบบจำลองข้อมูลที่ต่างกันเหล่านี้ได้

วงจรชีวิตของ Digital Twins

เทคโนโลยี GIS ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และเกิดประสิทธิภาพในงานทุกระบบและทุกแบบจำลองข้อมูล และเพราะทุกสิ่งกำหนดได้ด้วยโลเคชัน โลเคชันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการจำลองวงจรชีวิตที่ครบถ้วนของ Digital Twins ซึ่ง Digital Twins ไม่ได้เป็นเพียงโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น แต่มันคือ Ecosystem ของความสามารถและการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยี GIS ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในแบบองค์รวม มันคือการนำ Digital Twins จำนวนมากมาผสานกันและเชื่อมต่อกันและกัน

ข้างล่างนี้คือ 4 องค์ประกอบเพื่อการจัดการข้อมูลวงจรชีวิตของ Digital Twins

  • Data capture and integration คือพื้นฐานของ Digital Twins องค์กรจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร นั่นหมายถึงการรวบรวมข้อมูล นำไปจำลอง แล้วนำไปใช้ร่วมกัน จากนั้นจึงนำข้อมูล พฤติกรรม และลักษณะอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันไปจัดการตลอดทั้งวงจรชีวิตของมัน
  • Real Time and visualizations เปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรอยู่ เทคโนโลยีเซนเซอร์ทำให้ Real-time situational awareness ที่ผสานเข้ากับการสร้างภาพระดับสูงสามารถจำลองการทำงานในโลกจริงของวัตถุทางกายภาพต่าง ๆ ได้
  • Analyze and predict วิเคราะห์และทำนายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่าระดับการดำเนินการส่งผลให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรต้องเข้าใจอดีตและดูคำทำนายของอนาคต พวกเขาจำเป็นต้องจำลองและทำนายผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจให้เป็นอัตโนมัติ
  • Sharing and collaboration ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกสามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้ง่ายผ่านเดสก์ท็อปและโมบาย เพราะ Digital Twins คือการร่วมมือกัน แชร์ข้อมูลกัน และให้ข้อมูลไปถึงคนที่ต้องการใช้ในเวลาที่เขาต้องการ

 

Data Capture and Integration

ปัญหาของหลาย ๆ องค์กรคือมีข้อจำกัดในการหาข้อมูลที่มีคุณภาพ การจัดการข้อมูล และการรวมระบบเข้าด้วยกันทำให้ไม่สามารถนำไปสร้างโซลูชันในการทำรายงานและวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพได้ เพราะวิธีการเก็บข้อมูลแบบเดิมมักใช้กระดาษเป็นหลัก ทั้งยังแยกข้อมูลของใครของมัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ส่งผลให้ได้ข้อมูลล่าช้าทั้งยังดูไม่น่าเชื่อถือ เพื่อประสิทธิภาพที่มากกว่าองค์กรจึงควรเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ระหว่างการทำงานภาคสนามและอัพเดทระบบได้โดยตรง นอกจากนั้นก็ควรจัดการและประมวลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งแบบรูปภาพและแบบ Reality capture ที่มีความซับซ้อน มีจำนวนมาก และเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

Field Operations: มือถือกลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพราะมีความเป็นส่วนตัวและติดตัวเสมอจึงเหมาะที่จะนำมาใช้รายงานเหตุการณ์ อัพเดทการบันทึก และให้ผู้ใช้งานภาคสนามได้รับข้อมูลล่าสุด เมื่อผู้ใช้ได้รับข้อมูลและฟีดแบกได้ง่ายย่อมช่วยให้องค์กรมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

ArcGIS Field Maps เป็นแอประดับพรีเมียมที่ใช้ง่าย พร้อมให้คุณจัดการ Digital Twins ได้ในการทำงานภาคสนาม ผู้ใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ยังสามารถเก็บข้อมูล ตรวจเช็ค จดบันทึก และแชร์ข้อมูลกับออฟฟิศได้อีกด้วย

ArcGIS Field Maps เป็น All-in-one app ที่ใช้ Data-driven map มาช่วยพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ในการเก็บและแก้ไขข้อมูล ค้นหาสินทรัพย์และข้อมูล และรายงานพิกัดของตนแบบเรียลไทม์ ทั้งยังเป็นแอปที่ใช้ได้บ่อยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานภาคสนามส่วนตัวได้ทุกวัน โดยผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูล เก็บข้อมูล จัดการ บอกพิกัด และติดตามระหว่างการทำงานภาคสนามได้

