Esri Blog

Esri Blog

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีบทเรียนให้เราเสมอ การเรียนรู้จากอดีตทำให้เราสามารถป้องกันและรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ในสถาการณ์ปัจจุบัน ภัยธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น...

GIS Fiber Management Solution เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ วิเคราะห์,...

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี GIS ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้บริหารทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของโลเคชันเพื่อการตัดสินใจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยี...

การจัดการที่ดินถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการบริหารการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มรายได้และป้องกันการเสียประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ ความท้าทายของการจัดการที่ดิน ข้อมูลทรัพย์สินที่ดินส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในรูปแบบสำเนาเอกสาร หรือไฟล์ CAD ซึ่งไม่มีข้อมูลพิกัดตำแหน่งของพื้นที่จริง...

โตเกียว: ก้าวสู่เมืองแห่ง Advanced Analytics ที่ใหญ่ที่สุดของโลก การวางผังเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโตเกียวเป็นความท้าทายที่ยากลำบาก...

องค์กรและธุรกิจต่างๆ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกำลังนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมายและการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กรได้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว  Digital...

การระบาดของโควิด 19 แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการค้าปลีกจำนวนมาก บริษัทที่จัดการข้อมูลได้ไม่ดีพอจะทำให้ลูกค้าไปบริโภคแบรนด์อื่นหรือช่องทางทางอื่น ในขณะที่หลายแบรนด์ก็เริ่มส่อแววล้าหลังเพราะขาดการผสาน...

เคยได้ยินคำถามไหมว่า รถบรรทุกของเหมืองอยู่ที่ไหน พื้นที่สุ่มตัวอย่างทางธรณีได้ผลอย่างไร  ความคืบหน้าในการเปิดพื้นที่จะสำเร็จเมื่อไร คุณไม่ได้พบปัญหาเหล่านี้เพียงลำพัง...

Esri ได้มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ArcGIS Online มาอย่างต่อเนื่อง...