Esri Blog

  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้รวบรวมความสมบูรณ์ของบริบททางภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเมือง และลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยี GIS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้เรียกว่า...

  Location มีบทบาทสำคัญในการทำงานของภาครัฐบาล ตั้งแต่การวางแผนระยะยาวและการบริหารสินทรัพย์ ไปจนกระทั่งความปลอดภัยในชุมชน และการตอบสนองความต้องการของประชาชน หากเรานำข้อมูลที่ซับซ้อนมาใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ...

  Gulfport Energy บริษัทผู้ผลิตและสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โอคลาโฮมาซิตี รัฐโอคลาโฮมา เพื่อการบริการที่ดีที่สุด บริษัทจึงใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุง Workflow การทำ...

  ArcGIS Field Maps คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยตอบโจทย์การทำงานภาคสนามได้อย่างครบวงจรจาก Esri ที่จะช่วยให้พนักงานภาคสนามสามารถเก็บ แก้ไขข้อมูล และรายงานตำแหน่งปัจจุบันของตนเองแบบ real-time ได้ภายในแอปเดียว ด้วยความสามารถของการเปิดดูแผนที่และก...

  ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ ซึ่งเป็นภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด และต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นตลอดทั้งปี ฟิลิปปินส์ต้องทนต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจำ เมื่อเกิดพายุ ...

  ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา หรือก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคม กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แรงงานที่มีอายุมาก เป็นต้น เพื่อให้ป...

  การปฏิบัติงานภาคสนามแบบดั้งเดิมมักประกอบไปด้วยขั้นตอนและอุปกรณ์มากมายที่อาจสร้างความยุ่งยากให้กับการทำงาน เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องใช้ทั้งเอกสาร แผนที่ในรูปแบบกระดาษ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการเก็บข้อมูล และประสา...

  การประปา White House Utility District (WHUD) ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัสอเมริกา ที่มีประชากรกว่า 100,00 คน ในพื้นที่ 600 ตารางไมล์ ซึ่งทำให้ WHUD เป็นการประปาที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐ Tennesse. White House Utility District หรือ WHUD เฉกเช่นเดียวกับการประปาหรือ รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการให้บริการด้...

  ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Esri UC2021 ภายใต้ธีม “GIS—Creating a Sustainable Future” ในรูปแบบ Virtual Event งานสัมมนาด้าน GIS ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70,000 คนทั่วโลก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม Esri UC กับเรา! หวังว่าการนำเสนอและสาธิตใ...

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการวางเครือข่ายโทรคมนาคม การขาย การตลาด และการบริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และยัง...

  ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี GIS ของหน่วยงานท้องถิ่นด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาในการวางแผนการขนส่งและกระจายวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพ หลังจากได้รับการอนุมัติวัคซีน COVID-19 2 ตัวในเดือนธันวาคม รัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาต้องวางแผนกระจายวั...

Empty section. Edit page to add content here.
Main

  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้รวบรวมความสมบูรณ์ของบริบททางภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเมือง และลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยี GIS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้เรียกว่า...

  Location มีบทบาทสำคัญในการทำงานของภาครัฐบาล ตั้งแต่การวางแผนระยะยาวและการบริหารสินทรัพย์ ไปจนกระทั่งความปลอดภัยในชุมชน และการตอบสนองความต้องการของประชาชน หากเรานำข้อมูลที่ซับซ้อนมาใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ...

  Gulfport Energy บริษัทผู้ผลิตและสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โอคลาโฮมาซิตี รัฐโอคลาโฮมา เพื่อการบริการที่ดีที่สุด บริษัทจึงใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุง Workflow การทำ...

  ArcGIS Field Maps คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยตอบโจทย์การทำงานภาคสนามได้อย่างครบวงจรจาก Esri ที่จะช่วยให้พนักงานภาคสนามสามารถเก็บ แก้ไขข้อมูล และรายงานตำแหน่งปัจจุบันของตนเองแบบ real-time ได้ภายในแอปเดียว ด้วยความสามารถของการเปิดดูแผนที่และก...

  ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ ซึ่งเป็นภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด และต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นตลอดทั้งปี ฟิลิปปินส์ต้องทนต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจำ เมื่อเกิดพายุ ...

  ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา หรือก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคม กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แรงงานที่มีอายุมาก เป็นต้น เพื่อให้ป...

  การปฏิบัติงานภาคสนามแบบดั้งเดิมมักประกอบไปด้วยขั้นตอนและอุปกรณ์มากมายที่อาจสร้างความยุ่งยากให้กับการทำงาน เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องใช้ทั้งเอกสาร แผนที่ในรูปแบบกระดาษ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการเก็บข้อมูล และประสา...

  การประปา White House Utility District (WHUD) ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัสอเมริกา ที่มีประชากรกว่า 100,00 คน ในพื้นที่ 600 ตารางไมล์ ซึ่งทำให้ WHUD เป็นการประปาที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐ Tennesse. White House Utility District หรือ WHUD เฉกเช่นเดียวกับการประปาหรือ รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการให้บริการด้...

  ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Esri UC2021 ภายใต้ธีม “GIS—Creating a Sustainable Future” ในรูปแบบ Virtual Event งานสัมมนาด้าน GIS ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70,000 คนทั่วโลก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม Esri UC กับเรา! หวังว่าการนำเสนอและสาธิตใ...

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการวางเครือข่ายโทรคมนาคม การขาย การตลาด และการบริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และยัง...

  ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี GIS ของหน่วยงานท้องถิ่นด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาในการวางแผนการขนส่งและกระจายวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพ หลังจากได้รับการอนุมัติวัคซีน COVID-19 2 ตัวในเดือนธันวาคม รัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาต้องวางแผนกระจายวั...