Imagery and Reality Capture: องค์กรต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเก็บภาพและรายละเอียดของวัตถุในโลกจริงเอาไว้ในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ ภูมิทัศน์เมือง หรือแม้กระทั่งภูมิภาคทั้งหมด ซึ่ง Digital Twins ขนาดใหญ่ช่วยให้องค์กรประเมินโครงสร้างพื้นฐาน เห็นการเปลี่ยนแปลง มอนิเตอร์สิ่งแวดล้อม และทำงานร่วมกับแบบจำลองข้อมูลอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ ArcGIS มีโซลูชันที่ช่วยให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดการ การประมวลผล การแชร์ข้อมูล และย่อยข้อมูลผ่าน Sensor imagery  นอกจากนั้น ฟีเจอร์ระดับแอดวานซ์ยังมีประโยชน์ในการวางแผนการบิน และระบบติดตามการขนส่งด้วยโดรน ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ตีความและย่อยข้อมูลได้มีประสิทธิภาพกว่าการมองผ่านโลกจริง

SURE for ArcGIS คือซอฟต์แวร์แบบ Surface reconstruction ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองแบบ Photorealistic เพิ่มความสะดวกในการทำแผนที่จากอากาศซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยกล้อง Large-frame Nadir and Oblique และมีการผสมเข้ากับระบบด้วย Lidar sensor และด้วยรูปภาพที่มีความละเอียดไร้ขีดจำกัด คุณจึงสามารถสร้าง 3D mesh, Digital surface model (DSM) orthomosaic และ Point cloud ได้ทั้งบนฮาร์ดแวร์เวิร์คสเตชันทั่วไปและในแบบคลัสเตอร์ นอกจากนั้น SURE ยังติดตั้งและใช้งานง่ายทั้งยังเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสร้างแผนที่

Real Time and Visualizations

แทบทุกอย่างบนโลกกำลังกลายเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว วันนี้เราอยู่ในจุดสูงสุดของเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบแทบจะทุกอุตสาหกรรม องค์กรต่าง ๆ กำลังเก็บข้อมูลและประมวลผลในความถี่และความเร็วที่สูงมากผ่านการใช้เซนเซอร์กว่าหมื่นพันล้านตัวที่ติดตั้งบนสินทรัพย์และเครือข่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งโลก แต่สิ่งที่ท้าทายองค์กรยิ่งกว่าคือความไม่รู้ว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทั้งยังมีความท้าทายใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของงานในทุกด้าน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มการล่วงรู้สถานการณ์

แม้ว่าการทำ Large-scale deployment ในเทคโนโลยี IoT จะช่วยพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานมากขึ้น แต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมต่อชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ปะติดปะต่อและไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ดี เซนเซอร์ สินทรัพย์ และเครือข่ายต่างมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่าง นั่นก็คือตั้งอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง โลเคชันจึงเป็นระบบอ้างอิงที่สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน การใช้เทคโนโลยี ArcGIS ที่เป็นพื้นฐานของ Digital Twins ทำให้ผู้ใช้งานกำหนดโลเคชันและมอนิเตอร์สินทรัพย์ต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติด้วยตำแหน่งที่แม่นยำ Digital Twins ยังสามารถใช้ร่วมกับระบบการจัดการอื่น ๆ ในการระบุโลเคชันและข้อมูลจำเพาะของสินทรัพย์นั้น ๆ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเข้าเยี่ยมไซต์งาน ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงบน Platform แพลตฟอร์ม เดสก์ท็อป แทบเล็ต หรือโมบายมือถือ เพราะข้อมูลมีพร้อมในเว็บเบราเซอร์อยู่แล้ว นอกจากนั้นการมี Dashboard metric ยังทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งช่วยลดปัญหาการซ่อมบำรุง เพิ่มวงจรชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ดีเกินคาด

ArcGIS Velocity ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับองค์กรในด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ Big data ในแบบเรียลไทม์ผ่าน ArcGIS Online โดยองค์กรสามารถนำเข้าข้อมูล สร้างภาพ วิเคราะห์ เก็บและใช้ข้อมูลจาก IoT sensor ในส่วนของข้อมูลประเภท Highvelocity event data สามารนำไปฟิลเตอร์ ประมวลผล และส่งไปจุดหมายต่าง ๆ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับ Streaming data ประเภทไหนก็ได้ และทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดขึ้น นอกจากนั้น คุณยังสามารถออกแบบจำลองการวิเคราะห์เพื่อประมวลข้อมูลในอดีตจำนวนมาก พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบแพทเทิร์นหรือเทรนด์ก็ได้

