Esri Blog

Esri Blog

การแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นต้องเริ่มจากการแชร์ความรู้ ความชำนาญ และข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาวได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง the...

Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอันประกอบด้วย วัตถุทางกายภาพ กระบวนการ...

ภาครัฐได้นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเมืองและประเทศในทุกแง่มุม ตั้งแต่การจราจร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...

ลูกค้าของ Esri มักสรรหาวิธีการที่จะทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและท้ายทายในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งความท้าทายในช่วงปีที่ผ่าน ๆ...

ปัจจุบันภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างกำลังเผชิญความท้าทายและต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล และบ่อยครั้งที่การแก้ปัญหายังใช้วิธีแบบเก่าซึ่งอาจล้าหลังไปเสียแล้ว องค์กรต่าง ๆ จึงมองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้ การวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน เพื่อให้การทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและสูสีกับคู่แข่งในตลาด เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเทคโนโลยี...

สำหรับธุรกิจค้าปลีกนั้นแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่ประสบการณ์ของลูกค้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกต่างขยายคำจำกัดความของประสบการณ์ของลูกค้าออกไปมากกว่า Touchpoint ที่มีอยู่เดิมแล้ว...

ใครที่เคยไปดูการแข่งขันขนาดใหญ่คงทราบความทรมานหลังเกมจบเป็นแน่ เมื่อแฟนนับพันออกมาพร้อมกันหลังสัญญาณเป่านกหวีดจบลง ความสุขแห่งชัยชนะกลับกลายเป็นความทรมานที่ต้องเผชิญกับรถติดเมื่อทุกคนต่างลงมาจากสเตเดียมพร้อมกันและใช้เส้นทางเล็ก ๆ ร่วมกัน...

ในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง เมืองโคลตัน ในรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างจะเพิ่มคลังสินค้ามากขึ้น หรือจะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมืองมากขึ้น เดิมทีเมืองโคลตันนั้นมีประชากรประมาณ...