Analyze and Predict

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ดีที่สุดย่อมช่วยให้การตัดสินใจด้านการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ก่อนข้อมูลไม่เคยมีมากขนาดนี้ และข้อมูลก็ไม่เคยช่วยด้านการวางแผน ตอบโต้ และประสานงานได้ขนาดนี้ แต่ในปัจจุบันทุกคนตระหนักดีว่าข้อมูลเชิงลึกนั้นไม่ได้ช่วยให้เรารับรู้สถานการณ์ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งให้เราเข้าใจและทำนายความเป็นไปในอนาคต

ความแม่นยำของ Digital Twins สามารถนำมาใช้ในการจำลอง ประเมิน และทำนายอนาคต ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ต่างมุ่งหวังที่จะนำความสามารถนี้มาใช้ เช่น ในอุตสาหกรรมพลังงานใช้ในการค้นหา Demand load ของกำลังไฟฟ้าตามการเติบโตของประชากร ในกลุ่มอุตสาหกรรม AEC นำข้อมูล BIM ไปใช้ในการออกแบบเสมือนและใช้วางแผนการก่อสร้างเพื่อตรวจหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหรือปัญหาด้านความปลอดภัย ในระดับเมือง นักวางผังเมืองก็ต้องการจำลองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น รูปร่างของอาคารใหม่ การเปลี่ยนแปลงของแผนทางด่วน หรือการปรับปรุงกำแพงกันคลื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าขนาดของ Digital Twins จะเล็กใหญ่เพียงใดก็สามารถนำไปจำลองและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานในปัจจุบันได้ ทั้งยังสามารถพยากรณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ArcGIS มีเครื่องมือ Machine learning (ML) และ Artificial intelligence (AI) ที่ช่วยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน ทั้งยังเพิ่มความสามารถของ Digital Twins ด้วย Geospatial artificial intelligence (GeoAI) โดยแพทเทิร์นหลัก ๆ ของ GeoAI มีดังนี้:

Object Detection

  • Detection of objects from imagery/videos
  • Land-cover classification

Change Detection

  • Prediction
  • Geospatial events and phenomena

Pattern Detection

  • Statistically significant clusters and patterns

 

Share and Collaborate

เทคโนโลยี GIS และ Mapping มีความจำเป็นสำหรับการสร้างโลกอัจฉริยะเพราะ GIS เป็นระบบที่จัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งนับเป็นภาษาพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจ เทคโนโลยี GIS ยังทำให้การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างบุคคล องค์กร และชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เพื่อให้ Digital Twins เกิดคุณค่าจำเป็นต้องมีการแชร์ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลมากขึ้น และเมื่อลูกค้า พนักงาน ไปจนกระทั่งผู้บริหารได้นำข้อมูลไปใช้ย่อมเกิดประสิทธิภาพในงานนั้น ๆ โดย ArcGIS สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน ซึ่งการร่วมมือกันเริ่มต้นด้วยการสื่อสาร เช่น การติดต่อกับบุคลในแบบเรียลไทม์ผ่านการใช้เครื่องมือด้านโลเคชันต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยี Digital Twins สามารถแชร์ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น แผนที่บนเว็บ แอปพลิเคชันแบบ Storytelling หรือศูนย์กลางการแชร์คอนเทนต์ เป็นต้น

เพราะเรื่องเล่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางความคิด และสร้างการรับรู้ ซึ่งแผนที่นั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเล่าเรื่อง ArcGIS StoryMaps ช่วยเพิ่มมิติให้กับเรื่องเล่าของคุณผ่านสถานที่ ทั้งยังเห็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และสามารถเพิ่มภาพที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือเข้าไปในไอเดียได้

ArcGIS HubSM เป็นซอฟต์แวร์ติดตั้งง่ายประเภท Software as a service (SaaS) สำหรับสร้างความร่วมมือในชุมชนด้วยการจัดระเบียบคน ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ผ่าน Information-driven initiatives องค์กรสามารถยกระดับข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและทำงานร่วมกับผู้บริหารภายในและภายนอกในการติดตามความคืบหน้า พัฒนาผลลัพธ์ และสร้างชุมชนให้มีชีวิตชีวา

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม